УВАГА!! Запрошуємо здобувачів закладів вищої морської освіти України виконати свій індивідуальний навчальний план на базі Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» — приєднатися до освітнього процесу нашого закладу — http://dinuoma.com.ua/addtodinuoma/
Запрошуємо Вас взяти участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції  «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ» 21 квітня 2022 року (Інформаційний лист реєстрація https://forms.gle/tvgDAhZEgqcqJn5WA 

Запрошуємо до публікації матеріалів у колективній монографії «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ» Том 2  — реєстрація —> https://cutt.ly/monografia2021

 Наукові курсантські гуртки

Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» (2020-2021 н.р.)

Кафедра Назва Науковий керівник
1. Гуманітарних наук «Філософія кави» Кандидат педагогічних наук, доц. Житомирська Т. М.
2. Інженерних дисциплін «Графічне моделювання» Старший викладач кафедри Ракитська Н. М.
3. Навігації і управління судном «Метеорологія, океанографія та морське природокористування» Старший викладач кафедри Черой Л. І.
4. Навігації і управління судном «Безпеки судноплавства та запобігання забруднення моря» Асистент кафедри Старцев О.М.
5. Суднових енергетичних установок і систем «Технологія відновлення трубопроводів суднових систем» Старший викладач кафедри Генчев В. В.
6. Загальнонаукових дисциплін «Математичні методи розв’язання прикладних задач» Старший викладач кафедри Горєлова О. В.
7. Загальнонаукових дисциплін «Нові інформаційні технології» Старший викладач кафедри Делі І. І.
8. Інженерних дисциплін «Технологія зварювання» Старший викладач кафедри Ліпенков І. В.
9. Суднових енергетичних установок і систем «Mehanical heads» Старший викладач кафедри Власов І. В.

 

2021-04-15T11:00:44+00:00