dsc_7328

   Завідувач кафедри доктор педагогічних наук
   Даниленко  
   Олександр Борисович

 

 

 

 

Про кафедру

Кафедра навігації і управління судном є провідною кафедрою  Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія». Вона завершує цикл підготовки «Бакалавр» в галузі знань «Транспорт», спеціальності «Річковий та морський транспорт», спеціалізації «Судноводіння» в стінах нашого інституту. Колектив кафедри продовжує науково-педагогічні традиції кафедри судноводіння та енергетики суден Ізмаїльського факультету ОНМА, в результаті реструктуризації якої в червні 2016 року  була створена кафедра навігації і управління судном.

Кафедра укомплектована висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом. Всі викладачі кафедри мають вищу освіту відповідно до профілю кафедри. На постійній основі на кафедрі працюють три кандидата наук, п’ять  капітанів далекого плавання, два штурмани далекого плавання з великим досвідом практичної та викладацької роботи та три аспіранти.  Крім того, до навчального процесу залучаються  діючи капітани та штурмани, які працюють на сучасних суднах різних суднохідних компаній світу.

Фото працівників

Науково-педагогічні працівники
5        
Даниленко Олександр Борисович завідуючий кафедрою, доктор педагогічних наук Сорока Олена Михайлівна доцент кафедри, кандидат психологічних наук, секретар кафедри Дуков Дмитро Федорович доцент кафедри, кандидат державного управління Варюшкін Володимир Іванович старший викладач, капітан далекого плавання Досковський Геннадій Костянтинович старший викладач, капітан всіх типів річкових суден Ковальчук Юрій Петрович старший викладач, штурман внутрішнього плавання Коротченков Микола Павлович старший викладач, капітан далекого плавання Крамаренко Вікторія Вікторівна старший викладач
       4      
Кратко Віталій Михайлович старший викладач, радіоінженер Мітін Юрій Олександрович старший викладач, капітан далекого плавання Слюсаренко Анатолій Іванович старший викладач, капітан далекого плавання Сошніков Сергій Григорович старший викладач, капітан далекого плавання Алєксєєв Олександр Леонідович асистент, інженер-хімік Квасніков Павло Константинович асистент, радіоінженер Рижков Юрій Васильович асистент, радіооператор 1-го класу, оператор ГМЗЛБ Рябущенко Олег Григорович асистент, штурман
Сапожніков Василь Леонідович асистент, капітан далекого плавання Черой Людмила Іванівна асистент
Навчально-допоміжний персонал:
6 6
Євтіхієв Олексій Леонідович завідувач лабораторією Данильченко Алла Кирилівна фахівець другої категорії Шпаченко Володимир Валерійович лаборант

 

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни циклу професійної та практичної підготовки бакалавра судноводіння, а саме:

Автоматизовані  комплекси судноводіння

Глобальний морський зв’язок для пошуку та рятування

Дії під час аварії, пошук і рятування на морі

Експлуатація спеціалізованих суден

Електронавігаційні прилади

Інтегровані системи судноводіння

Морехідна астрономія

Метеорологія

Менеджмент морських ресурсів

Маневрування і управління судном

Морська практика

Міжнародні правила попередження зіткнення суден та використання радіолокаційних станцій і засобів автоматизованої радіолокаційної прокладки при розходженні суден

Навігація та лоція

Навігаційно-інформаційні системи

Океанські шляхи світу

Організація колективної діяльності та лідерство

Практика несення  штурманської вахти

Попередження зіткнення суден та використання радіолокаційних станцій і засобів автоматизованої радіолокаційної прокладки

Радіонавігаційні прилади та системи

Радіообладнання і зв’язок

Управління ресурсами навігаційного містка

Отриманню глибоких знань та  твердих навичок під час проведення навчальних занять сприяє наявна навчально-лабораторна база кафедри, до складу якої входять:

Кабінет електро- та радіонавігаційних приладів і систем

Кабінет метеорології і океанографії та морехідної астрономії

Кабінет навігаційної прокладки

Мультіфункціональний навігаційний тренажер «Leater Navy»

Мультифункціональний навігаційний тренажер «NAVY-TRAINER 5000»

Повномасштабний тренажер навігаційного ходового містка

Тренажер GMDSS TGS5100

 

 

Викладачі кафедри приймають активну участь у наукових дослідженнях, що проводяться в стінах інституту та університету в загалі. Основними напрямками досліджень є такі ,як

 • Проблеми морської професійної освіти
 • Проблеми гідрометеорологічного забезпечення безпеки плавання
 • Гідрологічні проблеми внутрішніх водних шляхів
 • Шляхи оптимізації методів оцінки точності навігації та підвищення безпеки при судноводінні.
 • Перспективні напрямки оптимізації перевезень вантажів на морських та внутрішніх водних шляхах.

Результатами цієї роботи є велика кількість наукових праць викладачів кафедри. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2019 році науково-педагогічних працівників кафедри:

Статті

 1. Даниленко О.Б. Особливості визначення показників сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності. Науково-педагогічний журнал. Молодь і ринок. м. Дрогобич. №8 (175), серпень 2019 р.
 2. Даниленко О.Б. Результати дослідження стану підготовки майбутніх судноводіїв до професійної діяльності в умовах традиційної системи навчання. Інноваційна педагогіка. Випуск 13. Том 1. Одеса, 2019 р.
 3. Даниленко О.Б. Обґрунтування системи неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах. Інноваційна педагогіка. Випуск 16. Том 1. Одеса, 2019 р.
 4. Даниленко О.Б. Неперервна професійна підготовка майбутніх судноводіїв як предмет наукових досліджень Збірник наукових праць. Науковий вісник льотної академії. Серія:педагогічні науки. Кропивницький , №5(19), 2019 р.
 5. Даниленко О.Б. Сутність і характеристика структури та змісту готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності. Научен вектор на Балканите. Том 3, №2 (4), 2019 р.
 6. Даниленко О.Б. Методологічні підходи системи підготовки майбутніх судноводіїв до професійної комунікативної взаємодії East European Scientific Journal. №6 (46), 2019 р.
 7. Даниленко О.Б. Зарубіжний досвід застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці судноводіїв. East European science journal. Wschodnioeurzopejskie czasopismo naukowe/ Volume 6. 10 (50) 2019р.
 8. ДаниленкоО.Б. The peculiaritiens of organizing the educational activitiens of future navigators in the Baltic sea universities. The Scientific heritage. № 39 (2019) Vol.2
 9. СорокаО.М. Практичнірекомендації майбутнім фахівцям морського транспорту щодо самокорекції тривоги та страху перед ймовірними екстремальними ситуаціями професійної діяльності   Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». ISSN 2312-3206 (print) ISSN 2663-2764 (online). –– Херсон, 2019 р.

Тези та доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах 

 1. Даниленко О.Б. To the Problem of Future Navigators Professional Training. International scientific – practical conference. Harmonization of the Ukrainian and European higher education systems: changes and challenges. Collection of conference  thesis.  Klaipeda, 17 01.2019.
 2. Даниленко О.Б. Тенденції розвитку системи професійної підготовки майбутніх судноводіїв у морських закладах вищої освіти. I
  Шпаченко Володимир Володимирович Лаборант ​_I international scientific conference. Modernization of the educational system: world trends  and national peculiarities. Kaunas. 22.02.2019
 3. Даниленко О.Б. Чинники, що визначають потребу вдосконалення неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у морських закладах вищої освіти. Тези доповідей VII Міжнародна науково — практична конференція. Актуальні проблеми вищої професійної освіти в рамках ІІ Міжнародного симпозіуму «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація»., 22.03.2019 р.,
 4. Даниленко О.Б. Тенденції розвитку системи професійної підготовки майбутніх судноводіїв у морських закладах вищої освіти. ІІ Міжнародна наукова конференція «Модернізація освітньої системи: світові тенденції та національні особливості» (Каунас, 22 лютого 2019 р.), Каунас, Литва, Університет Вітаутаса Великого
 5. Даниленко О.Б. До проблеми моніторингу якості підготовки майбутніх фахівців з навігація і управління морськими суднами. Експериментальні та теоретичні дослідження сучасної науки: ХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 23 червня 2019 р. – Ч. 2. – Дніпро: ГО «НОК», 2019
 6. Даниленко О.Б. Моделювання технології формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності. Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика», 17-18 жовтня 2019 р.
 7. Даниленко О.Б. Проектування системи неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах I Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи»
 8. Даниленко О.Б. Ретроспективні засади підготовки майбутніх судноводіїв до професійної діяльності. Тези доповідей Міжнародна науково — практична конференція. Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні., 22-23.02.2019 р
 9. Даниленко О.Б. Компьютерное тестирование – как элемент технологии дистанционного обучения моряков. Тези доповідей ІІІ Міжнародна науково — практична конференція. Іноваційні підходи розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного становлення : — ДІ НУ «ОМА»,2019 р.
 10. Даниленко О.Б. До проблеми моніторингу якості підготовки майбутніх фахівців з навігації і управління морськими суднами Тези доповідей ХІХ Міжнародна науково-практична конференція Інтернет – конференція «Експериментальні та теоретичні дослідження сучасної науки». м.Дніпро.- Частина 2. 23.06.2019р.
 11. Даниленко О.Б. Особливості структури готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності. Тези доповідей Міжнародна науково-практична конференція. Харьків,  10-11.05.2019
 12. Даниленко О.Б. Особливості концепції формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності. Тези доповідей 10 Міжнародної науково-практичної конференції. Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування. – Херсон. ХДМА. 2019 р
 13. Даниленко О.Б. Етапи формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності. Тези доповідей ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку. – Маріуполь. 9-10.10.2019
 14. Даниленко О.Б. Моделювання технології формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності. Матеріали міжнародної наково-практичної конференції. Інновації в професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика. – Одеса.17-18 жовтня 2019 р.
 15. Даниленко О.Б., Шпаченко В.В. Підвищення безпеки судноплавства шляхом формалізації складності навігаційної ситуації. Тези доповідей Х  Міжнародна  науково — практична конференція. «Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту»,  12 грудня 2019 р.- Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 2019.Стор.57-58.
 16. Даниленко О.Б. Неперервна професійна підготовка судноводіїв – вимога сьогодення. Тези доповідей Всеукраїнська науково – практична конференція. Інновації в науково – педагогічній та інформаційній діяльності., 11 -12 квітня 2019р
 17. Olena Soroka Cohesiveness as an extent of a value-orientational unity of a crew in ship managemen International Scientific Conference «Maritime education, training and research in the European higher education area». – Lithuanian Maritime Academy, 2019. – 28 р.
 18. Anatoliy Slyusarenko, Olena Soroka. Situational awareness in the bridge team management International Scientific Conference «Maritime education, training and research in the European higher education area». – Lithuanian Maritime Academy, 2019. – 28 р.
