УВАГА!! Запрошуємо здобувачів закладів вищої морської освіти України виконати свій індивідуальний навчальний план на базі Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» — приєднатися до освітнього процесу нашого закладу — http://dinuoma.com.ua/addtodinuoma/
Запрошуємо Вас взяти участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції  «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ» 21 квітня 2022 року (Інформаційний лист реєстрація https://forms.gle/tvgDAhZEgqcqJn5WA 

Запрошуємо до публікації матеріалів у колективній монографії «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ» Том 2  — реєстрація —> https://cutt.ly/monografia2021

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

— документ про повну загальну середню освіту та додаток до нього (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень з додатком) в оригіналі або його завірену копію (копія завіряється за оригіналом нотаріально);

— медичну довідку за формою 086-о чи медичне свідоцтво моряка (оригінал або її копію, завірену медичною установою);

— довідку від нарколога та психіатра (якщо немає відповідної відмітки у формі 086-о);

— чотири фотокартки розміром 3х4 см;

— сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії) для всіх напрямів підготовки для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність);

— витяг із трудової або послужної книжки, завірений адміністрацією підприємства чи установи (для працюючих абітурієнтів);

— дві копії паспорта (перша, друга сторінка та сторінка, де вказана реєстрація) або  ID карти з довідкою про реєстрацію місця проживання або свідоцтва про народження;

— дві копії  ідентифікаційного коду;

— копія приписного свідоцтва до призовної дільниці (для денної форми навчання) чи копія військового квитка (для заочної форми навчання);

—  2 конверти, папку картонну, 20 арушів А-4


При вступі на БАКАЛАВРА на основі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Код та назва спеціальності Спеціалізація (освітня програма) Критерії конкурсного відбору
Бюджет (денна форма) Контракт (денна і заочна форми)
271 – Морський та внутрішній водний транспорт 271.01 – Навігація і управління морськими суднами

(СУДНОВОДІЇ)

1) Бали національного мультипредметного тесту.

2) Або бали зовнішнього незалежного оцінювання

2019-2021 років з трьох конкурсних предметів:

– української мови;

– математики;

– іноземної мови або з фізики.

1) Мотиваційний лист.

2) Або бали зовнішнього незалежного оцінювання

2019-2021 років з трьох конкурсних предметів:

– української мови;

– математики;

– іноземної мови або з фізики.

3) Або бали національного мультипредметного тесту.

272.02 – Управління судновими технічними системами і комплексами

(СУДНОВІ МЕХАНІКИ)

073 – Менеджмент Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту

(МЕНЕДЖЕР морської галузі)

1) Бали національного мультипредметного тесту.

2) Або бали зовнішнього незалежного оцінювання

2019-2021 років з трьох конкурсних предметів:

– української мови і літератури;

– математики;

– іноземної мови або географії, або історії України, або біології, або фізики, або хімії.


При вступі на БАКАЛАВРА на основі МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Код та назва спеціальності Спеціалізація (освітня програма) Критерії конкурсного відбору
Контракт (заочна форма)
Для вступу на І курс Для вступу на ІІ курс
271 – Морський та внутрішній водний транспорт 271.01 – Навігація і управління морськими суднами

(СУДНОВОДІЇ)

Співбесіда Бали з математики національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років та одного з предметів національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника.
272.02 – Управління судновими технічними системами і комплексами

(СУДНОВІ МЕХАНІКИ)


Більш детальну інформацію можна дізнатися в Правилах прийому до Національного університету «Одеська морська академія» або,

Відповідальний секретар відбіркової комісії ДІ НУ«ОМА»  Максимов Сергій Борисович

+38 (096) 722-05-30; E-mail: dinuoma@onma.edu.ua; http://dinuoma.com.ua

2022-05-19T09:49:24+00:00