Історія розвитку ОПП “Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту”

Сучасні процеси ринку праці, реалізація Морської доктрини України на період до 2035 року, Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року, Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року обумовлюють необхідність підготовки фахівців здатних вирішувати питання та задачі у сфері управління організаціями та їх підрозділами, збільшення уваги до організаційно-правових, економічних, технологічних, управлінських аспектів розвитку підприємств морегосподарського комплексу України, тому цілі та програмні результати навчання освітньо-професійної програми «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту» спрямовано на вирішення питання підготовки фахівців морської та річкової галузі.
Підготовка фахівців морської та річкової галузі в Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія» зазнає серйозних змін. Складність процесів модернізації морської освіти полягає у випереджаючому характері його розвитку.
ДІНУ «ОМА» співпрацює з судноплавними компаніями, крюїнгами, підприємствами та організаціями морегосподарського комплексу Придунайського регіону. За зверненнями стейкхолдерів, щодо необхідності забезпечення фахівцями та поновлення кадрового складу з управління та адміністрування у галузі морського та річкового транспорту, було вирішено розпочати освітню діяльність з підготовки фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту».
Згідно наказу МОН України від 24.04.2019 р. №356-л (протокол засідання Ліцензійної комісії МОН України №132 від 24.04.2019 ) Дунайському інституту НУ «ОМА» (м. Ізмаїл) було надано ліцензію на провадження освітньої діяльності з напряму підготовки 073 «Менеджмент» з ліцензованим обсягом 100 осіб (з урахуванням строків навчання). (https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2019/04/20/132vopto.pdf).

By |2024-01-31T19:56:12+02:0010 Березня, 2023|Новини|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment