До уваги студентів 3 курсу скороченого терміну навчання! Терміни складання екзаменаційної сесії змінено! За консультацією звертатися за телефонами: спеціалізація «судноводіння»- номер 0677577138; «експлуатація суднових енергетичних установок»-номер 0671481997

 Увага!    ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ –«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ»  23-24 квітня 2020 року  (Інформаційний лист)   Увага!

 

Оприлюднення інформації

Назва документів або від інформації

Нормативний акт, який

передбачає оприлюднення

документа або інформації

Посилання на документ або інформацію

1 Положення про інстітут ст. 79 ч. 3 Закону України

«Про вищу  освіту»
ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

1.1.         Статут    

1.2.        Положення про ДІ НУ «ОМА»

1.2.1.     Зміні до положення ДІ НУ  «ОМА»

1.3.         Стратегія розвитку

2 Організація освітнього процесу ст. 79 ч. 3 Закону України

«Пр-о вищу  освіту»

1.       Стандарт вищої освіти України, спеціальність 271 – річковий та морський транспорт

2.       Положення про організацію освітнього процесу ДІ НУ «ОМА»

3.       Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність ДІ НУ «ОМА»

4.       Положення про приймальну комісію ДІ НУ «ОМА»

5.       Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності ДІ НУ «ОМА»

6.       Положення про методичну раду ДІ НУ «ОМА»

7.        Антикорупційна програма

8.         Рамковий кодекс академічної доброчесності

9.         Положення про екзаменаційну комісію для атестації осіб,               які здобувають ступінь бакалавра

10.      Положення про освітні програми і навчальні плани

11.       Методичні вказівки до навчальних видань ДІ НУ «ОМА»

12.      Положення про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників у Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія»

13.      Положення про вчену раду ДІ НУ «ОМА»

14.      Регламент освітньої діяльності ДІ НУ «ОМА» на 2019-2020 навчальний рік

       14.1.  Регламент освітньої діяльності Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» на 2020-2021 навчальний рік

15.      Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

 16.     Положення про кваліфікаційну роботу (дипломну роботу) бакалавра

17.       Наскрізна програма практики

18.      Порядок розроблення та затвердження робочих програм навчальних дисциплін

19.       Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату Дунайському інституті Національного університету «Одеська Морська Академія»

 20.     Положення про порядок супроводу(надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у ДІ НУ  «ОМА»

Структура інституту ст. 79 ч. 3 Закону України

«Про вищу  освіту»
ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

 Структура інституту
4 Фінансова звітність ст. 79 ч. 4 Закону України

«Про вищу  освіту»

1.    План використання бюджетних коштів

2.    Звіт про рух грошових коштів

5 Штатний розпис ст. 79 ч. 4 Закону України

«Про вищу  освіту»

6 Ліцензії та сертифікати ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

 Ліцензії та сертифікати

 

7 Освітні програми ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»,

п. 2 наказу МОН України
№1432 від 30.10.2017р

1.       Освітньо-професійна програма ЕСЕУ

2.       Освітньо-професійна програма СВ

3.       «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

    3.1.       Освітньо-професійна програма Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів Менеджмент

   3.2.      Профіль освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

    3.3.       План освітнього процесу Менеджмент

4.       Освітньо-професійна програма 271.01 «Навігація та управління морськими судами»

5.       Освітньо-професійна програма 271.02 «Управління судновими технічними системами та комплексами»

 

8 Ліцензійний обсяг ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

1.       Ліцензійний обсяг

2.       Максимальни обсяги

9 Мови освітнього процесу ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

Українська мова та робочі мови міжнародної морської організації
10 Вакансії ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

Положення про порядок проведення конкурсного відбору призаміщенні вакантних посад
11 Матеріально-технічне забезпечення ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

Матеріально-технічне забезпечення
12 Наукова робота ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

1. Збірники наукових праць та монографії

2. НДР і ДКР

13 Гуртожиток ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

 Договір екіпаж
14 Моніторинг якості освіти ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

15 Правила прийому ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

 Правила прийому
16 Річні звіти ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

17 Вартість освітніх послуг ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

 Вартість навчання на 2019 рік
18 Державні закупівлі ст. 79 ч. 4 Закону України

«Про вищу  освіту»

 Державні закупівлі онлайн

 

2020-07-14T13:13:07+00:00