 19. Olena Soroka, Ivan Smokin. ECDIS and the future of electronic navigation International Scientific Conference «Maritime education, training and research in the European higher education area». – Lithuanian Maritime Academy, 2019. – 28 р.
 20. Olena Soroka, Semko Nikita. Depression and loneliness among sailors Innovative approaches for the development of competencies of specialists under conditions of professional development: Third international scientific and practical conference (April, 12 – 13, 2019). – Izmail: DI NU «OMA», 2019. – 332 с.
 21. Сорока О.М. Самокорекція тривоги та страху у майбутніх фахівців морського транспорту перед ймовірними екстремальними ситуаціями професійної діяльності II International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities»: Conference poceedings, February 22th, 2019. Kaunas: Izdevnieciba «Baltijja Publishing». – 192 р.
 22. Сорока О.М. Зміцнення емоційно-вольової сфери морських фахівців для самовдосконалення навичок технік аутогенного подолання ловушок страху Інновації в науково-педагогічній та інформаційній діяльності: Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 – 12 квітня 2019 року). – Ізмаїл: ІДГУ, 2019.
 23. Сорока О.М. Розвиток аутопсихологічної компетентності майбутніх фахівців морського транспорту, як основа формування їх психологічної готовності до професійної діяльності в екстремальних ситуаціях   Професійне навчання персоналу – європейський вибір: Матеріали  ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня – 01 червня 2019 року). – Ізмаїл: ПрАТ «УДП», 2019.
 24. Сорока О.М. Практичні рекомендації щодо самостійної підготовки фахівців річкового та морського транспорту до екстремальних фахових ситуацій. Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження : світовий досвід : збірник наукових праць «ЛОГОΣ» з матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2019 рік). – Полтава: ГО «Європейська наукова платформа», 2019. – 116 с.
 25. Сорока О.М. Використання когнітивно-аналітичних технік під час режиму відпочинку морських фахівців під час професійної діяльності в екстремальних ситуаціях XIII International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society. – Vol. 2, May 25, 2019. – Warsaw, Poland. – 43 р.
 26. Сорока О.М. Психічна культура як динамічне утворення при  професійному становленні майбутнього фахівця морського транспорту Problemes et perspectives d`introduction de la recherche scientifique innovante: collection de papiers scientifiques «ɅОГОΣ» avec des materiaux de la conference scientifique et pratique international (Vol. 4), 29 novembre, 2019. Bruxelles, Belgique: Plateforme scientifique europeenne.– 114 р.
 27. Сорока О.М. Застосування аутотренінгу в умовах екстремальності ситуацій професійної діяльності фахівця морського транспорту Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя: АА Тандем, 2019. –262 с.
 28. Варюшкін В.І. Аварии морских судов и профессиональная компетентность плавсостава. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне навчання персоналу – європейський вибір», 31.05.2019 р., м.Ізмаїл: ПрАТ «УДП».
 29. Варюшкин В.І., Сапожніков В.Л., Капацина І.І. Нарушение Конвенций, превратившие Черное море в море позора. Тези доповідей Х  Міжнародна  науково — практична конференція. «Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту»,  12 грудня 2019 р.- Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА»,
 30. Коротченков М.П. Удосконалення навчання майбутніх судноводіїв практичним методом контролю місця судна. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне навчання персоналу – європейський вибір», 31.05.2019 р., м.Ізмаїл: ПрАТ «УДП».
 31. Коротченков М.П. Задачи обучения и практической подготовки будущих судоводителей методам контроля места судна. Тези доповідей ІІІ Міжнародна науково – практична конференція. Іноваційні підходи розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного становлення .-ДІ НУ «ОМА» 2019 р., м.Ізмаїл.
 32. Коротченков М.П. Задачи обучения и практической подготовки будущих судоводителей методам контроля места судна Тези доповідей 10 Міжнародної науково-практичної конференції. Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування. – Херсон. ХДМА. 2019 р.
 33. Коротченков М.П. Развитие новых информационных технологий  в судовождении. Тези доповідей ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку. – Маріуполь. 9-10.10.2019 р. Стр.385-386.
 34. Коротченков М.П., Бурдаков М.К. Дезориентация спутниковой навигации – угроза безопасности судоходства. Тези доповідей Х  Міжнародна  науково – практична конференція. «Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту»,  12 грудня 2019 р.- Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 2019.-262-Стор.
 35. Коротченков М.П. Використання наукових знань у дослідженнях при створені інтелектуальних систем у судноводінні. Тези доповідей Всеукраїнська науково – практична конференція. Інновації в науково – педагогічній та інформаційній діяльності., 11 -12 квітня 2019р, м.Ізмаїл, ІДГУ, 2019 р.
 36. Сошніков С.Г. Відпрацювання навичок виконання попередньої навігаційної прокладки с одночасним використанням ЕКДІС та паперових навігаційних карт. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне навчання персоналу – європейський вибір», 31.05.2019 р., м.Ізмаїл: ПрАТ «УДП».
 37. Сошніков С.Г., Казачок А. Requirement to the navigation to control the condition of ECDIS with the purpose of prompt detection of errors in the operation of the system. Тези доповідей ІІІ Міжнародна науково — практична конференція. Іноваційні підходи розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного становлення , 2019 р., м.Ізмаїл. Стр. 208.
 38. Сошніков С.Г. Современные средства навигации и требования ИМО к точности мореплавания. Тези доповідей ІІІ Міжнародна науково — практична конференція. Іноваційні підходи розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного становлення .-ДІ НУ «ОМА» 2019 р., м.Ізмаїл. Стр.210.
 39. Сошніков С.Г., Кірков В.В. Новый уровень безопасности мореплавання. Навигация. Тези доповідей Х  Міжнародна  науково — практична конференція. «Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту»,  12 грудня 2019 р.- Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 2019. Стор.208-210.
 40. Сошніков С.Г. Сучасні засоби навігації та вимоги ІМО до їх точності. Тези доповідей Всеукраїнська науково – практична конференція. Інновації в науково – педагогічній та інформаційній діяльності., 11 -12 квітня 2019р, м.Ізмаїл, ІДГУ, 2019 р.
 41. Ковальчук Ю.П. Використання Інтернету для дистанційного навчання курсантів – заочників та стаціонару під час плавальної практики. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне навчання персоналу – європейський вибір», 31.05.2019 р., м.Ізмаїл: ПрАТ «УДП».
 42. Ковальчук Ю.П. Деградация Килийского гирла реки Дунай и связанные с ней проблемы морехозяйственного комплекса. Тези доповідей Х  Міжнародна  науково — практична конференція. «Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту»,  12 грудня 2019 р.- Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 2019.
 43. Слюсаренко А.І. Situational awareness in the bridge team management. International Scientific Conference «Maritime education, training and research in the European higher education area». – Lithuanian Maritime Academy, 2019. – 21 р.
 44. Слюсаренко А.І., Андрієць  Д.В. Сучасне цифрове суднобудування. Майбутнє суднобудування у світі. Тези доповідей Х  Міжнародна  науково — практична конференція. «Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту»,  12 грудня 2019 р.- Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 2019.
 45. Слюсаренко А.І. Формування високої ступені готовності спеціаліста морського та річкового транспорту при несенні вахти. Тези доповідей Всеукраїнська науково – практична конференція. Інновації в науково – педагогічній та інформаційній діяльності., 11 -12 квітня 2019р, м. Ізмаїл, ІДГУ, 2019 р.
 46. В.В.Крамаренко. Аналіз безпеки плавання та забезпечення контролю над аварійними ситуаціями в прибережних водах. Крамаренко В.В.// ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне навчання персоналу – європейський вибір»,м.Ізмаїл: ПрАТ «УДП».
 47. В.В.Крамаренко, А.В. Федоренко. Modern trends in organization of safe containerized cargo transportation. International scientific – practical conference. Harmonisation of the Ukrainian ang Evropean higher education systems: Changes and challenges. Klaipeda. 17.01.2019 .
 48. В.В.Крамаренко Ship safe sailing in congested areas. International scientific – practical conference. Harmonisation of the Ukrainian ang Evropean higher education systems: Changes and challenges. Klaipeda.
 49. В.В.Крамаренко Классификация рисков при планировании плавания судов в портовых водах. Крамаренко В.В. // Тези доповідей ІІІ Міжнародна науково — практична конференція. Іноваційні підходи розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного становлення . -ДІ НУ «ОМА»
 50. В.В. Крамаренко Аналіз світових практик організації портової діяльності. Тези доповідей ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку. – Маріуполь.
 51. В.В.Крамаренко, Н.А. Безсонов Типы морских аварий и их причины. Тези доповідей Х  Міжнародна  науково — практична конференція. «Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту»,  Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА»12.12.2019 р.Стор.119-120.
 52. Мітін Ю.О., Немков В..В. Автоматический синтез и человеческий  фактор при принятии решений по расхождению судов в море. Тези доповідей Х  Міжнародна  науково — практична конференція. «Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту»,  12 грудня 2019 р.- Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 2019. Стор. 170-173.
 53. Мітін Ю.О. Деякі аспекти досліджень при зіткненні морських суден. Тези доповідей Всеукраїнська науково – практична конференція. Інновації в науково – педагогічній та інформаційній діяльності., 11 -12 квітня 2019р, м.Ізмаїл, ІДГУ, 2019 р.
 54. Черой Л.І. Часова динаміка забруднюючих речовин та рівня евтрофікації в річці Дунай та локальних водоймах. Збірник тез дповідей, ХХІІ Міжнародна нуково-практична конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». ». Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна, м.Харків, 17-18 квітня 2019р. Стор.307.
 55. Черой Л.І. Загальні питання неконтрольованих умов під час навігації. Збірник тез доповідей, ІІІ Міжнародна науково — практична конференція. «Іноваційні підходи розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного становлення», – Дунайський інститут Національного університету  «Одеська морська академія» м.Ізмаїл.,  11-12 квітня,2019р. Стор.158
 56. Черой Л.І. Природні ресурси і потенціал української частини дельти Дунаю. Збірник тез доповідей за матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету, м.Одеса, 6-10 травня, 2019 р. Стор.158.
 57. Черой Л.І., Черой Ю.О. Імовірний транскордонний антропогенний вплив на гирлову область Дунаю. Всеукраїнська науково-практична конференція Збірник тез доповідей, Х Міжнародна науково — практична конференція «Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту» Дунайський інститут Національного університету  «Одеська морська академія» Ізмаїл, 13-14грудня 2019р.Стор245-248
 58. Черой Л.І. Особливості клімату Дельти Дунаю в сучасний період XVІ Міжнародна наукова конференція «Science and Society» м. Гамільтон, Канада, 27 грудня 2019 р.
 59. Квасников П.К. Організація заходів щодо забезпечення безпечних умов плавання морських суден на базі тренажерного комплексу NTPRO5000. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне навчання персоналу – європейський вибір», 31.05.2019 р., м.Ізмаїл: ПрАТ «УДП».
 60. Квасников П.К., Хайнацкий В.С., Мазоха В.А. Алгоритмы цифровой коррекции информационно-измерительных каналов для комплексной системы судовождения. Тези доповідей Х  Міжнародна  науково — практична конференція. «Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту»,  12 грудня 2019 р.- Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 2019. -262 –Стор 97-98
 61. Рижков Ю.В., Тихонов Р.В. Нові можливості супутникової системи Inmarsate. Тези доповідей Х  Міжнародна  науково — практична конференція. «Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту»,  12 грудня 2019 р.- Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 2019. Стор.195-198.
 62. Рябущенко О.Г. Практичні основи формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне навчання персоналу – європейський вибір», 31.05.2019 р., м.Ізмаїл: ПрАТ «УДП».
 63. Рябущенко О.Г., Новицький М.П. Проблематика  судоходства на украинском участе реки Дунай в период независимости Украины. Тези доповідей Х  Міжнародна  науково — практична конференція. «Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту»,  12 грудня 2019 р.- Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 2019. -262-Стор.199-201
 64. Варюшкін В.І., Сапожніков В.Л., Капацина І.І. Нарушение Конвенций, превратившие Черное море в море позора. Тези доповідей Х  Міжнародна  науково — практична конференція. «Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту»,  12 грудня 2019 р.- Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА»,Стор.97-98.
 65.  Досковський Г.К. Аналіз підготовки річкових судноводіїв в світлі євроінтегаціїних процесів. Збірник тез доповідей IX Міжнародна науково-практична конференція «Професійне навчання персоналу – європейький вибір» 31.05.2019 р. м. Ізхмаїл: ПрАТ «УДП».
 66. Досковський Г.К. ІТ – технології для забеспеченння безпеки судноплавства. Збірник тез доповідей X Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до високоеффективного викоростання засобів транспорту». 12 грудня 2019 р. м.Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА».

Перелік питань щодо підготовки до комплексного кваліфікаційного екзамену 2019/20 н.р.

Автор |2020-07-22T14:28:30+00:00Сентябрь 27th, 2016|страницы|Немає коментарів

Про автора:

Залишити коментар