До уваги студентів заочної форми навчання за консультацією звертатися до розділу Контакти

Запрошуємо до публікації матеріалів у колективній монографії «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ» Том 2  — реєстрація —> https://cutt.ly/monografia2021

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

(більш детальну інформацію можна дізнатися в Правилах прийому до Національного університету «Одеська морська академія» або за номером +380967220530)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

Перелік документів, які абітурієнт подає ОСОБИСТО в приймальну комісію на денну форму навчання:

  1. копія документа, що посвідчує особу та громадянство(паспорт громадянина України – 1,2 стор. з пропискою, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
  2. копія ідентифікаційного коду;
  3. оригінал + копіїдокумента державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, ТА додатка до нього:
  4. оригінал + копіясертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021, 2022 років з трьох відповідних предметів;
  5. оригінал медичної довідки за формою 086-о з картою щеплень 063-о ;
  6. шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
  7. копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  8. документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти (за наявністю).

При собі ОБОВ’ЯЗКОВО мати оригінали УСІХ зазначених вище документів ТА військовий квиток або посвідчення про приписку!


Конкурсні предмети (ЗНО) ДІ НУ «ОМА» в 2022 році  для підготовки фахівців за освітнім ступенем бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

Код і назва

спеціальності.

Спеціалізація (освітня програма) Конкурсні предмети
Перший предмет Другий предмет Третій предмет
271 Морський та внутрішній водний транспорт Навігація і управління морськими суднами українська мова математика фізика або іноземна мова
Управління судновими технічними системами і комплексами українська мова математика фізика або іноземна мова
073 Менеджмент Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту українська мова та література математика історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021 РОКУ

На основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної кампанії

Строки/ Форма здобуття освіти

Денна

Заочна

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів http://ez.osvitavsim.org.ua з 01 липня до 18:00 22 липня з 01 липня
Прийом заяв в електронній формі через електронний кабінет — vstup.edebo.gov.ua

(крім випадків, коли заява подається в паперовій формі відповідно до VI розділу цих Правил)

з 14 липня до 18:00 22 липня з 14 липня до 10 серпня
Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного

замовлення – не пізніше

27 липня; за кошти фізичних та юридичних осіб – 05 серпня

11 серпня
Виконання вимог до зарахування

(подача оригіналів документів)

за кошти державного замовлення –

до 18:00 04 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – до 18:00 25 серпня*

08 вересня*
Терміни зарахування за кошти державного

замовлення – 05 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 26 серпня

не пізніше 09 вересня

*Терміни виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб можуть бути скорочені відповідно до кількості поданих вступниками документів. Відповідна інформація своєчасно розміщується на офіційному веб-сайті Університету.

Конкурсні предмети (ЗНО) ДІ НУ «ОМА» в 2022 році  для підготовки фахівців за освітнім ступенем бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

Код і назва

спеціальності.

Спеціалізація (освітня програма) Конкурсні предмети
Перший предмет Другий предмет Третій предмет
271 Морський та внутрішній водний транспорт Навігація і управління морськими суднами українська мова математика або історія України, або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія фахове вступне випробування
Управління судновими

технічними

системами і комплексами

українська мова математика або історія України, або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія фахове вступне випробування

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022 РОКУ

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

Етапи вступної кампанії Строки
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів — vstup.edebo.gov.ua з 1 липня до 18:00 22 липня
Прийом заяв в електронній формі через електронний кабінет — vstup.edebo.gov.ua (крім випадків, коли заява подається в паперовій формі відп. до VI розділу цих Правил) з 14 липня до 12:00 22 липня
Проведення в Університеті фахових вступних випробувань 22 липня – 30 липня
Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування 03 серпня
Виконання вимог до зарахування (подача оригіналів документів) до 25 серпня
Терміни зарахування до 26 серпня

КОНКУРСНИЙ БАЛ

Конкурсний бал (КБ) = К1 х П1 + К2 х П2 + К3 х П3 + К4 х А + К5 х ОУ;

 

де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів (за шкалою 100 — 200);

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього балу документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів базового закладу вищої освіти, або Азовського морського інституту НУОМА та Дунайського інституту НУОМА за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлені НУОМА у 2022 році на рівні:

— на спеціальність 271 «Морський та внутрішній водний транспорт», спеціалізації 271.01 Навігація і управління морськими суднами – К1 дорівнює 0,27 (27%), К2 дорівнює 0,35 (35%), К3 дорівнює 0,28(28%); К4 дорівнює 0,10 (10%); К5 дорівнює 0;

— на спеціальність 271 «Морський та внутрішній водний транспорт», спеціалізації 271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами – К1 дорівнює 0,25 (25%), К2 дорівнює 0,35 (35%), К3 дорівнює 0,25(25%); К4 дорівнює 0,10 (10%); К5 дорівнює 0,05 (5%);

— на спеціальність 073 «Менеджмент» – К1 дорівнює 0,30 (30%), К2 дорівнює 0,30 (30%), К3 дорівнює 0,30 (30%); К4 дорівнює 0,10 (10%); К5 дорівнює 0,00 (0%).

