До уваги студентів заочної форми навчання за консультацією звертатися до розділу Контакти

Запрошуємо V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ —«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ»  28 травня 2021 року (Інформаційний лист

Запрошуємо до публікації матеріалів у колективній монографії «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ» Том 2  — реєстрація —> https://cutt.ly/monografia2021

!На даний момент виконуєтся оновлення матеріалів, перевірте актуальність матеріалів у викладача.

Експлуатація суднових енергетичних установок Заочна форма, термін навчання 4.5рокі

1 курс
НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Робоча програма Навчальни Матеріали год. лек. лаб. прак. зал/ісп контроль викладач
1 Англійська мова 120 30 З АКР Тихонова І.Ю.
2 Історія та культура України 120 12 12 І РЕФ Березовська В.В.
3 Вища математика 150 12 18 І РГР Федоренко А.В.
4 Фізика 150 14 12 6 І АКР Тірон-Воробьйова Н.Б.
5 Технічна хімія 60 8 6 З АКР Кірсанова В.В.
6 Безпека та охорона на морі 180 14 24 І АКР Міщенко В.І. – л.,пр., АКР, іспит; Волчков В.Д. — пр.
7 Нарисна геометрія та інженерна графіка 90 12 10 І РГР Ракитська Н.М.
8 Технологія матеріалів і ремонт суднового обладнання 120 10 12 4 І РГР Герганов Л.Д.
9 Морська інженерна практика 90 12 6 І АКР Липенков І.В.
2 курс
НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Робоча програма Навчальни Матеріали год. лек. лаб. прак. зал/ісп контроль викладач
1 Англійська мова 150 30 І Желясков В.Я.
2 Суспільство і держава 90 8 10 З АКР Березовська В.В.
3 Економічна теорія 90 10 8 І АКР Ковальжи Н.Г.
4 Фізика 150 12 14 4 І АКР Яремчук С.О.
5 Теоретична та прикладна механіка 150 10 20 І РГР Горєлова О.В.
6 Інформаційні технології 150 18 14 І РГР Делі І.І.
7 Вища математика 150 12 18 І РГР Горєлова О.В. – л.,іспит; Дрожжина А.В. – пр. РГР
8 Безпека людини та охорона навколишнього середовища 90 10 6 6 І АКР Кірсанова В.В.
9 Опір матеріалів 90 8 4 8 І РГР Герганов Л.Д.
10 Термогідродинамічні процеси 120 10 6 12 З Ярмакі А.Х. – л.,пр.,залік; Ракитська Н.М. – лаб.
11 Організація колективною діяльністю та лідерство 90 8 12 З АКР Сорока О.М.
3 курс
НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Робоча програма Навчальни Матеріали год. лек. лаб. прак. зал/ісп контроль викладач
1 Англійська мова за професійним спрямуванням 120 24 З АКР Тихонова І.Ю.
2 Морське право 120 16 8 І АКР Ярмоленко М.І.
3 Філософія 120 16 8 І РЕФ Перчемлі І.Ф.
4 Запобігання забрудненню морського середовища 90 10 10 І АКР Кірсанова В.В.
