До уваги студентів заочної форми навчання за консультацією звертатися до розділу Контакти

Запрошуємо V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ —«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ»  28 травня 2021 року (Інформаційний лист

Запрошуємо до публікації матеріалів у колективній монографії «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ» Том 2  — реєстрація —> https://cutt.ly/monografia2021

!На даний момент виконуєтся оновлення матеріалів, перевірте актуальність матеріалів у викладача!!!!!!

СУДНОВОДІННЯ Заочна форма, термін навчання 4.5рокі

1 курс
НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Робоча програма Навчальни Матеріали год. лек. лаб. прак. зал/ісп контроль викладач
1 Англійська мова 210 20 І КР Романовська О.Р.
2 Історія та культура України 120 12 8 І РЕФ Ярмоленко М.І.
3 Вища математика 150 16 16 І РГР Черкас О.А.
4 Фізика 240 20 24 І РГР Яремчук С.О.
5 Інформаційні технології 150 18 16 І АКР Делі І.І.
6 Океанські шляхи світу 60 10 6 З РЕФ Крамаренко В.В.
7 Теорія і будова судна 90 6 4 З РР Тарасенко Т.В. – л.,РГР,залік; Денісова А.С. – пр.
8 Нарисна геометрія та інженерна графіка 90 10 8 З РГР Ракитська Н.М.
9 Безпека та охорона на морі 180 10 8 З АКР Міщенко В.І.
2 курс
НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Робоча програма Навчальни Матеріали год. лек. лаб. прак. зал/ісп контроль викладач
1 Англійська мова за ПС 180 20 І КР Константинова Т.М.
2 Філософія 120 10 6 І РЕФ Байрамова О.В.
3 Ділова українська мова 120 10 6 І АКР Турлак Л.П.
4 Суспільство і держава 90 8 4 І АКР Березовська В.В.
5 Вища математика 150 16 16 І РГР Щоголева Т.М.
6 Математичні основи судноводіння 90 10 10 І АКР Черкас О.А.
7 Теоретична механіка 120 12 12 І РГР Биковець Н.П.
8 Технологія і опір матеріалів 90 8 10 З АКР Ковтун О.М.
9 Організація колективної діяльності та лідерство 90 8 4 З АКР Сорока О.М.
10 Менеджмент морських ресурсів 60 6 4 З АКР Сорока О.М.
11 Морська практика 60 10 6 З АКР Алєксєєв О.О.
3 курс
НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Робоча програма Навчальни Матеріали год. лек. лаб. прак. зал/ісп контроль викладач
1 Англійська мова (за ПС) 180 20 З КР Тихонова І.Ю.
2 Морське право 120 8 4 І АКР Ярмоленко М.І.
3 Математичні основи судноводіння 90 10 10 І АКР Черкас О.А.
4 Економічна теорія 90 8 4 З АКР Коваленко С.І.
5 Охорона праці та цивільний захист 60 10 6 З АКР Тірон-Воробйова Н.Б.
6 Морехідна астрономія 90 12 12 І РР Черой Л.І.
7 Навігація та лоція 150 16 14 І РР Коротченков М.П.-л.,РР,ісп;Старцев О.М.-лаб
8 Маневрування і управління судном 90 18 16 І Курсова Сошніков С.Г.-л.,ісп.,Курс; Рябущенко О.Г.-лабМітін Ю.О.-КР; Слюсаренко А.І. – Курс
9 Теорія і будова судна 120 8 10 І Курсова Тарасенко Т.В.-л,Курс,ісп.;Денісова А.С.-пр.
10 Радіотехніка і електроніка 60 6 6 З РГР Залож В.І.
11 Основи електротехніки 90 8 4 4 З АКР Залож В.І.
4 курс
НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Робоча програма Навчальни Матеріали год. лек. лаб. прак. зал/ісп контроль викладач
1 Англійська мова за ПС 120 12 І РЕФ Тимофєєва О.Я.
2 Суднові енергетичні установки та електрообладнання суден 90 10 6 З АКР Найденов А.І.
3 Радіонавігаційні прилади та системи 120 14 10 І АКР Даниленко О.Б. – л.,АКР,ісп; Рижков Ю.В.-лаб
4 Метеорологія 150 12 10 І РР Ковальчук Ю.П.-л;  Черой Л.І.-лаб,РР,ісп
5 Навігація та лоція 120 16 14 І Курсова Сошніков С.Г.-л.,Курс, ісп.Старцев О.М.-лаб,КР
6 Практика несення штурманської  вахти 60 6 10 З АКР Слюсаренко А.І.
7 Маневрування і управління судном 90 8 6 І АКР Сошніков С.Г.-л.,ісп.; Мітін Ю.О.-АКР,лаб.
8 Навігаційні інформаційні системи (ECDIS) 90 8 12 І АКР Крамаренко В.В.
9 Дії під час аварій, пошук, і рятування на морі 90 10 10 З АКР Коротченков М.П.
10 Експлуатація спеціалізованих суден 120 10 6 6 І Курсова Сошніков С.Г.-л.,Курс,ісп. Дуков Д.Ф. – КР Червоний О.Д. – пр.,лаб.,КР
11 Комерційна експлуатація судна 90 10 10 І АКР Максимов С.Б.
5 курс
НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Робоча програма Навчальни Матеріали год. лек. лаб. прак. зал/ісп контроль викладач
1 Попередження зіткнення суден та використання РЛС та ЗАРП 180 4 16 І РР Даниленко О.Б.-л,РР,ісп;  Ковальчук Ю.П.-лаб;
2 Управління ресурсами навігаційного містка 60 10 6 З АКР Дуков Д.Ф. – л.,АКР,залік; Слюсаренко А.І. – лаб.
3 Інтегровані системи судноводіння 120 10 12 І АКР Даниленко О.Б.-л, АКР,ісп; Квасніков П.К. – лаб.
4 Експлуатація спеціалізованих суден 120 10 10 І АКР Коротченков М.П.
5 Глобальний морський зв’язок для пошуку та рятування (GMDSS) 120 4 8 З АКР Рижков Ю.В.
6 Морехідні якості судна 90 10 8 І РР Тарасенко Т.В. – л.,РР,іспит Ширкова Е.А. – лаб.
7 Практична підготовка 1800 З Рижков Ю.В.

СУДНОВОДІННЯ  Заочна форма, скорочений термін навчання — 3рокі

1 курс скорочений
НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Робоча програма Навчальни Матеріали год. лек. лаб. прак. зал/ісп контроль викладач
1 Англійська мова (за ПС) 180 24 З КР Тимофєєва О.Я.
2 Історія та культура України 120 8 4 І РЕФ Ярмоленко М.І.
3 Суспільство і  держава 90 6 4 І АКР Березовська В.В.
4 Вища математика 300 30 30 І 2 РГР Чумаченко М.М.
5 Фізика 240 20 24 І РР Смирнова І.М.-л, ісп. Федоренко А.В.-лаб, РГР
6 Інформаційні  технології 150 16 16 І АКР Делі І.І.
7 Охорона праці та цивільний захист 60 8 4 З АКР Тірон-Воробйова Н.Б.
8 Менеджмент морських ресурсів 60 8 4 З АКР Сорока О.М.
9 Океанські шляхи світу 60 8 6 З РЕФ Крамаренко В.В.
10 Електронавігаційні прилади 120 12 10 І 2 РГР Даниленко О.Б.-л,РГР,ісп; Ковальчук Ю.П.-лаб.
11 Теорія та будова судна 120 10 8 І Курсова Тарасенко Т.В.-л., Курс, іспит; Денісова А.С.-пр.
12 Радіотехніка та електроніка 60 8 4 З АКР Залож В.І.
13 Нарисна геометрія та інженерна графіка 90 10 8 З РГР Ракитська Н.М.
2 курс  скорочений
НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Робоча програма Навчальни Матеріали год. лек. лаб. прак. зал/ісп контроль викладач
1 Англійська мова за ПС 150 12 І КР Желясков В.Я.
2 Ділова українська мова 120 12 І АКР Турлак Л.П.
3 Філософія 120 8 4 І РЕФ Котляр Л.І.
4 Морське право 120 6 4 І АКР Ярмоленко М.І.
5 Теоретична механіка 120 14 10 І РГР Биковець Н.П.
6 Математичні основи судноводіння 90 10 8 І РГР Черкас О.А.
7 Економічна теорія 90 6 6 З АКР Ковальжи Н.Г.
8 Безпека та охорона на морі 120 6 6 З АКР Мазур Т.М.
9 Метеорологія 120 12 10 І РР Ковальчук Ю.П.-л; Черой Л.І.-лаб,РР,ісп
10 Маневрування і управління судном 150 8 8 І Курсова Сошніков С.Г.-л.,ісп.,Курс; ВарюшкінВ.І.-Курс,пр. Рябущенко О.Г.-пр.,Курс Старцев О.М.-КР
11 Організація колективної діяльності та лідерство 90 8 4 З АКР Сорока О.М.
12 Технологія і опір матеріалів 90 8 8 З АКР Ковтун О.М.
13 Комерційна експлуатація судна 90 10 10 І РР Максимов С.Б.
14 Основи електротехніки 90 8 4 4 З АКР Залож В.І.
15 Технологія перевезення вантажів 120 10 10 І РГР Максимов С.Б.
3 курс  скорочений
НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Робоча програма Навчальни Матеріали год. лек. лаб. прак. зал/ісп контроль викладач
1 Навігація та лоція 150 18 12 І Курсова Сошніков С.Г.-л.,ісп.,Курс Ковальчук Ю.П.-Курс;Слюсаренко А.І.-Курс Рябущенко О.Г.-лаб
2 Управління ресурсами  навігаційного містка 60 6 4 З АКР Дуков Д.Ф. – л.,АКР,залік; Слюсаренко А.І. – пр.
3 Навігаційні інформаційні системи (ECDIS) 90 8 8 І АКР Крамаренко В.В.
4 Радіонавігаційні прилади та систем 120 8 8 І АКР Даниленко О.Б. –л.,АКР,ісп; Рижков Ю.В.-лаб
5 Експлуатація спеціалізованих суден 90 6 10 З Курсова Коротченков М.П.-л., пр., КР,залік;  Ковальчук Ю.П. – КР; Крамаренко В.В. – КР; Мітін Ю.О.-КР; Дуков Д.Ф. – КР
6 Попередження зіткнення суден у морі та використання РЛС та ЗАРП 120 4 12 І РР Даниленко О.Б.-л.,РР,іспит; Ковальчук Ю.П.-лаб;
7 Інтегровані системи судноводіння 120 6 8 І АКР Даниленко О.Б.-л., АКР,іспит; Квасніков П.К.-лаб.
8 Практика несення штурманської вахти 60 6 6 З АКР Слюсаренко А.І.
9 Глобальний морський зв’язок для пошуку та рятування (GMDSS) 90 8 8 З АКР Рижков Ю.В.
10 Дії під час аварій, пошук і рятування на морі 90 6 6 З АКР Коротченков М.П.
11 Плавальна практика 900 З Коротченков М.П.
12 Суднові енергетичні установки та електрообладнання суден 90 8 6 З АКР Данілян А.Г.
13 Морехідні якості судна 90 8 8 З РР Тарасенко Т.В. – л.,РР,залік; Ширкова Е.А. – лаб.
Автор |2021-03-29T22:41:16+00:00Ноябрь 5th, 2011|страницы|Немає коментарів