УВАГА!! Запрошуємо здобувачів закладів вищої морської освіти України виконати свій індивідуальний навчальний план на базі Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» — приєднатися до освітнього процесу нашого закладу — http://dinuoma.com.ua/addtodinuoma/
Запрошуємо Вас взяти участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції  «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ» 21 квітня 2022 року (Інформаційний лист реєстрація https://forms.gle/tvgDAhZEgqcqJn5WA 

Запрошуємо до публікації матеріалів у колективній монографії «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ» Том 2  — реєстрація —> https://cutt.ly/monografia2021

Кафедра гуманітарних дисциплін
dsc_7328

     Завідувач кафедри
     доктор педагогічних наук, доцент
     Желясков 
     Василь Якович

Про кафедру:

Кафедра гуманітарних дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» була створена в березні 2004р., на посаді завідуючого кафедри до 2016 року була кандидат історичних наук, доцент М.І. Ярмоленко. У вересні 2016 р. завідувачем кафедри призначений кандидат педагогічних наук, доцент В. Я. Желясков. У професорсько-викладацькому складі кафедри працюють доктори наук, кандидати наук, доценти, старші викладачі, які регулярно підвищують свій освітній рівень у вищих навчальних закладах нашої країни та  за кордоном. На теперішній час на кафедрі працюють два доктори наук: Желясков В.Я. — завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, доцент та Ярмоленко М.І. — доктор історичних наук, професор, віце-президент міжнародної академії наук; кандидати наук, доценти: Березовська В.В., Тимофеєва О.Я., Колмикова О.А., Татарко І.І., Чиж С.Г., Житомирська Т.М., Петров В.С. та старші викладачі: Турлак Л.П. — секретар кафедри, заслужений працівник освіти, відмінник освіти;  Романовська О.Р., Константинова Т.М., Тихонова І.Ю., Бондаренко І.В., Демченко О.М.

Кафедра забезпечує викладання  дисциплин гуманітарного та професійно-практичного спрямування:

Англійська мова, Англійська мова за професійним спрямуванням, Історія та культура України, Морське право,  Філософія,  Суспільство і держава, Ділова українська мова, Українська мова за професійним спрямуванням, Демократія: теорія та практика, Правове регулювання трудових відносин, Культурологія, Фізичне виховання.

Науков-дослідницька робота кафедри –психолого-педагогічні, соціально лінгвістичні дослідження у процесі підготовки компетентних фахівців морської галузі, зокрема фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук: соціальна комунікація, соціально-комунікативна компетентність, іншомовна комунікативна компетентність, історія та розвиток морегосподарського комплексу Придунав`я, питання толерантності особистості, етики та культури міжособистісних відносин, психологічна готовність фахівця морського транспорту в екстремальних ситуаціях професійної діяльності, регіональні особливості етно-національних процесів в Україні,  усне й писемне спілкування українською мовою у процесі професійної діяльності.

Працівники кафедри

NO PHOTO AVAIABLE Желясков Василь Якович
Завідувач кафедрою, доцент кафедри, доктор педагогічних наук.
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1995, спеціаліст, спеціальність: іноземні мови, кваліфікація: учитель французької і англійської мов.
Стаж науково-педагогічний: 19 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Індивідуальні консультації: середа 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)
Турлак Людмила Петрівна
Секретар кафедри
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1973, спеціаліст, спеціальність: французька мова, кваліфікація: вчитель  французької мови середньої школи; Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1989, спеціаліст, спеціальність: українська  мова і література, кваліфікація: учитель української мови і літератури.
Стаж науково-педагогічний: 5 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Українська мова; Українська мова за професійним спрямуванням
Індивідуальні консультації: середа 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)
Yarmolenko Ярмоленко Марія Іванівна
Професор  кафедри, доктор історичних  наук.
Кваліфікація: Державний інститут мистецтв ім. Г.Музическу МССР, 1983, спеціаліст, спеціальність: культурно-просвітна робота,  кваліфікація: культпросвітробітник, керівник театрального колективу; Одеська морська академія, 2010, бакалавр, кваліфікація: бакалавр з права.
Стаж науково-педагогічний: 25 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Історія та культура України; Морське право.
Індивідуальні консультації: вівторок 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)
Berezovskaya Березовська  Вікторія Вікторівна
Доцент   кафедри, кандидат історичних  наук.
Кваліфікація: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2004, спеціаліст, спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Історія,  кваліфікація: вчитель історії і правознавства;
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2005, магістр, спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Історія,  кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач історії.
Стаж науково-педагогічний: 13 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Історія та культура України; Суспільство і держава.
Індивідуальні консультації: понеділок 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)
Тимофєєва Оксана Ярославівна
Доцент   кафедри, кандидат педагогічних  наук.
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 2000, спеціаліст, спеціальність: англійська мова та зарубіжна література,  кваліфікація: вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури
Стаж науково-педагогічний: 12 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Індивідуальні консультації: понеділок 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)
Tatarko Татарко Ірина Іванівна
Доцент   кафедри, кандидат історичних  наук.
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 2000, спеціаліст, спеціальність: українська мова і література, зарубіжна література та історія, кваліфікація: вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та історії.
Стаж науково-педагогічний: 7 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Історія та культура України; Культурологія; Філософія.
Індивідуальні консультації: вівторок 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)
Колмикова Олена Олександрівна
Доцент   кафедри, кандидат філологічних наук.
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1996, спеціаліст, спеціальність: іноземні мови, кваліфікація: учитель англійської і німецької мов.
Стаж науково-педагогічний: 15 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Індивідуальні консультації: середа 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)
Житомирська Тетяна Михайлівна
Доцент   кафедри, кандидат педагогічних  наук.
Кваліфікація: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2002, спеціаліст, спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література, кваліфікація: вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та зарубіжної літератури; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2019, магістр, спеціальність: транспортні технології, спеціалізація: транспортні технології, кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр.
Стаж науково-педагогічний: 7 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Філософія.
Індивідуальні консультації: вівторок 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)
Чиж світлана Георгіївна
Доцент   кафедри, кандидат педагогічних  наук.
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1998, спеціаліст, спеціальність: українська  мова і література та англійська мова,  кваліфікація: учитель української мови і  літератури та англійської мови.
Стаж науково-педагогічний: 19 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Індивідуальні консультації: вівторок 14.00-15.00
Список наукових статей (Google Scholar)
Bondarenko Бондаренко Інга В`ячеславівна
Старший викладач кафедри
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1998, спеціаліст, спеціальність: початкове навчання та фізичне виховання, кваліфікація: учитель початкових класів та фізичного виховання. Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2002, магістр, спеціальність: початкове навчання, кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки початкового навчання.
Стаж науково-педагогічний: 19 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Фізичне виховання
Індивідуальні консультації: п’ятниця 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)
Демченко Ольга Миколаївна
Старший викладач кафедри
Кваліфікація: : Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2005, спеціаліст, спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (французька, англійська), кваліфікація: вчитель французької та англійської мов і зарубіжної літератури;
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2006, магістр, спеціальність: Мова та література (англійська), кваліфікація: викладач англійської мови.
Стаж науково-педагогічний: 16 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Індивідуальні консультації: вівторок 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)
Parfenova Романовська Ольга Романівна
Старший викладач кафедри
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1998, спеціаліст, спеціальність: англійська та німецька мова, кваліфікація: вчитель англійської та  німецької мов.
Стаж науково-педагогічний: 18 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Індивідуальні консультації: понеділок 14.00-15.00
Список наукових статей (Google Scholar)
Константинова Тетяна Миколаївна Константинова Тетяна Миколаївна
Старший викладач кафедри
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 2001, спеціаліст, спеціальність: англійська і німецька  мова та зарубіжна література,  кваліфікація: вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури
Стаж науково-педагогічний: 13років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Індивідуальні консультації: понеділок 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)
Tikhonova Тихонова Ілона Юріївна
Старший викладач кафедри
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1995, спеціаліст, спеціальність: іноземні мови, кваліфікація: учитель англійської і німецької мов.
Стаж науково-педагогічний: 16 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Індивідуальні консультації: п’ятниця 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)
Петров Володимир Степанович
Доцент   кафедри, кандидат юридичних  наук.
Кваліфікація: Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, 1983, спеціаліст, спеціальність: правознавство, кваліфікація юрист.
Стаж науково-педагогічний: 22 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Демократія: від теорії до практики; Правове регулювання трудових відносин в МГК.
Індивідуальні консультації: п’ятниця  13.40-14.40
Калаянова Марина Дмитрівна
лаборант
Малая Антоніна Василівна
лаборант

Підвищення кваліфікації(стажування) викладачів кафедри ГД:

2021-12-23T00:42:10+00:00