ЗВІТ

ДИРЕКТОРА ДУНАЙСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ»

ВИСТУП

Доброго дня, шановні колеги! Я вітаю вас на наших зборах трудового колективу.

Щорічно, відповідно до Положення про Дунайський інститут, я звітую перед вами про роботу інституту протягом минулого року.

На жаль, у 2023 році продовжується війна Росії проти України, що відбивається на кожній сфері життя. Вона стала викликом для кожної сім’ї та навчального закладу, але не заважаємо цьому, робота Дунайського інституту не зупинилася ні на один день. Єдність нашого колективу та визначена позиція кожного співробітника свідчать про незламність духу нашого інституту.

Багато поставлених завдань на рік було виконано або знаходиться на стадії виконання. Зокрема, будівля за адресою проспект Миру, 15, знаходиться на стадії капітального ремонту. Проведені проєкти на заміну вікон першого та другого поверху гуртожитку, встановлено огорожу території з морськими символами та інше.

У сфері ліцензування та акредитації досягнуті позитивні результати. Розпочато новий напрям ОПП – “Транспортні технології на морському транспорті”, на який вже є здобувачі освіти. Збільшено кількість ліцензійних місць за спеціалізаціями “Навігація і управління морськими суднами”, “Управління судновими технічними системами і комплексами”.

У 2023 році було прийнято рекордну кількість вступників – 510 осіб, порівняно з минулим роком (390 осіб). Загальна кількість здобувачів вищої освіти на грудень місяць становить 1395 осіб, включаючи 50 осіб, які навчаються на академічній мобільності з Азовського морського інституту.

Щодо випуску, цьогоріч ми випустили рекордну кількість здобувачів – 452 особи, які стали часткою світового флоту із дипломами Дунайського інституту.

У 2023 році ми успішно виконали широкий спектр щорічних завдань: провели дві міжнародні конференції, семінари, опублікували наукові праці та пройшли наглядовий аудит системи управління якістю з боку органу з акредитації – Бюро Верітас.

Кафедра Навігації і Управління Морськими Суднами

Завідувач кафедри: професор Олександр Даниленко.

У 2023 році основний фокус кафедри Навігації і Управління Морськими Суднами був спрямований на виконання плану роботи в умовах війни, забезпечення неперервності навчального процесу та адаптацію методик проведення занять до умов військового стану. Окрім цього, акцент роботи полягав у подальшому розвитку методичного забезпечення навчальних дисциплін, зокрема застосування тренажерного обладнання з використанням інтерактивних технологій.

Викладачами кафедри було опубліковано 14 методичних розробок, включаючи 2 конспекти лекцій та три навчальні посібники. Також було розроблено 2 комплекси практичних вправ на тренажерах, а науково-педагогічні працівники кафедри забезпечили тестовими завданнями комп’ютерного контролю всі навчальні дисципліни ОПП “Навігація і Управління Морськими суднами”.

Незважаючи на обмеження, пов’язані з війною, наукова робота кафедри активно розвивалася. Основна увага була приділена завершенню науково-дослідницьких робіт, публікації їх результатів та розробці технічного завдання на нову науково-дослідницьку роботу на період з 2023 по 2026 роки. У цьому контексті всі викладачі кафедри приймали участь у роботі двох науково-практичних конференцій в інституті. Додатково, 9 викладачів брали участь у науково-практичних конференціях різного рівня в інших закладах вищої освіти.

У цьому році було захищено 1 дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії – Крамаренко Вікторією. Загалом було подано 28 тез доповідей та опубліковано 4 статті у наукових фахових виданнях, з них 11 – у фахових виданнях.

Важливо відзначити, що результати науково-дослідницької роботи кафедри впроваджувались на практиці підчас науково-технічного консультування ТОВ “Транзас Україна”, Державного підприємства водних шляхів «Устьдунайводшлях» та Ізмаїльського загону морської охорони. У 2023 році найбільш активними працівниками кафедри були доцент Сорока Олена Михайлівна, старші викладачі Сошніков Сергій Григорович, Рижков Юрій Васильович, Мітін Юрій Олександрович, Шульга Юрій Миколайович та Крамаренко Вікторія Вікторівна.

Кафедра Суднових Енергетичних Установок і Систем

Завідувач кафедри: доцент Ігор Маслов.

У 2023 році на кафедрі суднових енергетичних установок і систем працювали 12 науково-педагогічних працівників, серед яких 9 – штатних. Берестового Івана Олеговича, кандидата технічних наук, доцента, нагороджено грамотою МОН.

Протягом 2023 року викладачами кафедри було опубліковано 2 наукові статті в журналах, індексованих в Scopus, а також 8 публікацій у фахових виданнях України категорії «Б» та 10 у міжнародних виданнях. Крім того, було представлено 24 тези конференцій. Загалом видано 15 методичних видань.

Кафедра приймала активну участь у організації ХІV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту», спільно з кафедрою інженерних дисциплін.

Для підвищення якості підготовки студентів, навчально-педагогічні працівники кафедри використовували мультимедійні комплекси та системи дистанційного навчання, орієнтувались на європейський досвід та заохочували активну участь у навчальному процесі, використовуючи сучасні комп’ютерні технології.

Кафедра успішно реалізувала держбюджетну науково-дослідницьку роботу за темою «Розробка інноваційної технології знезараження і очищення водного баласту суден згідно стандарту якості D-2 міжнародних вимог ІМО Конвенції».

Наукове консультування ТОВ «Компанія «Дніпротранссервіс» та отримання патенту України на винахід свідчать про практичне впровадження результатів досліджень.

За підсумками року особливо активними на кафедрі були: доцент Берестовий Іван Олегович, доцент Найденов Андрій Ігорович, старший викладач Данилян А.Г., та старший викладач Мазур Тетяна Миколаївна.

Кафедра Інженерних Дисциплін

Завідувачка кафедри: к.т.н., доцент Тетяна Тарасенко.

У 2023 році кафедра Інженерних дисциплін взяла на себе завдання реорганізації кабінетів та лабораторій. Кабінет “Теорії, будови судна та технології перевезень” (к. 306) було доповнено наочними стендами з таких дисциплін, як Теорія та будова судна, Технологія перевезень вантажів, Комерційна експлуатація судна.

Триває розробка технічної документації та методичних вказівок для виконання лабораторних та розрахункових робіт з використанням моделі судна на воді у малому дослідницькому басейні. Крім того, для занять з дисципліни “Технологічна практика” закуплено витратних матеріалів що включає в себе металевий профіль, електроди, рукавиці та захисні маски для зварювальних робіт.

Для лабораторних робіт з дисциплін “Основи електротехніки та радіоелектроніки”, “Електроніка та електронні засоби управління” закуплено радіоелементи, паяльники та припої.

Крім того, проведена закупівля нової лабораторії Суднового електрообладнання та електричних мереж, що включає головний розподільчий щит з навантажувальною шафою та двома спарками. Завершення робіт першого етапу очікується до кінця 2023 року.

Також на кафедрі були захищені дві дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з педагогічних та економічних наук.

Участь викладачів у наукових конференціях, публікації у фахових виданнях України та міжнародних виданнях свідчать про активну наукову роботу кафедри.

Кафедра також організувала та провела чотири міжкафедральні семінари та здійснювала науково-технічне консультування приватного підприємства ТОВ “Компанія «Дніпротранссервіс»”.

Кафедра Гуманітарних Дисциплін

Завідувач кафедри: професор Василь Желясков.

У 2023 році кафедра Гуманітарних дисциплін інтенсивно працювала над розвитком навчального процесу та науково-дослідної роботи. Залучено 17 науково-педагогічних працівників, включаючи 14 осіб у штаті.

Співробітники кафедри брали участь у проведенні VII Міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні підходи розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах їх професійного становлення”. Конференція об’єднала навчальні заклади України та зарубіжжя, зокрема Болгарії, Австрії, Молдови, Македонії, Литви, та Канади.

Одним із досягнень кафедри стало видання Словника міжнародних термінів та абревіацій для студентів морської освіти першого бакалаврського рівня денної та заочної форм навчання спеціальності 271 “Морський та внутрішній водний транспорт”. Авторами стали д.п.н., професор Василь Желясков та старший викладач кафедри навігації і управління морськими суднами Юрій Рижков.

Кафедра гуманітарних дисциплін провела олімпіади з англійської мови, української мови та історії України серед курсантів І-ІІ курсів. Традиційно, було організовано написання Радіодиктанту національної єдності, який вперше охопив курсантів Відокремленого структурного підрозділу Дунайського фахового коледжу Національного університету «Одеська морська академія». У цьому заході взяли участь 243 курсанти та викладачі ДІ НУ «ОМА».

14-16 листопада 2023 року був проведений І/ІІ етап ХХІУ Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика, в якому взяли участь 32 курсанти Дунайського інституту. Переможці І-ІІ етапів продовжать змагання з української мови в ІІІ турі на рівні області.

Результатами методичної роботи стало написання 18 конспектів лекцій, 3 з яких були затверджені Вченою Радою ДІ НУ «ОМА».

У грудні 2023 року планується урочисте нагородження переможців олімпіад та І-го етапу ХХІУ Міжнародного конкурсу ім. Петра Яцика.

Кафедра Управління в Транспортній Галузі

Завідуюча кафедрою: Наталія Биковець.

У 2023 році на кафедрі працює 10 штатних викладачів та 2 за сумісництвом. За цей період викладачі кафедри активно займалися науковою та методичною діяльністю.

Наукові досягнення кафедри у 2023 році включають у себе публікації статей у науково-метричних базах Scopus та Web of Science – 2, публікації у міжнародних журналах – 1, а також 21 публікацію у фахових виданнях України та 30 тез конференцій. У цьому році викладачі кафедри взяли активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, ставши науковими керівниками 6 студентських наукових проектів.

У навчально-методичній роботі кафедри було підготовлено 4 конспекти лекцій, а також видано 18 методичних вказівок та рекомендацій. Кафедра взяла активну участь у проведенні тижнів менеджменту, математики, фізики та інформаційних технологій. Також були проведені відбіркові етапи Всеукраїнських олімпіад, конкурси та семінари з участю більше 100 здобувачів освіти.

Окрім того, кафедра успішно провела перший випуск здобувачів освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту” – 10 осіб.

Активна участь кафедри у Дні інституту, робота ПРМТУ та нагородження викладача Делі Івана Івановича подякою МОН свідчать про високий рівень діяльності кафедри та визнання її вкладу в освітній процес. Крім того, представниці кафедри Кірсанова Валентина Василівна та Федоренко Анна Вікторівна були включені до реєстру експертів з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Ці високі показники свідчать про успішну роботу кафедри, яка досягає високих стандартів у навчанні, науці та організації студентського життя.

Науковий відділ

Науковий відділ під керівництвом заступника директора, професора Ірини Смирнової, виконав важливі функції у 2023 році, охоплюючи науку, акредитацію, ліцензування та співпрацю на різних рівнях.

Основні досягнення наукового відділу включають:

  • розширення провадження освітньої діяльності за двома ОПП 271 спеціальності;
  • збереження темпу видання публікацій, включаючи ті, що індексуються в Scopus;
  • організація та проведення двох конференцій.

Крім того, відділ здійснює підготовку документів для нагородження співробітників інституту. У 2023 році було отримано 14 нагород від МОН України, включаючи грамоти та почесні грамоти, а також нагородний знак «Відмінника» освіти. При цьому однією з визнаних осіб є керівник відділу, Ірина Михайлівна Смирнова, яку нагороджено почесною грамотою МОН України.

Враховуючи звіт та нагороди, можна визнати, що науковий відділ виконав свої функції на високому рівні, сприяючи науковій та освітній діяльності інституту.

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ під керівництвом заступника директора з НМР Анжели Гайдаржи відзначився успішною та продуктивною діяльністю у 2023 році.

Основні характеристики діяльності відділу включають:

  • ефективне забезпечення умов для виконання основної функції викладачами – надання освітніх послуг;
  • підготовка необхідних документів для здійснення нагородження співробітників інституту;
  • отримання визнання та нагороди від МОН України та обласної адміністрації за високі досягнення співробітників.

Звіт про діяльність навчально-методичного відділу свідчить про його важливу роль у забезпеченні якісної освітньої діяльності та підтримки співробітників інституту.

Відбіркова комісія

Вибіркова комісія під керівництвом Сергія Максимова у 2023 році продемонструвала вражаючі результати та велике досягнення. За рік були внесені низка змін у правила прийому, проведено дві хвилі зарахувань та два додаткових набори. Крім того, комісія набрала контингент осіб, які вже мають вищу освіту, та вдало поновила всіх бажаючих навчатися в інституті. Це призвело до майже повного заповнення ліцензійного обсягу, що на 31% більше, ніж у минулому році. Завдяки великому зусиллю команди, вона забезпечила ефективний та справедливий відбір абітурієнтів, що призвело до позитивного зростання кількості студентів.

Відділ практики

Відділ практики продемонстрував активну діяльність у 2023 році. Зроблено 32 кінцеві записи у тренінг буках випускників 2023 року влітку, що становить 52% від загальної кількості випускників денної форми навчання. Також вже надіслано на перевірку 22 тренінг буки. Відділ практики активно співпрацює з центрами сертифікації та крюінгами, що дозволяє студентам отримувати вигідніші умови. Залучено студентів на практику на платній основі, з оплатою заробітної плати від ПрАТ «УДП». Крім того, шість випускників ОПП «Менеджмент» прийняті на постійне місце роботи в цьому підприємстві.