Відповідальний секретар

відбіркової комісії ДІ НУ«ОМА»                                  Максимов Сергій Борисович

+38 (096) 722-05-30; E-mail: dinuoma@onma.edu.ua; http://dinuoma.com.ua

РЕЄСТРАЦІЯ ЕЛЕКТРОНИХ КАБІНЕТІВ ВСТУПНИКІВ

ТА ПОДАННЯ ЗАЯВ НА ВСТУП

РЕЄСТРАЦІЯ ЕЛЕКТРОНИХ КАБІНЕТІВ ВСТУПНИКІВ

ТА ПОДАННЯ ЗАЯВ НА ВСТУП

Зобр. 1) Увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою:  https://ez.osvitavsim.org.ua , та натисніть на РЕЄСТАРЦІЯ

Зобр. 2) Заповнить поля.

УВАГА! Використання адрес електронної пошти з окремих доменів (наприклад, mail.ru, yandex.ru) в Україні ЗАБОРОНЕНО! Використовуйте інші адреси.

ВАЖЛИВО! При введенні даних середнього балу атестата про ПЗСО будьте дуже уважні, оскільки ці дані Ви не зможете змінити після подання першої заяви. Усі електронні заяви будуть подані саме з цим балом. Якщо навчальний заклад при перевірці виявить помилкові дані про середній бал атестату, він має право відмовити Вам в участі у конкурсному відборі.

Зобр. 3) Завантаження кольорови фотокартки вступника (3х4 см). Файл завантажується у форматі JPG (JPEG, PNG), максимальний розмір файлу — 1 Мб

Зобр. 4) Завантаження додатка до атестата про повну загальну середню освіту вступника. Файл завантажується у форматі JPG (JPEG, PNG), максимальний розмір файлу — 1 Мб.

Зобр. 5) Вибір конкурсної пропозиції на вступ.

Зобр. 6) Вступники можуть подати до п’яти  заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не більш ніж 30 заяв.

Зобр. 7) Подання вступником заяв на вступ. Оберіть інші параметри заяви: (Пріоритет; Участь в конкурсі за джерелами фінансування; Освітній ступінь (рівень) за кошти державного або місцевого бюджету; Результати ЗНО)

СЕРТИФІКАТИ ЗНО ТА КОНКУРСНИЙ БАЛ

УВАГА! У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років

Конкурсні предмети НУ «ОМА» в 2021 році

для підготовки фахівців за освітнім ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Код і назва спеціальності Спеціалізація

(освітня програма)

Конкурсні предмети
перший предмет другий предмет третій предмет
073 Менеджмент Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту українська мова та література математика історія України або іноземна мова, або біологія, або  географія, або фізика, або хімія
271 Річковий та морський транспорт Навігація і управління морськими суднами українська мова математика фізика або іноземна мова
Управління судновими технічними системами і комплексами українська мова математика фізика або іноземна мова

КОНКУРСНИЙ БАЛ

Конкурсний бал (КБ) = К1 х П1 + К2 х П2 + К3 х П3 + К4 х А + К5 х ОУ;

 

де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів (за шкалою 100 — 200);

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього балу документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів базового закладу вищої освіти, або Азовського морського інституту НУОМА та Дунайського інституту НУОМА за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлені НУОМА у 2022 році на рівні:

— на спеціальність 271 «Морський та внутрішній водний транспорт», спеціалізації 271.01 Навігація і управління морськими суднами – К1 дорівнює 0,27 (27%), К2 дорівнює 0,35 (35%), К3 дорівнює 0,28(28%); К4 дорівнює 0,10 (10%); К5 дорівнює 0;

— на спеціальність 271 «Морський та внутрішній водний транспорт», спеціалізації 271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами – К1 дорівнює 0,25 (25%), К2 дорівнює 0,35 (35%), К3 дорівнює 0,25(25%); К4 дорівнює 0,10 (10%); К5 дорівнює 0,05 (5%);

— на спеціальність 073 «Менеджмент» – К1 дорівнює 0,30 (30%), К2 дорівнює 0,30 (30%), К3 дорівнює 0,30 (30%); К4 дорівнює 0,10 (10%); К5 дорівнює 0,00 (0%).


Відповідальний секретар відбіркової комісії ДІ НУ«ОМА»                                  Максимов Сергій Борисович

+38 (096) 722-05-30; E-mail: dinuoma@onma.edu.ua; http://dinuoma.com.ua

2022-01-14T13:01:27+00:00