До уваги студентів заочної форми навчання за консультацією звертатися за телефонами: спеціалізація «судноводіння»- номер 0677577138; «експлуатація суднових енергетичних установок»-номер 0671481997

 Увага!   XI Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ»  03-04 грудня 2020 року  (Інформаційний лист)  Увага! Реєстрація за посиланням >>

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДУНАЙСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ»

Провідним вищім морським закладом Придунайського регіону є Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія». Його історія розпочалася ще в лютому 1960 р. Так, за сприянням керівництва «УДП» в Ізмаїлі відкрито консультаційний пункт Одеського вищого інженерного морського училища (ОВІМУ). Наприкінці 1962 р. консультаційний пункт реорганізований в заочний факультет ОВІМУ. У зв’язку з реорганізацією сітки вищих учбових закладів у 1988 р. факультет припинив діяльність. Через 10 років у 1998 р. Міністерство освіти України прийняло рішення про відкриття Ізмаїльського заочного факультету Одеської національної морської академії. В подальшому, 12 липня 2002 р. наказом Міністерства освіти України №398 Ізмаїльський заочний факультет ОНМА перейменовано в Ізмаїльський факультет ОНМА. З 1 вересня 2002 р. 36 курсантів розпочали навчання на денній формі навчання.

Відродження Ізмаїльського факультету це знакова подія для всього Дунайського регіону. Відбулася вона в більшості завдяки сприянню екс-президента ПАТ «УДП», доктора технічних наук, професора П.С.Суворова. За допомогою пароплавства, яке надало приміщення, навчальні лабораторії, учбово-тренувальне судно, можливість проходження практики та подальше працевлаштування, для курсантів створилися умови та перспективи для подальшої діяльності. За короткий термін були створені необхідні побутові умови для курсантів, збільшено літературно-бібліотечний фонд до шести тисяч екземплярів, відремонтовані учбові приміщення, спортзал, аудиторії та лабораторії факультету.

Першим деканом факультету став Д.Д. Вратенков. В 2003 р. деканом факультету став кандидат технічних наук П.В. Бойко – випускник судомеханічного факультету ОВІМУ. Після закінчення навчання  він працював в ОВІМУ: асистентом на кафедрі «СДВС», в подальшому заступником декана судомеханічного факультету. В 2003 р. на першому курсі стаціонарного відділення навчалося 60 курсантів зі спеціальності «Судноводіння», 35 – на спеціальності «Експлуатація суднових і енергетичних приладів». На другому курсі денного відділення навчалося 38 чоловік, на заочному відділенні – 68 чоловік.

З 2004 р. функціонують дві кафедри – Гуманітарних дисциплін та Загальнонаукових технічних дисциплін. Кафедра Гуманітарних дисциплін Ізмаїльського факультету ОНМА створена в 2004 р. Завідувачем кафедри стала к.і.н, доцент М.І. Ярмоленко. Провідні дисципліни кафедри гуманітарних дисциплін: англійська мова, історія України, культурологія, політологія, філософія, психологія, правознавство, економічна теорія тощо. Для більш якісного викладання англійської мови в 2007 р. на факультеті створена сучасна мультимедійна лабораторія.

Кафедра Загальнонаукових і технічних дисциплін основана в 2004 р. Очолив кафедру спочатку професор, доктор технічних наук, П.С. Суворов. Перші роки діяльності кафедри спрямовувалися на організацію учбового процесу, рішення методичних занять та створення лабораторної бази. На момент створення кафедри працювали комп’ютерний клас та лабораторії з фізики та хімії. Пізніше, кафедру очолив кандидат фізико-математичних наук О.А. Черкас. За кафедрою було закріплено шість лабораторій: фізики, хімії, електротехніки, лабораторія комп’ютерної графіки, мультимедійна та комп’ютерна лабораторії.

Кафедри укомплектовувалися кваліфікованими кадрами. Викладацький склад кафедр складався з кандидатів наук, доцентів, магістрів та викладачів, які мали вищу освіту. Більшу частину викладачів складала молодь, яка займалася активною науковою співпрацею з ведучими спеціалістами України та регулярно підвищувала свій освітній рівень у вищих учбових закладах країни.

До навчального процесу залучалися спеціалісти-виробничники морської індустрії міста (ПАТ «УДП», Ізмаїльського торговельного порту,  Ізмаїльського судноремонтного заводу, морських класифікаційних організацій), які мають багаторічний досвід роботи на морському транспорті та досвід з підготовки морських спеціалістів. Серед них докор технічних наук, професор, П.С.Суворов, віце-президент ПАТ «УДП», начальник управління безпеки мореплавства, капітан далекого плавання В.І. Варюжкін, екс  віце-президент ПАТ «УДП» капітан далекого плавання О.М. Дрожин, директор регіонального філіалу Регістра  судноплавства України механік 1-го розряду В.І. Козлов, доцент К.А. Лихогляд. В навчальному процесі задіяний професорсько-викладацький склад ОНМА.

З вересня 2007 р. деканом Ізмаїльського факультету ОНМА стала кандидат історичних наук, доцент М.І.Я рмоленко. На цій посаді Марія Іванівна працювала до 2016 р., став професором. Завдяки її педагогічним, науковим та організаційним здібностям в ІФ ОНМА вже в 2007 р. працювали чотири кафедри та електротехнічна лабораторія під керівництвом Є.М. Радюкова Ізмаїльський факультет динамічно розвивався, на денній формі навчання в 2007 р. навчалося 341 курсант, на заочній – 112.

З 2008 р. навчання денної форми доведено до 3 років з подальшим переводом до Одеси для закінчення навчання, здійснюється набір на скорочену форму навчання (2,5 р.) заочного відділення на базі освітнього рівня «Молодший спеціаліст». В зв’язку зі збільшенням терміну навчання вводилися нові дисципліни, відкрилася лабораторія інженерної комп’ютерної графіки. Великий внесок у її створенні внесли старший викладач кафедри Колесник А.П. та лаборант Топал Д.Д.

В 2009 г. створена мультимедійна лабораторія. Її створення дозволило на новому рівні викладати такі дисципліни як метеорологія, теорія будови судна, фізика, вища математика тощо.

В 2010 р. в результаті реструктуризації кафедри Загальнонаукових та технічних дисциплін створено дві кафедри: кафедру Судноводіння та суднової енергетики, яку очолив кандидат технічних наук, доцент В.І. Чимшир; кафедру Загальнонаукових дисциплін, яку очолила кандидат педагогічних наук, доцент І.М. Смирнова-Тонконогова .

З 2013 р. організовано повний курс підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Це дало можливість жителям Придунав’я отримати якісну вищу освіту та звеличити кадровий потенціал морегосподарського комплексу регіону.  В цьому ж році в результаті реструктуризації кафедр організована кафедра Інженерних дисциплін. Очолив кафедру кандидат педагогічних наук, доцент О.Б. Даниленко.

З 2014 р. навчання доведено до повного курсу бакалавр як на денній формі навчання так і на заочній. Курсанти ІФ ОНМА протягом всього навчання забезпечувалися якісною плавпрактикою на судах базового виробничого підприємства ПАТ «Українське Дунайське пароплавство» та інших судноплавальних кампаній.

Згідно наказу Кабінету Міністрів України від 5 червня 2015 р. №623 та Наказу Президента України від 25 серпня 2015 р. №500 з 1 січня 2016 р. Одеська національна морська академія перетворена в Національний університет «Одеська морська академія», а Ізмаїльський факультет реорганізовано в Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія».

В 2016 р. дипломи бакалавра отримали 67 майбутніх судноводіїв та судномеханників які навчалися на денній формі навчання, а також 76 випускників-заочників. Це був третій випуск бакалаврів, але перший випуск саме Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія».

В кінці вересня 2016 р. Директором Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» став випускник Одеської національної морської академії, судномеханічного факультету кандидат технічних наук, доцент В.І.Чимшир.

За чималий проміжок часу, якісно та кількісно звеличився професорсько-викладацький склад інституту. У 2016 – 2017 навчальному році в закладі навчаються 1088 курсантів та студентів, працюють 112 викладачів. До учбового процесу залучені кращі спеціалісти морегосподарського комплексу Придунайського регіону. В інституті працюють 2 професори, 23 кандидати наук, доценти, 22 старших викладача, 6 аспірантів. Це дозволило внести зміни в організаційну структуру – створити нові кафедри. На сьогодні в Дунайському інституті нараховується п’ять кафедр: Навігації та управління судном, Суднових енергетичних установок та систем, Інженерних дисциплін, Гуманітарних дисциплін, Загальнонаукових дисциплін. Працюють та розвиваються курси  підвищення кваліфікації командного плавскладу флоту. Проводиться набір слухачів на курси довузівської підготовки абітурієнтів до зовнішнього незалежного тестування для вступу у  вищі навчальні  заклади України.

Дунайський інститут має міцну матеріально-технічну та лабораторну базу яка постійно поповнюється сучасними приладами, комп’ютерами та тренажерними комплексами. Заняття проводяться в інтерактивних кабінетах та мультимедійних лабораторіях. Бібліотечний фонд інституту систематично поповнюється та налічує більше 11500 екземплярів спеціалізованої літератури. Курсанти протягом всього періоду навчання забезпечуються якісною виробничою практикою на базі Ізмаїльського морського торговельного порту та судноремонтних підприємствах міста Ізмаїл, плав практикою на судах ПАТ «Українське дунайське пароплавство» та інших суднохідних кампаній.

 

Автор |2017-01-24T15:18:02+00:00Декабрь 14th, 2016|страницы|Комментарии к записи Про інститут отключены

Про автора: