На підставі Правил прийому до Дунайський інститут Національного університету “Одеська морська академія” у 2022 році та рішення приймальної комісії від «31» серпня 2022 року, протокол№16,

Зарахувати з «01» вересня 2022 року курсантами 2 курсу очної денної форми здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з додатками.

 

 

 

About the Author:

Leave A Comment