ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

Перелік документів, які абітурієнт подає ОСОБИСТО в приймальну комісію на денну форму навчання:

I) копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України – 1,2 стор. з пропискою, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);

II) копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, ТА додатка до нього;

III) копія сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2018 р., 2019р., 2020 aбо 2021р. (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

IV) медична довідка за формою 086-о (оригінал) з картою щеплень 063-у* та справка від наркологу та психіатру;

V) шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

VI) документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти (за наявністю).

 При собі ОБОВ’ЯЗКОВО мати оригінали УСІХ зазначених вище документів ТА військовий квиток або посвідчення про приписку!


ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021 РОКУ

На основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної кампанії

Строки

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів — http://ez.osvitavsim.org.ua

з 01 липня

до 18:00

23 липня 2021

з 01 липня

до 18:00

23 липня 2021

Прийом заяв в електронній формі через електронний кабінет — http://ez.osvitavsim.org.ua

(крім випадків, коли заява подається в паперовій формі відповідно до VI розділу цих Правил)

з 14 липня

до 18:00

23 липня 2021

з 14 липня

до 18:00

11 серпня 2021

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесід або вступних іспитів (для осіб, які мають право на вступ на основі вступних іспитів)

з 24 червня

до 18:00

05 липня 2021

з 24 червня

до 18:00

05 липня 2021

Прийом підтвердних документів в паперовій формі, що надають право вступу на квоту-1

з 01 липня

до 18:00

13 липня 2021

з 01 липня

до 18:00

13 липня 2021

Проведення вступних іспитів до ДІНУ «ОМА» для вступників на місця державного або регіонального замовлень

з 01 липня

до

13 липня 2021

з 01 липня

до

13 липня 2021

Проведення вступних іспитів до ДІНУ «ОМА» для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 14 липня

до

22 липня 2021

з 14 липня

до

22 липня 2021

Проведення співбесід в ДІНУ «ОМА»

17-19 липня 2021

17-19 липня 2021

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування

за результатами співбесіди та за квотою 2 – не пізніше 12:00 20 липня 2021; за квотою 1 – не пізніше 28 липня 2021; за кошти державного замовлення – не пізніше 28 липня 2021;

за кошти фізичних та юридичних осіб –не раніше 10 серпня 2021

12 серпня 2021

Виконання вимог до зарахування (подача оригіналів документів)

за результатами співбесіди та за квотою 2 – до 10:00 23 липня 2021; за квотою 1 – до18:00 2 серпня 2021;за кошти державного замовлення –

до 18:00

02 серпня 2021;

за кошти фізичних та юридичних осіб –

до 18:00

26 серпня 2021 *

до 09 вересня 2021

Терміни зарахування

за результатами співбесіди та за квотою 2 – не пізніше 15:00 23 липня 2021; за квотою 1 –9 серпня 2021;за кошти державного замовлення –

09 серпня 2021;

за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше

27 серпня 2021

за кошти фізичних та юридичних осіб —

не пізніше

10 вересня 2021

РЕЄСТРАЦІЯ ЕЛЕКТРОНИХ КАБІНЕТІВ ВСТУПНИКІВ

ТА ПОДАННЯ ЗАЯВ НА ВСТУП

РЕЄСТРАЦІЯ ЕЛЕКТРОНИХ КАБІНЕТІВ ВСТУПНИКІВ

ТА ПОДАННЯ ЗАЯВ НА ВСТУП

Зобр. 1) Увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою:  https://ez.osvitavsim.org.ua , та натисніть на РЕЄСТАРЦІЯ

Зобр. 2) Заповнить поля.

УВАГА! Використання адрес електронної пошти з окремих доменів (наприклад, mail.ru, yandex.ru) в Україні ЗАБОРОНЕНО! Використовуйте інші адреси.

ВАЖЛИВО! При введенні даних середнього балу атестата про ПЗСО будьте дуже уважні, оскільки ці дані Ви не зможете змінити після подання першої заяви. Усі електронні заяви будуть подані саме з цим балом. Якщо навчальний заклад при перевірці виявить помилкові дані про середній бал атестату, він має право відмовити Вам в участі у конкурсному відборі.

Зобр. 3) Завантаження кольорови фотокартки вступника (3х4 см). Файл завантажується у форматі JPG (JPEG, PNG), максимальний розмір файлу — 1 Мб

Зобр. 4) Завантаження додатка до атестата про повну загальну середню освіту вступника. Файл завантажується у форматі JPG (JPEG, PNG), максимальний розмір файлу — 1 Мб.

Зобр. 5) Вибір конкурсної пропозиції на вступ.

Зобр. 6) Вступники можуть подати до п’яти  заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не більш ніж 30 заяв.

Зобр. 7) Подання вступником заяв на вступ. Оберіть інші параметри заяви: (Пріоритет; Участь в конкурсі за джерелами фінансування; Освітній ступінь (рівень) за кошти державного або місцевого бюджету; Результати ЗНО)

СЕРТИФІКАТИ ЗНО ТА КОНКУРСНИЙ БАЛ

УВАГА! У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років

Конкурсні предмети НУ «ОМА» в 2021 році

для підготовки фахівців за освітнім ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Код і назва спеціальності Спеціалізація

(освітня програма)

Конкурсні предмети
перший предмет другий предмет третій предмет
073 Менеджмент Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту українська мова та література математика історія України або іноземна мова, або біологія, або  географія, або фізика, або хімія
271 Річковий та морський транспорт Навігація і управління морськими суднами українська мова математика фізика або іноземна мова
Управління судновими технічними системами і комплексами українська мова математика фізика або іноземна мова

КОНКУРСНИЙ БАЛ:

Розраховується для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

271 Річковий та морський транспорт

Конкурсний бал (КБ) = 0,25*П1 + 0,35*П2 + 0,25*П3 + 0,10*А + 0,05*ОУ

073 Менеджмент

Конкурсний бал (КБ) = 0,3*П1 + 0,3*П2 + 0,3*П3 + 0,10*А + 0,00*ОУ

 

де П1, П2, ПЗ – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балівОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів за шкалою від 100 до 200.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК)галузевий (ГК)сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,02 — для конкурсних пропозицій НУ «ОМА» розташованому у м. Одеса та в Дунайському інституті НУ «ОМА» в м. Ізмаїл;
ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, передбачені у переліку, яким надається особлива пдтримка та 1,00 в інших випадках;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей, передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка), та 1,00 в інших випадках;відповідальний секретар Відбіркової комісії: Тимофєєва Оксана Ярославівна

т. (04841) 6-11-66, моб +38 (096) 722-05-30;   E-mail: dinuoma@onma.edu.ua; http://dinuoma.com.ua
2021-09-13T09:51:59+00:00