Виховний відділ

Виховний відділ, який на сьогоднішній день представлений однією особою, В’ячеславом Павловичем Фомичовим, відзначається ефективною роботою в умовах важких обставин, таких як війна. Він успішно утримує дисципліну та порядок, а також активно організовує різноманітні заходи, включаючи переміщення майна інституту до нової локації.

Бухгалтерія

Бухгалтерія під керівництвом головного бухгалтера Світлани Борисівни продемонструвала високу ефективність у 2023 році. Незважаючи на складні умови, пов’язані з веденням бухгалтерського обліку та платежами, підрозділ своєчасно проводив виплати заробітної плати. Були також здійснені платежі на товари та послуги в грудні. Персонал бухгалтерії, зокрема Ірина Ейсмонт та Наталі Ковальжи, визначився як надійний партнер в планово-фінансових розрахунках для коледжу та інституту.

Адміністративно-господарський відділ

Адміністративно-господарський відділ під керівництвом Ісакова Володимира Вікторовича в 2023 році провів значний обсяг робіт з модернізації та удосконалення матеріально-технічної бази інституту. Зокрема, були закуплені тренажери, прилади, лабораторне обладнання, а також важливі лабораторійні комплекси, такі як “Остійність судна” та лабораторно-тренажерний комплекс суднової автоматизованої електростанції. Відділ успішно забезпечив придбання меблів та інформаційно-демонстраційних стендів для підтримки освітнього процесу.

Також важливим аспектом роботи відділу стали поточні та капітальні ремонти, зокрема виготовлення проєктно-кошторисної документації на ремонт приміщень учбового корпусу, гуртожитку, та інших будівель інституту. Подяка висловлюється всім членам команди за високий професіоналізм, а особливо Галині Георгіївні Хміль за оформлення первинних документів з закупівель.

Курси підвищення кваліфікації

У 2023 році Курси підвищення кваліфікації успішно пройшли перевірку Державної служби морського та внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, отримавши протокол відповідності до 2025 року. За навчальний рік користувалися послугами КПК 174 особи.

Однак, ситуація на ринку навчання та зміни в процедурі отримання свідоцтва призвели до значного спаду кількості здобувачів. Зараз активно проводиться робота з відновлення процесів та переходу на нові стандарти підготовки та перепідготовки фахівців.

Курси підвищення кваліфікації зараз працюють за новими освітньо-професійними програмами для судноводіїв та суднових механіків. Залучено фахівців морської галузі, капітанів та механіків далекого плавання, що гарантує високий рівень навчання.

Інформаційно-технічний відділ

Інформаційно-технічний відділ, яким очолює Делі Іван Іванович, відіграє важливу роль у забезпеченні безперебійної роботи інституту в напрямку застосування інформаційних технологій. Працівники відділу відповідають за забезпечення програмними засобами, інтернетом, технічним обслуговуванням комп’ютерної техніки та роботою копіцентру. Їхня діяльність включає в себе розвиток та підтримку ІТ-інфраструктури інституту.

Відділ кадрів

У відділі кадрів працює одна людина – Тетяна Степанівна. Вона відповідає за обробку всіх кадрових документів інституту та коледжу, включаючи особисті справи, накази та інші документи. Професійна робота Тетяни Степанівни визначає високий рівень виконання всіх процесів, пов’язаних з управлінням персоналом.

Плани на майбутнє (2024 рік)

Плани на майбутнє включають завдання, які розподілені на три основні групи:

  1. Збільшення контингенту: Організація вступної компанії 2024, акредитація з Менеджменту, підготовка до відкриття нового напрямку підготовки, такого як інформаційні технології та митники.
  2. Підвищення рівня науково-педагогічного складу: Розвиток аспірантів та докторантів, стажування та підтримка кандидатів наук.
  3. Матеріально-технічне оснащення: Реалізація ремонтних робіт та створення лабораторії суднових енергетичних установок і систем, навчально-тренажерної лабораторії для відпрацювання функцій, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями та безпекою, та спортивного майданчика.

З повагою директор Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» доктор технічних наук, професор Валентин Чимшир.

By |2024-01-31T19:54:50+02:0026 Грудня, 2023|Новини|Коментарі Вимкнено до ЗВІТ ДИРЕКТОРА ДУНАЙСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» за 2023 рік

About the Author: