УВАГА!! Запрошуємо здобувачів закладів вищої морської освіти України виконати свій індивідуальний навчальний план на базі Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» — приєднатися до освітнього процесу нашого закладу — http://dinuoma.com.ua/addtodinuoma/
Запрошуємо Вас взяти участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції  «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ» 21 квітня 2022 року (Інформаційний лист реєстрація https://forms.gle/tvgDAhZEgqcqJn5WA 

Запрошуємо до публікації матеріалів у колективній монографії «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ» Том 2  — реєстрація —> https://cutt.ly/monografia2021

Шановні друзі.

В епоху глобалізації та нових технологій підготовка морських фахівців в Дунайському інституті, як і у всіх світових морських навчальних закладах, зазнає серйозних змін. Складність процесів модернізації морської освіти полягає у випереджаючому характері його розвитку. Продуктом морської освіти є нові знання, компетенції, людський капітал.

      Якість освіти морських фахівців в Дунайському інституті відповідає темпам розвитку світового морського флоту. Наші лабораторії забезпечені сучасними тренажерами та навчальним обладнанням.

     Для поліпшення підготовки кадрів в інституті здійснено тісний контакт з галузевими державними підприємствами, крюїнгами, світовими судноплавними компаніями. Основною метою подальшого розвитку інституту ми бачимо в створенні умов для отримання нашими випускниками перспективних морських професій, які дозволять їм успішно адаптуватися до вимог мінливого світового ринку праці.

     З повагою,

             директор, доктор технічних наук, професор Валентин Іванович Чимшир

Автор |2022-01-30T21:20:31+00:00Декабрь 14th, 2016|страницы|Комментарии к записи Вступне Слово отключены

Про автора: