Для того, щоб завантажити матеріали, натиснить на назву дисципліни

!На даний момент виконуєтся оновлення матеріалів, перевірте актуальність матеріалів у викладача.

 ЕСЕУ, нормативний термин (4.5р)
 ЕСЕУ, нормативний термин (4.5р) 1 курс
назва дисципліни, посилання на методичні вказівки Кількість годин Лекції лаб практ з\і контр.р викладач, посилання на робочу програму
Англійська мова 120 30 З АКР Колмикова О.О.
Історія та культура України 120 12 12 І РЕФ Березовська В.В.
Вища математика 150 12 18 І РГР Черкас О.А. / Дрожжина А.В. – пр., РГР;
Фізика 150 14 12 6 І АКР Федоренко А.В.
Технічна хімія 60 8 6 З АКР Тірон-Воробьйова Н.Б.
Безпека та охорона на морі 180 14 16 8 І АКР Кузьменко М.Л.
Нарисна геометрія та інженерна графіка 90 12 10 І РГР Ракитська Н.М.
Технологія матеріалів і ремонт суднового обладнання 120 10 12 4 І РГР Ковтун О.М.
Морська інженерна практика 90 12 6 І АКР Герганов Л.Д.
 ЕСЕУ, нормативний термин (4.5р) 2 курс
назва дисципліни, посилання на методичні вказівки Кількість годин Лекції лаб практ з\і контр.р  викладач, посилання на робочу програму
Англійська мова 150 30 І Желясков В.Я.
Фізика 150 12 14 4 І РГР Яремчук С.О.
Теоретична та прикладна механіка 150 10 20 І РГР Горєлова О.В.
Інформаційні технології 150 18 14 І РГР Делі І.І.
Вища математика 150 12 18 І РГР Черкас О.А./ Дрожжина А.В. – пр.;
Технічна хімія 60 8 6 З АКР Тірон-Воробьйова Н.Б.
Безпека людини та охорона навколишнього середовища 90 10 6 6 І АКР Кірсанова В.В.
Морська інженерна практика 90 12 6 І АКР Ліпенков І.В.
Опір матеріалів та основи надійності 90 8 4 8 І РГР Герганов Л.Д.
 ЕСЕУ, нормативний термин (4.5р)  3 курс
назва дисципліни, посилання на методичні вказівки Кількість годин Лекції лаб практ з\і контр.р  викладач, посилання на робочу програму
Англійська мова за професійним спрямуванням 120 24 З АКР Желясков В.Я.
Ділова українська мова 120 24 І РЕФ Ярмоленко М.І./ Турлак Л.П.
Філософія 120 16 8 І РЕФ Котляр Л.І.
Запобігання забрудненню морського середовища 90 10 10 І АКР Кірсанова В.В.
Термогідродинамічні процеси 300 26 12 22 І Курсова Ярмакі А.Х. – л., пр., КР, іспит;  Ракитська Н.М. – лаб.,КР
Устрій судна та морехідні якості 90 8 10 І РГР Вертинський В.І.
Електрообладнання суден 90 10 8 І РГР Радюков Є.М. – л., РГР, іспит; Залож В.І. – лаб., РГР
Електротехніка 120 12 8 6 І РГР Радюков Є.М. – л., РГР, іспит; Залож В.І. – пр., лаб., РГР;
Метрологія та теплотехнічні вимірювання 60 4 4 4 З АКР Коваленко С.І.
Суднові турбінні та котельні установки 180 16 14 6 І Курс проект Лихогляд К.А. – л., пр.,КП, іспит; Потапов В.М. – лаб.
Технологія використання робочих речовин 90 8 6 4 І АКР Мельников Б.П. – л,АКР, іспит; Власов І.В. – пр., лаб.
 ЕСЕУ, нормативний термин (4.5р)  4 курс
назва дисципліни, посилання на методичні вказівки Кількість годин Лекції лаб практ з\і контр.р  викладач, посилання на робочу програму
Англійська мова (за ПС) 120 20 І Желясков В.Я.
Етико-релігійна толерантність у багатонаціональних екіпажах 45 6 2 З АКР Котляр Л.І.
