До уваги студентів 3 курсу скороченого терміну навчання! Терміни складання екзаменаційної сесії змінено! За консультацією звертатися за телефонами: спеціалізація «судноводіння»- номер 0677577138; «експлуатація суднових енергетичних установок»-номер 0671481997

 Увага!    ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ –«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ»  23-24 квітня 2020 року  (Інформаційний лист)   Увага!

     
   Завідувач кафедри,
   кандидат технічних наук

   Биковець 
   Наталя
   Петрівна


 

Історія кафедри

Кафедра загальнонаукових та технічних дисциплін була створена в 2004 році, очолив кафедру професор, доктор технічних наук Суворов П.С. – президент ВАТ «УДП». Перші роки діяльності кафедри були спрямовані на організацію навчального процесу, рішення методичних завдань і створення лабораторної бази.

Наукові дослідження проводилися в областях:

— Контролю і обмеження викидів вихлопних газів;

— Оптимізації роботи суднових енергетичних установок для суден ВАТ «УДП»;

— Теорії та практики судноводіння на морському і річковому водному шляхах;

— Розвитку в Придунайському регіоні річкових і інформаційних систем.

Розвиток кафедри

У 2007 році почала працювати електротехнічна лабораторія під керівництвом старшого викладача Радюкова Є.М. У 2008 році була налагоджена робота лабораторії інженерної комп’ютерної графіки. Великий внесок у її створенні внесли старший викладач кафедри Колесник О.П. і лаборант Топал Д.Д. У 2008 році кафедру очолила кандидат фізико-математичних наук Черкас О.А. У зв’язку зі збільшенням на Ізмаїльському факультеті терміну навчання (до трьох років), робочий план факультету був розширений рядом нових дисциплін: «Метеорологія», «Технологія використання масел і палива» та ін.

Крім аудиторних занять, які складаються з лекцій, лабораторних робіт і практичних занять, велику роль у підготовці судноводіїв і механіків відіграє плавальна практика. Неоціненну роль у створенні нормативних документів, організації та проведенні плавпрактики внесли механіки першого розряду доцент Лихогляд К.А., старші викладачі Мельников Б.П., Антоненко Н.А., капітани далекого плавання Досковський Г.К., Колесніков А.Ю.

У 2009 році створення мультимедійної лабораторії сприяло викладанню на істотно новому рівні таких дисциплін як метеорологія, теорія будови судна, фізика, вища математика та ін. дисциплін. Успіхам кафедри в підготовці фахівців і науковій діяльності сприяла беззавітна праця її колективу: вчених і співробітників.

1 лютого 2010 року на Ізмаїльському факультеті Одеської національної морської академії в результаті реструктуризації кафедри загальнонаукових та технічних дисциплін було створено дві кафедри: кафедра загальнонаукових дисциплін і кафедра судноводіння та енергетики суден. Очолила кафедру загальнонаукових дисциплін доцент, кандидат педагогічних наук Смирнова-Тонконогова І.М.

З 2013 року завідувачем кафедри загальнонаукових дисциплін призначено доцента, кандидата технічних наук Биковець Н.П.

На кафедрі виконується робота з аналізу та адоптації роботи обчислювальної техніки в умовах експлуатації судна, аналізу та перспектив використання альтернативних джерел енергії на судах. Підбор кадрів професорсько-викладацького складу кафедри здійснюється на конкурсній основі у межах діючої системи якості. Викладачі кафедри мають базову освіту, відповідно до профілю дисциплін, що ними викладаються.

У складі науково-педагогічних кадрів кафедри працюють: 4 – кандидати наук, 4 – доценти, 3 – старших викладачів, 3 – асистенти, 1 – аспірант.

Викладачи кафедри

cherkas
cherkas
kirsanova  fedorenko  chumachenko  deli
Биковець
Наталя
Петрівна
завідувач кафедри
к.т.н., доцент
Черкас
Олена
Анатоліївна
к.ф.-м.н, доцент
Кірсанова
Валентина
Василівна
к.б.н.,доцент
Федоренко
Анна
Вікторівна
старший викладач
Чумаченко
Марія
Миколаївна
старший викладач
Делі
Іван
Іванович
старший викладач, 
пом.  директора   з ІТ
mamukov8a Nataliia Tiron-Vorobiova Kovalzhi  
Мамукова
Людмила
Олексіївна
зав. лабораторією
Тірон-Воробйова
Наталя Борисівна
доцент, к.т.н.
Ковальжи 
Наталія Григорівна
Старший викладач
Дрожжина
А.В.
асистент
Гилка 
Уляна Леонідівна
К.е.н., доцент
Автор |2020-02-24T16:20:03+00:00Январь 24th, 2017|страницы|Немає коментарів

Про автора:

Залишити коментар