До уваги студентів 3 курсу скороченого терміну навчання! Терміни складання екзаменаційної сесії змінено! За консультацією звертатися за телефонами: спеціалізація «судноводіння»- номер 0677577138; «експлуатація суднових енергетичних установок»-номер 0671481997

 Увага!    ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ –«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ»  23-24 квітня 2020 року  (Інформаційний лист)   Увага!

Для того, щоб завантажити матеріали, натиснить на назву дисципліни

!На даний момент виконуєтся оновлення матеріалів, перевірте актуальність матеріалів у викладача!!!!!!

судноводіння, нормативний термин (4.5р)
судноводіння, нормативний термин (4.5р) 1 курс
назва дисципліни, посилання на методичні вказівки Кількість годин Лекції лаб практ з\і контр.р викладач, посилання на робочу програму
Англійська мова 210 20 І КР Романовська О.Р.
Історія та культура України 120 12 8 І РЕФ Березовська В.В.
Вища математика 150 16 16 І РГР Черкас О.А.
Фізика 240 20 24 І РГР Яремчук С.О.
Інформаційні технології 150 18 16 І АКР Делі І.І.
Безпека та охорона на морі 180 10 8 З АКР Кузьменко М.Л.
Океанські шляхи світу 60 10 6 З РЕФ Крамаренко В.В.
Теорія і будова судна 90 6 4 З РР Домбровський В.А.
Нарисна геометрія та інженерна графіка 90 10 8 І РГР Коваленко С.І.
судноводіння, нормативний термин (4.5р)  2 курс
назва дисципліни, посилання на методичні вказівки Кількість годин Лекції лаб практ з\і контр.р викладач, посилання на робочу програму
Англійська мова за ПС 180 20 І РЕФ Романовська О.Р.
Філософія 120 10 6 І РЕФ Котляр Л.І.
Ділова українська мова 120 10 6 І АКР Турлак Л.П.
Суспільство і держава 90 8 4 І АКР Березовська В.В.
Вища математика 150 16 16 І РГР Черкас О.А.
Теоретична механіка 120 12 12 І РГР Биковець Н.П.
Організація колективної діяльності та лідерство 90 8 4 З АКР Сорока О.М.
Менеджмент морських ресурсів 60 6 4 З АКР Сорока О.М.
Морська практика 60 10 6 З АКР Алексєєв О.А.
Електронавігаційні прилади 120 12 12 І РГР Даниленко О.Б. – л., РГР, іспит; Ковальчук Ю.П. – лаб.;
Технологія і опір матеріалів 90 8 10 З АКР Ковтун О.М.
судноводіння, нормативний термин (4.5р)  3 курс
назва дисципліни, посилання на методичні вказівки Кількість годин Лекції лаб практ з\і контр.р викладач, посилання на робочу програму
Англійська мова (за ПС) 180 20 З РЕФ Тихонова І.Ю.
Економічна теорія 90 8 4 І АКР Коваленко С.І.
Морське право 120 8 4 І АКР Ярмоленко М.І.
Математичні основи судноводіння 90 10 10 І АКР Черкас О.А.
Безпека та охорона на морі 180 10 8 З АКР Міщенко В.І. Волчков В.Д. – лаб.
Морехідна астрономія 90 12 12 І РР Ковальчук Ю.П. – л.; Черой Л.І. – лаб.,РР,іспит;
Навігація та лоція 150 16 14 І РР Коротченков М.П.
Маневрування і управління судном 60 18 16 І Курсова Сошніков С.Г. – л., іспит; Мітін Ю.О. – лаб; Досковський Г.К. — КР
Теорія і будова судна 120 8 10 І Курсова Тарасенко Т.В. – л.,КР,іспит;  Домбровський В.А. – пр.,КР;
Радіотехніка і електроніка 60 6 6 З РГР Залож В.І.
Основи електротехніки 90 8 4 4 І АКР Радюков Є.М. – л.,іспит; Залож В.І. – пр.,лаб.,АКР;
судноводіння, нормативний термин (4.5р)  4 курс
назва дисципліни, посилання на методичні вказівки Кількість годин Лекції лаб практ з\і контр.р викладач, посилання на робочу програму
Англійська мова  за ПС 150 12 І РЕФ Тихонова І.Ю.
Українська мова (за ПС) 90 6 10 І АКР Сорока О.М.
Морське право 60 6 4 З РЕФ Ярмоленко М.І.
Економічна теорія 90 10 6 З РЕФ Коваленко С.І.
Суднові енергетичні установки та електрообладнання суден 60 10 6 І АКР Ярмакі А.Х.
Радіонавігаційні прилади та системи 90 14 10 І АКР Даниленко О.Б. – л., АКР,іспит; Рижков Ю.В. – лаб.
Метеорологія і океанографія 120 12 10 І РР Ковальчук Ю.П. – л.; Черой Л.І. – лаб., РР,іспит;
Навігація та лоція 120 16 14 І Курсова Сошніков С.Г. – л., КР, іспит;  Сапожніков В.Л. – лаб.;Коротченков М.П. – КР;
Практика несення штурманської  вахти 60 6 10 З АКР Слюсаренко А.І. – л., АКР, залік; Сапожніков В.Л. – лаб.;
Управління судном 90 8 6 І АКР Варюшкін В.І.
Технологія  перевезення вантажів 90 10 10 І Курсова Максимов С.В. – л.,іспит; Ракитська Н.М. – лаб.,; Домбровський В.А. – КР;
Експлуатація спеціалізованих суден 60 6 10 І АКР Слюсаренко А.І.
Забезпечення навігаційної безпеки плавання 60 10 6 І РР Коротченков М.П.
Комерційна експлуатація судна 90 10 10 І АКР Тарасенко Т.В. – л., АКР, іспит; Вертинський В.І. – пр.
судноводіння, нормативний термин (4.5р)  5 курс
назва дисципліни, посилання на методичні вказівки Кількість годин Лекції лаб практ з\і контр.р викладач, посилання на робочу програму
Основи охорони праці 54 8 2 І РЕФ Тірон-Воробьйова Н.Б.
Морехідні якості судна 90 8 6 І АКР Вертинський В.І. ;
Міжнародні правила запобігання зіткнення суден у морі та використання РЛС та ЗАРП при розходженні суден 144 16 І РР Даниленко О.Б. – РР, іспит; Ковальчук Ю.П. – лаб., РР;
Управління ресурсами навігаційного містка 72 10 6 З АКР Слюсаренко А.І.
Навігаційні інформаційні системи (ECDIS) 108 8 12 І КР Крамаренко В.В.
Автоматизовані комплекси судноводіння 108 10 12 І КР Даниленко О.Б. – л., кр, іспит; Квасніков П.К.. – лаб.;
Глобальний морський зв’язок для пошуку та рятування (GMDSS) 144 12 З АКР Кратко В.М. – АКР,залік; Рижков Ю.В. – лаб.
судноводіння, скорочений термин (3р)
судноводіння, скорочений термин (3р) 1 курс
назва дисципліни, посилання на методичні вказівки Кількість годин Лекції лаб практ з\і контр.р викладач, посилання на робочу програму
Англійська мова (за ПС) 180 24 І КР Желясков В.Я.
Історія та культура України 120 8 4 І РЕФ Ярмоленко М.І.
Суспільство і  держава 90 6 4 І АКР Березовська В.В.
Вища математика 300 30 30 І РГР Чумаченко М.М.
Фізика 240 20 24 І РР Яремчук С.О.
Інформаційні  технології 150 16 16 І АКР Делі І.І.
Охорона праці та цивільний захист 60 8 4 З АКР Тірон-Воробьйова Н.Б.
Менеджмент морських ресурсів 60 8 4 З АКР Сорока О.М.
Океанські шляхи світу 60 8 6 З РЕФ Крамаренко В.В.
Електронавігаційні прилади 120 12 10 І 2 РГР Даниленко О.Б. – л., РГР, іспит; КовальчукЮ.П. – лаб.;
Теорія та будова судна 120 10 8 І Курсова Тарасенко Т.В. – л., КР, іспит; Домбровський В.А. – пр.,КР;
Радіотехніка та електроніка 60 8 4 З АКР Залож В.І.
Нарисна геометрія та інженерна графіка 90 10 8 І РГР Ракитська Н.М.
судноводіння, скорочений термин (3р) 2 курс
назва дисципліни, посилання на методичні вказівки Кількість годин Лекції лаб практ з\і контр.р викладач, посилання на робочу програму
Англійська мова за ПС 150 12 І РЕФ Тимофєєва О.Я.
Ділова українська мова 120 12 І АКР Турлак Л.П.
Філософія 120 8 4 І РЕФ Котляр Л.І.
Економічна теорія 90 6 6 З АКР Ковальжи Н.Г.
Морське право 120 6 4 І АКР Ярмоленко М.І.
Теоретична механіка 120 14 10 І РГР Биковець Н.П.
Математичні основи судноводіння 90 10 8 І РГР Черкас О.А.
Технологія і опір матеріалів 90 8 8 З АКР Ковтун О.М.
Нарисна геометрія та інженерна графіка 90 10 8 І РГР Коваленко С.І.
Комерційна експлуатація судна 90 10 10 І АКР Тарасенко Т.В. – л., АКР, іспит; Вертинський В.І. – пр.
Основи електротехніки 90 8 4 4 З АКР Радюков Є.М. – л., залік; Залож В.І. – пр., лаб.,АКР;
Технологія перевезення вантажів 120 10 10 І Курсова Максимов С.В. – л., іспит; Тарасенко Т.В. – КР; Домбровський В.А. – КР; Ракитська Н.М. –лаб.,
Метеорологія 120 12 10 І РР Ковальчук Ю.П. – л.; Черой Л.І. – лаб., РР, іспит;
Маневрування і управління судном 150 8 8 І Курсова Сошніков С.Г. – КР, ісп; Сапожніков В.Л.– пр., КР; БердинськихБ.В. –л., КР, ісп
Організація колективної діяльності та лідерство 90 8 4 З АКР Сорока О.М.
Безпека та охорона на морі 120 6 6 З АКР Мазур Т.М. – л., АКР, залік; Міщенко В.І. -лаб.
судноводіння, скорочений термин (3р) 3 курс
назва дисципліни, посилання на методичні вказівки Кількість годин Лекції лаб практ з\і контр.р викладач, посилання на робочу програму
Навігація та лоція 150 18 12 І Курсова Сошников С.Г. – л., КР, іспит; Сапожніков В.Л. – лаб. ; Варюшкін В.І. – КР; Крамаренко В.В. – КР;
Управління ресурсами навігаційного містка 60 6 4 З АКР Слюсаренко А.І.
Навігаційні інформаційні системи (ECDIS) 90 8 8 З АКР Крамаренко В.В.
Радіонавігаційні прилади та систем 120 8 8 І АКР Даниленко О.Б. – л., АКР, іспит; Рижков Ю.В. – лаб.
Експлуатація спеціалізованих суден 90 6 8 І АКР Слюсаренко А.І.
Попередження зіткнення суден у морі та використання РЛС та ЗАРП 120 4 12 І РР Даниленко О.Б. – л., РР, іспит; Ковальчук Ю.П. – лаб., РР;
Інтегровані системи судноводіння 120 6 8 І АКР Даниленко О.Б. – л., АКР, іспит; Квасніков П.К. – лаб.;
Практика несення штурманської вахти 60 6 6 З АКР Слюсаренко А.І.
Глобальний морський зв’язок для пошуку та рятування (GMDSS) 90 8 8 З АКР Рижков Ю.В.
Дії під час аварій, пошук і рятування на морі 90 6 6 З АКР Кузьменко М.Л.
Суднові енергетичні установки та електрообладнання суден 90 8 6 І АКР Данилян А.Г.
Морехідні якості судна 90 8 8 І РР Вертинський В.І.
Автор |2020-02-05T17:37:42+00:00Ноябрь 5th, 2011|страницы|Немає коментарів