111 СВ 112 СВ 211 СМ 311 МН 121 СВ 122 СВ 221 СМ 222 СМ 131 СВ 132 СВ
Понеділок 07.10.2019 Суспільство і держава л.2

Березовська В.В.

Нарисна геометрія та інженерна графіка 412

Ракитська Н.М.

Вища та прикладна математика 307

Черкас О.А.

Основи електротехніки л.3

Залож В.І.

Опір матеріалів 411

Герганов Л.Д.

Навігація та лоція  408

Коротченков М.П.

Вища математика л.2

Чумаченко М.М.

 Фіз-ра

Бондаренко І.В.

Інформаційні системи та технології 307

Делі І.І.

Радіотехніка та елетроніка л.3

Залож В.І.

Інформаційні технології 411

Яремчук С.О.

Метеорологія  408

Ковальчук Ю.П.

Ділова українська мова л.2

Турлак Л.П.

Вища математика 412

Черкас О.А.

  Теоретична механіка л.3

Биковець Н.П.

Англ.м.  107

Тимофєєва О.Я.

Англ.м. 411 Чиж С.Г. Англ. мова 106

Колмикова О.О.

Англ.м.101 Тихонова І.Ю. Англ.м. 108 Романовська    
                      Англ.м. ф 101 Тихонова І.Ю Англ.м. ф 108 Романовська  
Вівторок 08.10.2019 Історія та культура України л.2

Березовська В.В

Історія та кул-ра України 413

Татарко І.І.

Англійська мова за проф.спр. 106

Желясков В.Я.

Мат. основи судноводіння практика 411

Черкас О.А.

Англ.м.107

Колмикова О.О.

Англ.м. 108

Романовська О.Р.

Фіз-ра

Бондаренко І.В.

Термогідродинамічні процеси лаб. 412

Ракитська Н.М.

Менеджмент морських ресурсів 408

Досковський Г.К.

Фізика л.2

Яремчук С.О.

Англ.м. 101

Константинова

Англ.м. 107

Тимофєєва О.Я.

Історія та кул-ра Укр. 412

Перчемлі І.Ф.

Англ.м. 108

Романовська О.Р.

Англ.м.106

Колмикова О.О.

Мат. основи судноводіння практика 411

Черкас О.А.

 Опір матеріалів

практика 122

Герганов Л.Д.

Фіз-ра

Бондаренко І.В.

Теорія та будова судна 408

Тарасенко Т.В.

Фізика

лаб. 106

Іванов О.Д

Англ.м. л.2

Константинова Т.М.

Інф. тех. пр. 313

Делі І.І.

Фізика

лаб. 101

Федоренко

Безпека та охорона на морі 407

Міщенко В.І.

Вища та прикладна математика

307

Черкас О.А.

Англ.м. 108

Романовська О.Р.

Англ.м.211

Колмикова О.О.

Фіз-ра

Бондаренко І.В.

Англ.м.  107

Тимофєєва О.Я.

Англ.м. л.3 Чиж С.Г. Опір матеріалів

практика 122

Герганов Л.Д.

Метеорологія  408

Ковальчук Ю.П.

Середа  09.10.2019 Фіз-ра

Бондаренко І.В.

Англ.м. 107

Колмикова О.О.

Англ.м. 108

Романовська О.Р.

Історія та кул-ра України 412

Татарко І.І.

Економічна теорія 413

Гилка У.Л.

Теоретична механіка л.3

Козицький С.В.

Технічна хімія 411

Кірсанова В.В.

Метеорологія  408

Ковальчук Ю.П.

Англ.м. 107

Колмикова О.О.

Інф. тех. практика 313

Делі І.І.

Фіз-ра

Бондаренко І.В.

Фізика

лаб. 106

Іванов О.Д.

Фізика

лаб. 101

Федоренко А.В

Вища та прикладна математика 413

Черкас О.А.

Теоретична механіка л.3

Козицький С.В.

Безпека людини та навколишнього середовища 411

Кірсанова В.В.

ЕНП

лаб. 301

Квасніков П.К.

Англ.м. 108 Романовська Теорія та будова судна пр. 306

Вертинський

Англ.м. 107

Колмикова.

Фізика

лаб. 101

Іванов О.Д

Фізика

лаб. 106

Федоренко А.В

Англ.м. 108

Романовська О.Р.

Безпека та охорона на морі практика 407

Міщенко В.І.

Фіз-ра

Бондаренко І.В.

Навігація та лоція л.3

Варюшкін В.І.

ТГП лаб. 412

Ярмакі АХ.

Англ.м. ф л.2

Чиж С.Г.

Інф. тех. пр.  313

Делі І.І.

Теорія та будова судна практика 306

Вертинський В.И.

