До уваги студентів заочної форми навчання за консультацією звертатися до розділу Контакти

Запрошуємо V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ —«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ»  28 травня 2021 року (Інформаційний лист

Запрошуємо до публікації матеріалів у колективній монографії «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ» Том 2  — реєстрація —> https://cutt.ly/monografia2021

Кафедра суднових енергетичних установок і систем

Завідувач кафедрой
Маслов  Ігор Захарович
кандидат технічних наук,доцент
механік 1 розряду

     
     

О кафедре

Кафедра Суднових енергетичних установок і систем була створена на Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія», 25 серпня 2016 року, в результаті реструктуризації кафедри «Судноводіння та енергетики суден». Очолює кафедру доцент, кандидат технічних наук, механік І разряду Маслов Ігор Захарович.

Навчально-лабораторна база кафедри безперервно розвивається. Вона включає в себе п’ять поточних аудиторних приміщень, навчальні лабораторії по двигунах внутрішнього згоряння, судновим допоміжним механізмам, безпеки життєдіяльності та виживання в екстрених умовах, діючий навчальний дизель-генератор, сучасні тренажери і спеціалізоване програмне забезпечення. Функціонують спеціалізовані навчальні кабінети: «Лабораторія суднових допоміжних установок і систем», «Інтерактивна лабораторія суднових енергетичних установок», «Тренажерний кабінет “ERS Simulator TechSim5000 TRANSAS”», лабораторія «Розробки інноваційної технології знезараження і очищення водного баласту морських суден», «Інтерактивний кабінет конвенцій ІМО та безпеки на морі», «Інтерактивний кабінет суднових допоміжних установок і систем» «Інтерактивний кабінет суднових енергетичних установок» та ін.

Штатні працівники кафедри

Сьогодні кафедра динамічно розвивається. На кафедрі працюють 13 викладачів (доктори, кандидати наук, старші викладачі, асистенти) такi як: Маслов I.З., Чимшир В.I., Разiнкiн Р.О., Яремчук С.О., Данилян А.Г., Лихогляд К.А., Лещев В.О., Найдьонов А.I., Власов I.В., Мазур Т.М., Генчев В.В., Палагiн О.М., Журавльов С.В.. Велика частина з них діючі механіки І розряду, працівники ВАТ «УДП», Ізмаїльського торгового порту, судноремонтного заводу. Викладачі мають можливість передавати той багатющий досвід підростаючому поколінню, який був накопичений роками. Наші випускники успішно працюють, займаючи ключові пости, в судноплавних компаніях України, країн СНД, зарубіжних країн.

На кафедрі викладаються  навчальні дисципліни циклу професійної та практичної підготовки бакалавра судномеханiка, а саме:

Автоматизація СЕУ
Безпека та охорона на морі
Заст. Меж.Конв. та станд.на суд.
Практика
Менеджмент морських ресурсів
СЕУ та електрообладнання суден
Суднова холодильна техніка
Суднові двигуни внутр. згоряння
Суднові доп. уст. і системи та їх експл.
Суднові турбінні і котельні установки
Теорія та засоби управління СЕУ
Технічна експл. СЕУ
Технічне використ. СТЗ і БНВ
Технологія викор. робочих речовин

Отриманню глибоких знань та  твердих навичок під час проведення навчальних занять сприяє наявна навчально-лабораторна база кафедри, до складу якої входять:

Лабораторія суднових допоміжних установок і систем
Інтерактивна лабораторія суднових енергетичних установок
Тренажерний кабінет “ERS Simulator TechSim5000 TRANSAS”
Лабораторія технічної хімії та матеріалознавства
Лабораторія «Розробки інноваційної технології знезараження і очищення водного баласту морських суден»
Інтерактивний кабінет конвенцій ІМО та безпеки на морі
Інтерактивний кабінет суднових допоміжних установок і систем
Інтерактивний кабінет суднових енергетичних установок

Працивніки кафедри СЕУіС

Маслов Ігор Захарович , Завідувач кафедри СЕУ і С, к.т.н. доцент
Кваліфікація:1. Одеське вище інженерне морське училище, 1988р.
спеціалізація. «Експлуатація суднових силових установок» кваліфікація «інженер- судомеханік».
2. Київська державна академія водного транспорту імені Петра Конашевича – Сагайдачного 2016 р.
3. Захист дисертації за спеціалізацією 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.
Науково-педагогічний стаж: 6 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Безпечне управління суднових енергетичних установок; Управління роботою механізмів суднової енергетичної установки; Технічна експлуатація суднових енергетичних установок; Менеджмент морських ресурсів.
Індивідуальні консультації: Вівторок, 14.00
Список научных статей (Google Scholar)
Чимшир Валентин Іванович , професор, доктор технічних наук
Кваліфікація: 1. Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1998р., квал. «учитель праці та основ інформатики».
2. Одеська національна морська академія, 2009 р. к.т.н. за спеціальністю «Управління проектами і програмами».
3. Одеський національний морський університет 2017 р. Доктор технічних наук за спеціальністю «Управління проектами і програмами»,
Науково-педагогічний стаж: 23 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Суднові допоміжні установки і системи
Список научных статей (Google Scholar).
Суворов Петро Семенович , Професор, доктор технічних наук
Кваліфікація: 1. Одеське вище інженерне морське училище 1972 р. кваліфікація інженер-механік.
2. Одеська державна морська академія 1995 р., д.т.н.
3. Одеський державний морський університет 2000 р. кваліфікація економіст.
Науково-педагогічний стаж: 13 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Суднові двигуни внутрішнього згоряння.
Список научных статей (Google Scholar).
Лихогляд Костянтин Андрійович , Доцент
Кваліфікація: Одеське вище інженерне морське училище, 1972р. кваліфікація «інженер- механік»
Науково-педагогічний стаж: 12 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Суднові турбінні та котельні установки; Суднова холодильна техніка.
Індивідуальні консультації: Вівторок,14.00
Список научных статей (Google Scholar)
Лещев Володимир Олександрович , к.т.н., доцент
Кваліфікація: 1. Одеський політехнічний інститут, 1970 р., спеціалізація «Електричний привід і автоматизація промислових установок» інженер-електрик.
2. Одеський національний політехнічний університет, 1980 р.
Захист дисертації за спеціальністю05.13.06-Інформаційні технології.
Науково-педагогічний стаж: 16 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Автоматизація суднових енергетичних установок
Індивідуальні консультації: Середа,14.00
Список научных статей (Google Scholar)
Яремчук Світлана Олександрівна , К.т.н., доцент
Кваліфікація: 1. Львівський орден Леніна  політехнічного інституту імені Ленінського комсомолу, 1986р.Спеціальність «Автоматизовані системи управління»
квал. «інженер-системотехнік».
2. Одеський національний політехнічний університет,
2015 р. Захист дисертації за спеціальністю 05.13.06-Інформаційні технології
Науково-педагогічний стаж: 18 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Інформаційні технології, Фізика
Індивідуальні консультації: Вівторок 13.30
Список научных статей (Google Scholar)
  Мусоріна Марина Олександрівна, к.п.н.
Кваліфікація: 1. Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2003 р. спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література»
2. Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2016 р., спеціальність «Технологічна освіта»
3. Захист дисертації за спеціалізацією 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни).
4. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, 2019 р. спеціальність «Транспортні технології»
5. Курси підвищення кваліфікаціі, 2021 р. Херсонська державна морська академія
Науково-педагогічний стаж: 10 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Застосування міжнародних конвенції
Індивідуальні консультації: Вівторок, 14.00
Список научных статей (Google Scholar)
Палагін Олександр Миколайович , К.т.н., доцент
Кваліфікація: 1.Одеське вище інженерне морське училище 1988р.спеціальність «Експлуатація суднових силових установок»,квал. «інженер- судомеханік».
2.Національний університет «Одеська морська академія», 2019 р. Захист дисертації за спеціалізацією «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
Науково-педагогічний стаж: 1 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Суднові допоміжні установки і системи
Індивідуальні консультації: Понеділок, 14:00
Список научных статей (Google Scholar)
Данилян Анатолій Григорович , Старший викладач
Кваліфікація: Одеське вище інженерне морське училище, 1976р.спеціалізація «Експлуатація суднові силові установки»,квал. «інженер- судномеханік».
Науково-педагогічний стаж: 10 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Суднові двигуни внутрішнього згоряння, суднові енергетичні установки та електрообладнання суден, теорія та засоби управління суднових енергетичних установок
Індивідуальні консультації: Середа, 13.30
Список научных статей (Google Scholar)
Мазур Тетяна Миколаївна , Старший викладач
Кваліфікація: Одеський інститут інженерів морського флоту, 1992р.спец. «Суднобудівництво і судноремонт»,квал. «інженер — суднобудівник».
Науково-педагогічний стаж: 10 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Безпека та охорона на морі. Застосування міжнародних конвенцій, менеджмент морських ресурсів
Індивідуальні консультації: П’ятниця 13.30
Список научных статей (Google Scholar)
Разінкін Роман Олександрович , Старший викладач
Кваліфікація: Одеська національна морська академія, 2014р.спец. «Експлуатація суднових енергетичних установок»,квал. «магістр суднової енергетики»
Науково-педагогічний стаж: 5 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Суднові допоміжні установки і системи
Індивідуальні консультації: Понеділок 13.30
Список научных статей (Google Scholar)
Найдьонов Андрій Ігорович , Старший викладач
Кваліфікація: Одеська національна морська академія, 2013р. спец. «Експлуатація суднових енергетичних установок», квал. «інженер- механік»
Науково-педагогічний стаж: 5 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Автоматизація суднових енергетичних установок, суднові допоміжні установки і системи, суднові енергетичні установки та електрообладнання суден
Індивідуальні консультації: Вівторок13.30
Список научных статей (Google Scholar)
Власов Ігор Валерійович , Старший викладач`
Кваліфікація: Одеська національна морська академія, 2013р.спец. «Експлуатація суднових енергетичних установок»,квал. «магістр суднової енергетики»
Науково-педагогічний стаж: 7 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Технологія використання робочих речовин, суднові допоміжні установки і системи
Індивідуальні консультації: Середа 13.30
Список научных статей (Google Scholar)
Генчев Валентин Володимирович , Старший викладач
Кваліфікація: Севастопольський природо-будівельний інститут, 1981р.спец. «Суднові силові установки»,квал. «інженер- механік»
Науково-педагогічний стаж: 2 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Технічне обслуговування і ремонт суднових технічних засобів, технічна експлуатація суднових енергетичних установок
Індивідуальні консультації: Понеділок 14:00
Список научных статей (Google Scholar)
Журавльов Сергій Вікторович, асистент кафедри, механік 1го розряду
Список научных статей (Google Scholar)
%d0%be%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82 Захарова Оксана Володимирівна
фахівець

Дипломні роботи випускників 2020 року:

 Довідка про проведення експертизи дипломної роботи на академічну доброчесність

Презентації дипломних робіт денна форма

Презентації дипломних робіт заочна форма

Наукова робота на кафедрі:

Невід’ємною частиною життя кафедри є наукова робота викладачів і курсантів. На кафедрі виконуються дослідження в напрямку оптимізації процесів експлуатації і технічного обслуговування судна, а також інші актуальні для морського транспорту теми. Систематично проводяться науково-технічні семінари та конференції, що носять більшою мірою науково-практичний характер. Функціонує наукове товариство курсантів, до складу якого входять провідні викладачі кафедри і закріплені за ними курсанти. Наукові розробки курсантів мають практичну спрямованість і відправляються на міжвузівські конкурси. Отримано два патенти такi як: «Патент на корисну модель «Спосіб знезараження і очищення баластної води» № 142319 зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.05.2020», та «Патент на винахід «Спосіб знезараження і очищення баластної води й установка для його здійснення» зареєстровано в Державному реєстрі України винаходів 12.10.2020 р.»

Автор |2021-04-15T19:15:13+00:00Ноябрь 1st, 2016|страницы|Комментарии к записи Кафедра суднових енергетичних установок і систем отключены

Про автора: