УВАГА!! Запрошуємо здобувачів закладів вищої морської освіти України виконати свій індивідуальний навчальний план на базі Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» — приєднатися до освітнього процесу нашого закладу — http://dinuoma.com.ua/addtodinuoma/
Запрошуємо Вас взяти участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції  «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ» 21 квітня 2022 року (Інформаційний лист реєстрація https://forms.gle/tvgDAhZEgqcqJn5WA 

Запрошуємо до публікації матеріалів у колективній монографії «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ» Том 2  — реєстрація —> https://cutt.ly/monografia2021

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021 РОКУ

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

ДатаЧас та освітня програма

Етапи вступної кампанії Строки
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів — http://ez.osvitavsim.org.ua

з 01 липня  до 18:00 23 липня 2021

Прийом заяв в електронній формі через електронний кабінет — http://ez.osvitavsim.org.ua

(крім випадків, коли заява подається в паперовій формі відповідно до VI розділу цих Правил)

з 14 липня до 18:00 23 липня 2021

Проведення в ДІНУ «ОМА» фахових вступних випробувань
26.07.2021
(понеділок)
Навігація і управління морськими суднами
консультація  — 13.30  (Лекційна зала №2)
Управління судновимі технічними системами і комплексами
консультація  — 13.30  (Лекційна зала №3)
27.07.2021
(вівторок)
Навігація і управління морськими суднами
іспит — 09.00  (Лекційна зала №2)
Управління судновимі технічними системами і комплексами
іспит — 09.00  (Лекційна зала №3)
Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування 02 серпня 2021
Виконання вимог до зарахування (подача оригіналів документів) до 26 серпня 2021
Терміни зарахування

за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 27 серпня 2021

Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для вступу на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра встановлюються додаткові строки для прийому заяв і документів, складання фахових вступних випробувань:

Додатковий набір

Дата Час та освітня програма
19.08.2021
(четвер)
Навігація і управління морськими суднами
консультація  — 13.30  (Лекційна зала №2)
Управління судновимі технічними системами і комплексами
консультація  — 13.30  (Лекційна зала №3)
20.08.2021
(п’ятниця)
Навігація і управління морськими суднами
іспит — 09.00  (Лекційна зала №2)
Управління судновимі технічними системами і комплексами
іспит — 09.00  (Лекційна зала №3)
27.08.2021
(п’ятниця)
Зарахування
Укладання договорів 09.30 (Лекційна зала №3)

ІІ додатковий строк — осінь:

 1. прийом заяв та документів (в паперовій формі) — з 11 жовтня до 05 листопада 2021 року;
 2. фахові вступні випробування – з 20 жовтня до 11 листопада 2021 року;
 3. рейтинговий список рекомендованих – 12 листопада 2021 року, зарахування — не пізніше 16 листопада 2021 року.

Питання до фахових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВРА (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) — Заочна форма:

271.01 Навігація та управління морськими суднами

271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами

СЕРТИФІКАТИ ЗНО ТА КОНКУРСНИЙ БАЛ

УВАГА! У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років

Конкурсні предмети ДІ НУ «ОМА» в 2021 році у формі ЗНО для підготовки фахівців за освітнім ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт»

Код і назва спеціальності Спеціалізація

(освітня програма)

Конкурсні предмети
перший предмет

другий предмет

271 Річковий та морський транспорт Навігація і управління морськими суднами українська мова фізика або іноземна мова, або математика, або історія України, або біологія, або географія, або хімія
271 Річковий та морський транспорт Управління судновими технічними системами і комплексами українська мова фізика або іноземна мова, або математика, або історія України, або біологія, або географія, або хімія

КОНКУРСНИЙ БАЛ:

Розраховується для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

271 Річковий та морський транспорт

Конкурсний бал (КБ) = 0,25*П1 + 0,35*П2 + 0,25*П3 + 0,10*А + 0,05*ОУ

073 Менеджмент

Конкурсний бал (КБ) = 0,3*П1 + 0,3*П2 + 0,3*П3 + 0,10*А + 0,00*ОУ

 

де П1, П2, ПЗ – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балівОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів за шкалою від 100 до 200.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК)галузевий (ГК)сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,02 — для конкурсних пропозицій НУ «ОМА» розташованому у м. Одеса та в Дунайському інституті НУ «ОМА» в м. Ізмаїл;
ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, та 1,00 в інших випадках;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей, передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка), та 1,00 в інших випадках;

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

Перелік документів, які абітурієнт подає ОСОБИСТО в приймальну комісію на заочну форму навчання:

 1. копія документа, що посвідчує особу та громадянство(паспорт громадянина України – 1,2 стор. з пропискою, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
 2. копія ідентифікаційного коду;
 3. оригінал + копіїдокумента державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, ТА додатка до нього:
 4. оригінал + копія сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020, 2021років з двох відповідних предметів;
 5. оригінал медичної довідки за формою 086-о з картою щеплень 063-о ;
 6. шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
 7. копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 8. документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти (за наявністю).

При собі ОБОВ’ЯЗКОВО мати оригінали УСІХ зазначених вище документів ТА військовий квиток або посвідчення про приписку!

2021-07-07T22:21:53+00:00