Основи охорони праці 45 8 2 З АКР Тірон-Воробьйова Н.Б.
Виживання в екстремальних  умовах 60 4 8 І АКР Мазур Т.М.
Суднові допоміжні установки і системи 150 16 12 І Курсова Чимшир В.І. – л., іспит; Разінкін Р.О. – лаб., КР.
Суднові котельні установки 135 20 14 І Курсова Лихогляд К.А. – л., іспит; Маслов І.З. –  КР;  Потапов В.М. – лаб.
Автоматизація суднових енергетичних установок 90 14 6 З АКР Лещев В.О. – л., АКР, залік; Найдьонов А.І. – лаб.;
Технічне викор.суднових технічних  засобів і безпечне несення вахти 90 8 8 І АКР Маслов І.З. – л., АКР, іспит; Власов І.В. – лаб.;
Технологія використання робочих речовин 60 4 6 І РР Мельников Б.П. – л, іспит; Власов І.В. – лаб.,РР
Суднові вантажні та палубні механізми 90 10 6 З РГР Маслов І.З. – л., залік; Найдьонов А.І. – лаб., РГР;
Стандарти Міжнародної морської організації 60 6 4 З АКР Мазур Т.М.
Безпечне управління СЕУ і менеджмент машинної команди 60 4 6 З АКР Маслов І.З. – л., АКР, залік; Палагін А.Н. – лаб.
Електрообладнання суден 90 10 8 І РГР Радюков Є.М. – л., РГР, іспит; Залож В.І. – лаб., РГР;
Менеджмент морської галузі 45 6 4 З АКР Коваленко С.І.
Радіообладнання  і зв’язок 30 4 2 З АКР Кратко В.М. – л., АКР, залік; Квасніков П.К.. – лаб.;
 ЕСЕУ, нормативний термин (4.5р)  5 курс
назва дисципліни, посилання на методичні вказівки Кількість годин Лекції лаб практ з\і контр.р  викладач, посилання на робочу програму
Менеджмент морських ресурсів 54 6 4 З КР Сорока О.М.
Суднові двигуни внутрішнього згорання 216 32 26 І Курсова Данилян А.Г. – л, іспит; Найдьонов А.І. – лаб., КР;
Автоматизація суднових енергетичних установок 54 6 4 І РГР Лещев В.О. – л., РГР, іспит; Найдьонов А.І. – лаб.;
Технічне обслуговування і ремонт СТЗ 108 8 8 І АКР Маслов І.З. – л., АКР, іспит; Козубенко М.Л. – пр.;
Судновий гідропривід 54 6 4 З РГР Маслов І.З. – л., залік; Разінкін Р.О. – пр., РГР.
Суднові турбінні установки 108 14 6 І Курсова Лихогляд К.А. – л.,іспит;  Маслов І.З. – лаб.,КР
Суднова холодильна техніка 72 8 4 З КР Лихогляд К.А. – л., залік;  Найдьонов А.І. – пр.,КР;
 ЕСЕУ, скорочений термин (3р)
 ЕСЕУ, скорочений термин (3р) 1 курс
назва дисципліни, посилання на методичні вказівки Кількість годин Лекції лаб практ з\і контр.р  викладач, посилання на робочу програму
Англійська мова (за ПС) 90 18 З АКР Константинова Т.М.
Історія та культура України 120 12 12 І РЕФ Ярмоленко М.І.
Філософія 120 16 8 І АКР Котляр Л.І.(зима); Березовська В.В. (весна)
Суспільство і держава 90 8 10 З АКР Березовська В.В.
Економічна теорія 90 10 8 З АКР Ковальжи Н.Г.
Вища математика 150 12 18 І РГР Чумаченко М.М.
Фізика 120 12 12 І АКР Смирнова І.М. – л, АКР, іспит; Іванов О.Д. – лаб.;
Інформаційні  технології 150 18 14 І АКР Яремчук С.О.
Технічна хімія 60 8 6 З АКР Кірсанова В.В.
Безпека людини та ОНС 90 10 6 6 І АКР Кірсанова В.В.
Безпека та охорона на морі 120 12 12 І АКР Кузьменко М.Л.