5 Термогідродинамічні процеси 150 16 6 10 І Курсова Ярмакі А.Х. – л.,пр.,КР,іспит;  Ракитська Н.М. – лаб.,
6 Устрій судна та морехідні якості 120 14 14 І РГР Тарасенко Т.В. – л.,РГР,іспит; Ширкова Е.А. – пр.
7 Електрообладнання суден 120 10 8 8 І РГР Радюков Є.М. – л.,РГР, іспит; Залож В.І. – пр,лаб,РГР;
8 Електротехніка і електричні машини 120 8 12 8 І РГР Радюков Є.М. – л.,РГР, іспит; Залож В.І. – пр.,лаб.,РГР;
9 Метрологія та теплотехнічні вимірювання 60 4 4 4 З АКР Ковтун О.М.
10 Суднові турбінні та котельні установки 210 16 10 14 І Курс проект Лихогляд К.А. – л., іспит; Штрибець В.В. – пр, лаб.;Маслов І.З. — КР
11 Технологія використання робочих речовин 60 8 6 4 І АКР Власов І.В.
4 курс
НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Робоча програма Навчальни Матеріали год. лек. лаб. прак. зал/ісп контроль викладач
1 Англійська мова (за ПС) 120 24 І Желясков В.Я.
2 Суспільство і держава 90 8 10 З АКР Березовська В.В./
3 Економічна теорія 90 10 8 І АКР Коваленко С.І.
4 Суднові допоміжні установки і системи та їх експлуатація 150 10 10 10 І РГР Найдьонов А.І..-л.РГР,ісп.; Разінкін Р.О. –пр.,лаб.
5 Суднові двигуни внутрішнього згоряння 180 14 18 6 І Курсова Данілян А.Г. – л.,іспит; Журавльов С.В. – пр.,лаб.,КР
6 Автоматизація суднових енергетичних установок 90 6 8 4 І АКР Лещев В.О.-л.,АКР, ісп.; Найденов А.І.-пр.,лаб
7 Теорія та засоби управління судновими енергетичними установками 90 10 6 4 І АКР Данілян А.Г
8 Безпечне управління СЕУ і менеджмент ресурсів машинного відділення 90 6 8 6 І АКР Маслов І.З.
9 Менеджмент морських ресурсів 90 12 10 І РЕФ Маслов І.З. – л.,іспит; Мазур Т.М. – пр.,РЕФ
10 Електроніка та електронні засоби управління 90 8 10 І АКР Залож В.І.
11 Організація колективної діяльності та лідерство 90 8 10 З АКР Сорока О.М.
5 курс
НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Робоча програма Навчальни Матеріали год. лек. лаб. прак. зал/ісп контроль викладач
1 Суднові допоміжні установки і системи та їх експлуатація 150 10 10 10 І Курсова Найденов А.І.-л.,іспит; Журавльов С.В. – пр.,лаб.,КР
2 Застосування міжнародних Конвенцій та стандартів на судні 90 6 6 6 І АКР Мусоріна М.О.
3 Технічне використання СТЗ і безпечне несення вахти 90 6 6 6 І АКР Маслов І.З. – л.,АКР,іспит; Палагін А.Н. – пр.,лаб.
4 Технічне обслуговування і ремонт СТЗ 90 6 6 6 І АКР Генчев В.В.
5 Суднова холодильна техніка 60 6 4 4 З АКР Лихогляд К.А. – л.,АКР,залік;
6 Плавальна практика 1800 З Власов І.В.
7 Радіообладнання і зв’язок 60 6 6 З АКР Рижков Ю.В. – л.,АКР,залік; Квасніков П.К. – лаб.

