Розклад очна форма 5 тиждень (02-06.10.23)

073 Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту

271.01 Навігація та управління морськими суднами

271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами

275 Транспортні технології на морському та внутрішньому водному транспорті

2024-01-31T19:54:51+02:00