До уваги студентів заочної форми навчання за консультацією звертатися до розділу Контакти

Запрошуємо V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ —«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ»  28 травня 2021 року (Інформаційний лист

Запрошуємо до публікації матеріалів у колективній монографії «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ» Том 2  — реєстрація —> https://cutt.ly/monografia2021

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021 РОКУ

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Етапи вступної кампанії Строки
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів — http://ez.osvitavsim.org.ua

з 01 липня  до 18:00 23 липня 2021

Прийом заяв в електронній формі через електронний кабінет — http://ez.osvitavsim.org.ua

(крім випадків, коли заява подається в паперовій формі відповідно до VI розділу цих Правил)

з 14 липня до 18:00 23 липня 2021

Проведення в ДІНУ «ОМА» фахових вступних випробувань

24 липня – 30 липня 2021

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування 02 серпня 2021
Виконання вимог до зарахування (подача оригіналів документів) до 26 серпня 2021
Терміни зарахування

за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 27 серпня 2021

Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для вступу на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра встановлюються додаткові строки для прийому заяв і документів, складання фахових вступних випробувань:

І додатковий строк — весна:

 1. прийом заяв та документів (в паперовій формі) — з 01 до 26 березня 2021 року;
 2. фахові вступні випробування — з 10 до 31 березня 2021 року;
 3. рейтинговий список рекомендованих – 1 квітня 2021 року, зарахування — не пізніше 06 квітня 2021 року.

ІІ додатковий строк — осінь:

 1. прийом заяв та документів (в паперовій формі) — з 11 жовтня до 05 листопада 2021 року;
 2. фахові вступні випробування – з 20 жовтня до 11 листопада 2021 року;
 3. рейтинговий список рекомендованих – 12 листопада 2021 року, зарахування — не пізніше 16 листопада 2021 року.

Питання до фахових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВРА (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) — Заочна форма:

271.01 Навігація та управління морськими суднами

271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами

СЕРТИФІКАТИ ЗНО ТА КОНКУРСНИЙ БАЛ

УВАГА! У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років

Конкурсні предмети ДІ НУ «ОМА» в 2021 році у формі ЗНО для підготовки фахівців за освітнім ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт»

Код і назва спеціальності Спеціалізація

(освітня програма)

Конкурсні предмети
перший предмет

другий предмет

271 Річковий та морський транспорт Навігація і управління морськими суднами українська мова фізика або іноземна мова, або математика, або історія України, або біологія, або географія, або хімія
Управління судновими технічними системами і комплексами українська мова фізика або іноземна мова, або математика, або історія України, або біологія, або географія, або хімія

КОНКУРСНИЙ БАЛ:

Розраховується для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

271 Річковий та морський транспорт

Конкурсний бал (КБ) = 0,25*П1 + 0,35*П2 + 0,25*П3 + 0,10*А + 0,05*ОУ

073 Менеджмент

Конкурсний бал (КБ) = 0,3*П1 + 0,3*П2 + 0,3*П3 + 0,10*А + 0,00*ОУ

 

де П1, П2, ПЗ – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балівОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів за шкалою від 100 до 200.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК)галузевий (ГК)сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,02 — для конкурсних пропозицій НУ «ОМА» розташованому у м. Одеса та в Дунайському інституті НУ «ОМА» в м. Ізмаїл;
ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, та 1,00 в інших випадках;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей, передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка), та 1,00 в інших випадках;

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

Перелік документів, які абітурієнт подає ОСОБИСТО в приймальну комісію на заочну форму навчання:

 1. копія документа, що посвідчує особу та громадянство(паспорт громадянина України – 1,2 стор. з пропискою, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
 2. копія ідентифікаційного коду;
 3. оригінал + копіїдокумента державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, ТА додатка до нього:
 4. оригінал + копія сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020, 2021років з двох відповідних предметів;
 5. оригінал медичної довідки за формою 086-о з картою щеплень 063-о ;
 6. шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
 7. копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 8. документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти (за наявністю).

При собі ОБОВ’ЯЗКОВО мати оригінали УСІХ зазначених вище документів ТА військовий квиток або посвідчення про приписку!

2021-04-03T03:18:48+00:00