УВАГА!! Запрошуємо здобувачів закладів вищої морської освіти України виконати свій індивідуальний навчальний план на базі Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» — приєднатися до освітнього процесу нашого закладу — http://dinuoma.com.ua/addtodinuoma/
Запрошуємо Вас взяти участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції  «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ» 21 квітня 2022 року (Інформаційний лист реєстрація https://forms.gle/tvgDAhZEgqcqJn5WA 

Запрошуємо до публікації матеріалів у колективній монографії «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ» Том 2  — реєстрація —> https://cutt.ly/monografia2021

«Управління судновими технічними системами і комплексами»  термін навчання — 4.5 рокі
1 курс УСТСіК 4.5 рокі
дисципліна год лек лаб практ зал / ісп контр робоча програма
1 Англійська мова 210 38 І
2 Історія та культура України 120 12 12 І РЕФ
3 Вища математика 300 24 36 І 2 РГР
4 Фізика 300 24 26 10 І
5 Інформаційні технології 120 14 14 І РГР
6 Безпека та охорона на морі 150 14 24 І
7 Нарисна геометрія та інженерна графіка 90 12 10 І РГР
8 Технологія матеріалів і ремонт суднового обладнання 120 10 12 4 І РГР
9 Морська інженерна практика 90 12 6 І
10 Технологічна практика 300 З
2 курс УСТСіК 4.5 рокі
дисципліна год лек лаб практ зал / ісп контр робоча програма
1 Англійська мова 150 20 І
2 Суспільство і держава 90 8 10 З АКР
3 Економічна теорія 90 10 8 І АКР
4 Теоретична та прикладна механіка 150 10 20 І РГР
5 Інформаційні технології 120 14 14 І РГР
6 Вища математика 150 12 18 І РГР
7 Безпека людини та охорона навколишнього середовища 90 10 6 6 І АКР
8 Фізика 150 10 16 4 І АКР
9 Опір матеріалів 90 8 4 8 І РГР  
10 Термогідродинамічні процеси 120 10 6 12 З  
11 Виробнича плавальна практика 540 З
12 Організація колективною діяльністю та лідерство 60 8 12 З АКР
3 курс УСТСіК 4.5 рокі
дисципліна год лек лаб практ зал / ісп контр робоча програма
1 Англійська мова за професійним спрямуванням 120 24 З АКР
2 Морське право 120 16 8 І АКР
3 Філософія 120 16 8 І РЕФ
4 Запобігання забрудненню морського середовища 90 10 10 І АКР
5 Термогідродинамічні процеси 150 16 6 10 І Курсова
6 Устрій судна та морехідні якості 120 10 8 10 І РГР
7 Електрообладнання суден 120 10 8 8 І РГР
8 Електротехніка і електричні машини 120 8 12 8 І РГР
9 Метрологія та теплотехнічні вимірювання 60 4 4 4 З АКР
10 Суднові турбінні та котельні установки 210 16 10 14 І Курсова
11 Технологія використання робочих речовин 60 8 6 4 І АКР
4 курс УСТСіК 4.5 рокі
дисципліна год лек лаб практ зал / ісп контр робоча програма
1 Англійська мова (за ПС) 120 24 І
2 Ділова українська мова 120 24 І РЕФ
3 Суднові допоміжні установки і системи та їх експлуатація 150 8 10 10 І Курсова
4 Суднові двигуни внутрішнього згоряння 180 14 18 6 І Курсова
5 Автоматизація суднових енергетичних установок 120 8 10 6 І АКР
6 Теорія та засоби управління судновими енергетичними установками 90 10 6 4 І АКР
7 Безпечне управління СЕУ і менеджмент ресурсів машинного відділення 90 6 8 6 І АКР
8 Менеджмент морських ресурсів 60 8 6 З РЕФ
9 Електроніка та електронні засоби управління 90 8 10 І АКР
5 курс УСТСіК 4.5 рокі
дисципліна год лек лаб практ зал / ісп контр робоча програма
1 Суднові допоміжні установки і системи та їх експлуатація 150 10 10 10 І Курсова
2 Застосування міжнародних Конвенцій та стандартів на судні 60 6 6 6 З АКР
3 Технічне використання СТЗ і безпечне несення вахти 90 6 6 6 І АКР
4 Технічне обслуговування, діагностика і ремонт СТЗ 120 6 6 6 І АКР
5 Суднова холодильна техніка 60 6 4 4 З АКР
6 Плавальна практика 1800 З
7 Радіообладнання і зв’язок 60 6 6 З АКР
«Управління судновими технічними системами і комплексами»  скороченний термін — 3 рокі
1 курс УСТСіК скороченний термін 3 рокі
дисципліна год лек лаб практ зал / ісп контр робоча програма
1 Англійська мова (за ПС) 60 18 З
2 Історія та культура України 120 12 12 І РЕФ
3 Філософія 120 16 8 І
4 Суспільство і держава 90 8 10 З
5 Економічна теорія 90 10 8 І
6 Вища математика 120 12 18 І РГР
7 Фізика 120 12 12 І
8 Нарисна геометрія та інженерна графіка 90 12 10 І РГР
9 Технічна хімія 60 8 6 З
10 Безпека людини та ОНС 90 10 6 6 І
11 Інформаційні  технології 90 18 14 І
12 Безпека та охорона на морі 90 12 12 І
13 Технологія використання робочих речовин 60 4 6 2 З
14 Виробнича плавальна практика 390
15 Устрій судна та морехідні якості 60 6 6 З
16 Технологія матеріалів і ремонт суднового обладнання 60 4 6 2 З
17 Організація колективною діяльністю та лідерство 90 8 4 З
2 курс УСТСіК скороченний термін 3 рокі
дисципліна год лек лаб практ зал / ісп контр робоча програма
1 Англійська мова за ПС 60 20 З АКР
2 Ділова українська мова 120 24 І АКР
3 Запобігання забрудненню морського середовища 90 10 10 З АКР
4 Фізика 120 12 12 І АКР
5 Вища математика 120 12 18 І РГР
6 Теоретична та прикладна механіка 90 10 20 І РГР
7 Суднові двигуни внутрішнього  згоряння 120 8 6 10 І Курсова
8 Виробнича плавальна практика 690
9 Опір матеріалів 90 8 4 8 І РГР
10 Термогідродинамічні процеси 150 14 8 14 І РГР
11 Метрологія та теплотехнічні вимірювання 60 6 6 З АКР
12 Електротехніка та електричні машини 90 8 4 6 І РГР
3 курс УСТСіК скороченний термін 3 рокі
дисципліна год лек лаб практ зал / ісп контр робоча програма
1 Англійська мова (за ПС) 120 22 І АКР
2 Морське право 120 12 12 І АКР
3 Радіообладнання і зв`язок 60 6 6 З АКР
4 Електроніка та електронні засоби управління 90 8 10 І АКР
5 Електрообладнання суден 90 10 8 І РГР
6 Застосування міжнародних Конвенцій та стандартів на суднах 60 6 6 6 З АКР
7 Безпечне управління СЕУ і менеджмент ресурсів машиного відділення 90 6 14 І АКР
8 Автоматизація суднових енергетичних установок 90 6 8 4 І АКР
9 Суднова холодильна техніка 60 6 6 6 І АКР
10 Суднові турбінні та котельні установки 120 8 8 8 І РГР
11 Теорія та засоби управління судновими енергетичними установками 90 10 6 4 І АКР
12 Технічна експлуатація суднових енергетичних установок 240 16 16 16 І АКР
13 Суднові двигуни внутрішнього згоряння 120 8 6 10 І Курсова
14 Плавальна практика 900 З
Автор |2021-10-25T19:21:48+00:00Октябрь 17th, 2000|страницы|Немає коментарів

Про автора:

Залишити коментар