ЕНП

лаб. 301

Квасніков П.К.

НЛ лаб.405

Рябущенко О.Г.

            Звіт з плавпрактики.312 Квасніков П.К.              
Четвер  10.10.2019 В.мат. пр. л.2

Чумаченко М.М.

Теорія та будова судна практика 306

Вертинський В.И.

Англ.м. 106

Константинова Т.М.

Англ.м. 411

Тимофєєва О.Я.

Економічна теорія

практика 408

Гилка У.Л.

Теоретична механіка л.3

Козицький С.В.

Інф. тех. пр.  211 Яремчук С.О. ТГП лаб. 412

Ярмакі АХ.

Безпека людини лаб. 407

Кірсанова В.В.

НЛ лаб.406

Коротченков М.П

Метеорологія лаб. 307

Черой Л.І.

Англ.м. ф  л3 Тихонова І.Ю Англ.м. 108 Романовська О.Р.
 Інф. тех. практика 313

Делі І.І.

Англ.м. 106

Константинова Т.М.

В.мат. пр. л.2

Чумаченко М.М.

Фіз-ра

Бондаренко І.В.

Безпека людини та охорона праці

практика 408

Тірон-Воробйова Н.Б.

Теоретична механіка л.3

Козицький С.В.

Безпека людини лаб. 407

Кірсанова

Інф. тех. пр.  211 Яремчук С.О. Англ. мова ф 108

Колмикова О.О.

Теорія та будова судна пр. 306

Вертинський

Англ.м.   л3 Тихонова І.Ю Метеорологія лаб. 307

Черой Л.І.

Теорія та будова судна практика 306

Вертинський В.И.

Англ.м. 101

Колмикова О.О.

Інф. тех. пр. 313

Делі І.І.

Безпека та охорона на морі практика 407

Міщенко В.І.

Вища та прикладна математика

практика 413

Черкас О.А.

НЛ лаб.301

Варюшкін В.І

Радіотех.

лаб. 208

Залож

Теоретична механіка практика 412

Горєлова О.В.

Англ.м. ф 107

Тимофєєва О.Я.

Безпека людини лаб. 106

Кірсанова

Опір матеріалів

лаб. 122

Герганов Л.Д.

Метеорологія лаб. 307

Черой Л.І.

НЛ лаб.406

Коротченков М.П.

НЛ лаб.405

Рябущенко О.Г.

Англ.м.  108 Романовська
            Звіт з плавпрактики.312 Квасніков П.К.            
П’ятниця  11.10.2019 Ділова українська мова пр. л.2

Турлак Л.П.

Економічна теорія практика л.3

Коваленко С.І.

Вища математика

практика 413

Дрожжина А.В.

Економічна теорія практика 122

Гилка У.Л.

Основи ел.техн.

лаб. 208

Штефирца

Англ.м.ф107

Колмикова О.О.

Теоретична механіка практика 412

Горєлова О.В.

Філософія 411

Котляр Л.І.

Метеорологія лаб. 307

Черой Л.І.

ЕНП

лаб. 301

Квасніков

Англ.м. 106 Тихонова І.Ю Англ.м. ф 108 Романовська
Історія та культура України пр. л.2

Березовська В.В

Ділова українська мова пр. л.3

Турлак Л.П.

Безпека та охорона на морі практика 407

Міщенко В.І.

Історія та кул-ра України практика 107

Перчемлі І.Ф.

Теоретична механіка практика 412

Горєлова О.В.

 Основи ел.техн.

лаб. 208

Штефирца

Англ.м. 108

Романовська О.Р.

Інф. тех.

пр.  211 Яремчук С.О.

Опір матеріалів

лаб. 122

Герганов

Англ. мова  101

Колмикова О.О.

Англ.м. 106 Тихонова І.Ю ЕНП

лаб. 301

Квасніков

Теорія та будова судна пр. 306

Вертинський В.И.

Економічна теорія практика л.2

Коваленко С.І.

Історія та культура України пр. л.3

Березовська В.В

Фізика

лаб. 106

Іванов О.Д.

Фізика

лаб. 101

Федоренко А.В

  Англ.м. ф 108

Романовська О.Р.

Осн.ел.техн. лаб. 208

Штефирца

Англ.м. 107

Колмикова О.О.

  Опір мат-ів

лаб. 122

Герганов

Інф. тех.

пр.  211 Яремчук С.О.

Інф. тех. пр.  313

Делі І.І.

    Метеорологія лаб. 307

Черой Л.І

ЕНП

лаб. 301

Квасніков

Автор |2019-10-05T11:53:25+00:00Октябрь 5th, 2019|Розклад|Немає коментарів

Про автора:

Залишити коментар