Технологія використання робочих речовин 60 4 6 2 З АКР Власов І.В.
Устрій судна та морехідні якості 60 6 6 З АКР Домбровський В.А.
Нарисна геометрія та інженерна графіка 90 12 10 І РГР Коваленко С.І.
Технологія матеріалів і ремонту деталей СТЗ 60 4 6 2 З АКР Ковтун О.М.
Організація колективною діяльністю та лідерство 90 8 10 З АКР Сорока О.М.
 ЕСЕУ, скорочений термин (3р) 2 курс
назва дисципліни, посилання на методичні вказівки Кількість годин Лекції лаб практ з\і контр.р  викладач, посилання на робочу програму
Англійська мова за ПС 120 20 З АКР Желясков В.Я.
Ділова українська мова 120 24 І АКР Турлак Л.П.
Менеджмент морських ресурсів 60 10 8 З АКР Сорока О.М.
Запобігання забрудненню морського середовища 90 10 10 З АКР Кірсанова В.В.
Фізика 120 12 12 І АКР Смирнова І.М. – л, АКР, іспит; Іванов О.Д. – лаб.;
Вища математика 150 12 18 І РГР Чумаченко М.М.
Теоретична та прикладна механіка 150 10 20 І РГР Биковець Н.П.
Опір матеріалів та основи надійності 90 8 4 8 І РГР Ковтун О.М.
Термогідродинамічні процеси 180 14 8 14 І РГР Биковець Н.П. – л., РГР, іспит; Ярмакі А.Х. – пр.; Ракитська Н.М. – лаб.,
Метрологія та теплотехнічні вимірювання 60 6 6 З АКР Коваленко С.І.
Електротехніка 90 8 4 6 І РГР Радюков Є.М. – л., РГР, іспит; Залож В.І. – пр., лаб., РГР;
Суднові двигуни внутрішнього згорання 120 8 6 10 І Курсова Данилян А.Г. – л., іспит; Найдьонов А.І. – пр., лаб., КР;
 ЕСЕУ, скорочений термин (3р) 3 курс
назва дисципліни, посилання на методичні вказівки Кількість годин Лекції лаб практ з\і контр.р  викладач, посилання на робочу програму
Англійська мова (за ПС) 120 22 І АКР Желясков В.Я.
Морське право 120 12 12 І АКР Ярмоленко М.І.
Радіообладнання і зв`язок 60 6 6 З АКР Кратко В.М. – л., АКР, залік; Квасніков П.К.. – лаб.;
Електроніка і електронні засоби управління 90 8 10 І АКР Залож В.І.
Електрообладнання суден 90 10 8 І РГР Радюков Є.М. – л., РГР, іспит; Залож В.І. – лаб., РГР
Застосування міжнародних Конвенцій та стандартів на судні 90 6 6 6 І АКР Мазур Т.М.
Безпечне управління СЕУ і менеджмент ресурсів машиного відділення 90 6 14 І АКР Маслов І.З. – л., іспит; Палагін А.Н. – лаб.,АКР;
Автоматизація суднових енергетичних установок 90 6 8 4 І АКР Лещев В.О. – л., АКР, іспит; Найдьонов А.І. – пр., лаб.;
Суднова холодильна техніка 60 4 4 4 З АКР Лихогляд К.А. – л., залік; Найдьонов А.І. – пр., лаб., АКР;
Суднові допоміжні установки і системи та їх експлуатація 180 12 12 12 І Курсова Чимшир В.І. – л., іспит; Разінкін Р.О. – пр., лаб, КР.
Суднові турбінні та котельні установки 120 8 8 8 І РГР Лихогляд К.А. – л., іспит; Маслов І.З. – пр.,лаб.,РГР
Теорія та засоби управління судновими енергетичними установками 90 10 6 4 І АКР Данилян А.Г. – л.,АКР, іспит; Власов І.В. – пр.,лаб.
Технічна експлуатація суднових енергетичних установок 180 16 10 10 І АКР Маслов І.З. – л., АКР, іспит; Власов І.В. – пр.,лаб.
Автор |2020-02-05T17:40:42+00:00Ноябрь 5th, 2011|страницы|Немає коментарів