Експлуатація суднових енергетичних установок Заочна форма, скорочений термін навчання — 3рокі

1 скороченний курс
НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Робоча програма Навчальни Матеріали год. лек. лаб. прак. зал/ісп контроль викладач
1 Англійська мова (за ПС) 90 18 З АКР Константинова Т.М.
2 Історія та культура України 120 12 12 І РЕФ Ярмоленко М.І.
3 Філософія 120 16 8 І АКР Байрамова О.В.
4 Суспільство і держава 90 8 10 З АКР Березовська В.В.
5 Економічна теорія 90 10 8 З АКР Коваленко С.І.
6 Вища математика 150 12 18 І РГР Чумаченко М.М.
7 Фізика 120 12 12 І АКР Смирнова І.М. – л, іспит; Федоренко А.В. – лаб.; АКР
8 Інформаційні  технології 150 18 14 І АКР Яремчук С.О.
9 Технічна хімія 60 8 6 З АКР Кірсанова В.В.
10 Безпека людини та ОНС 90 10 6 6 І АКР Кірсанова В.В.
11 Безпека та охорона на морі 120 12 12 І АКР Мазур Т.М.
12 Технологія використання робочих речовин 60 4 6 2 З АКР Власов І.В.
13 Устрій судна та морехідні якості 60 6 6 З АКР Тарасенко Т.В. – л.,АКР,іспит; Ширкова Е.А. – пр.
14 Нарисна геометрія та інженерна графіка 90 12 10 І РГР Коваленко С.І.
15 Технологія матеріалів і ремонту деталей СТЗ 60 4 6 2 З АКР Герганов Л.Д.
16 Організація колективною діяльністю та лідерство 90 8 10 З АКР Сорока О.М.
2 скороченний курс
НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Робоча програма Навчальни Матеріали год. лек. лаб. прак. зал/ісп контроль викладач
1 Англійська мова за ПС 120 20 З АКР Желясков В.Я.
2 Ділова українська мова 120 24 І АКР Турлак Л.П.
3 Запобігання забрудненню морського середовища 90 10 10 З АКР Кірсанова В.В.
4 Фізика 120 12 12 І АКР Смирнова І.М. – л, іспит; Федоренко А.В. –  лаб.; АКР
5 Вища математика 150 12 18 І РГР Чумаченко М.М.
6 Теоретична та прикладна механіка 150 10 20 І РГР Биковець Н.П.
7 Суднові допоміжні системи та їх експлуатація 180 10 14 12 І Курсова Чимшир В.І. – л.,ісп.; Власов І.В. – пр.,лаб.,КР
8 Менеджмент морських ресурсів 60 10 8 З АКР Маслов І.З. – л.,залік; МазурТ.М. – пр., АКР
9 Опір матеріалів 90 8 4 8 І РГР Герганов Л.Д.
10 Термогідродинамічні процеси 180 14 8 14 І РГР Биковець Н.П. – л., РГР,іспит;  Ракитська Н.М. – лаб., Ярмакі А.Х. – пр.
11 Метрологія та теплотехнічні вимірювання 60 6 6 З АКР Ковтун О.М.
12 Електротехніка 90 8 4 6 І РГР Радюков Є.М. – л.,РГР, іспит; Залож В.І. – пр.,лаб,РГР
3 скороченний курс
НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Робоча програма Навчальни Матеріали год. лек. лаб. прак. зал/ісп контроль викладач
1 Англійська мова (за ПС) 120 22 І АКР Желясков В.Я.
2 Морське право 120 12 12 І АКР Ярмоленко М.І.
3 Радіообладнання і зв`язок 60 6 6 З АКР Даниленко О.Б.-л,АКР,залік; Квасніков П.К. – лаб.
4 Електроніка та електронні засоби управління 90 8 10 І АКР Залож В.І.
5 Електрообладнання суден 90 10 8 І РГР Радюков Є.М. – л., РГР, іспит; Залож В.І. – пр.,РГР
6 Застосування міжнародних Конвенцій та стандартів на суднах 60 6 6 6 З АКР Мазур Т.М.
7 Безпечне управління СЕУ і менеджмент ресурсів машинного відділення 90 6 14 І АКР Маслов І.З
8 Автоматизація суднових енергетичних установок 90 6 8 4 І АКР Лещев В.О.-л.,АКР, ісп.; Найденов А.І.-пр.,лаб
9 Суднова холодильна техніка 90 8 8 8 І АКР Лихогляд К.А. – л.,АКР,іспит;Пр, лаб.
10 Суднові допоміжні установки і системи та їх експлуатація 180 10 14 12 І Курсова Чимшир В.І. – л.,іспит; Найдьонов А.І. – пр., лаб, КР.
11 Суднові турбінні та котельні установки 120 8 8 8 І РГР Лихогляд К.А. – л.,іспит; Маслов І.З. – РГР, Штрибець В.В. – пр, лаб.
12 Теорія та засоби управління судновими енергетичними установками 90 10 6 4 І АКР Данилян А.Г.
13 Технічна експлуатація суднових енергетичних установок 210 16 10 10 І АКР Маслов І.З.  – л.,АКР,іспит; Генчев В.В. – пр.,лаб.
14 Плавальна практика 900 З Власов І.В.
Автор |2021-03-29T21:48:08+00:00Ноябрь 5th, 2011|страницы|Немає коментарів