На підставі Правил прийому до Дунайський інститут Національного університету “Одеська морська академія” у 2022 році та рішення приймальної комісії від «10» вересня 2022 року, протокол№19,

Зарахувати з «12» вересня 2022 року курсантами денної форми здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з додатками:

!для відкриття наказу – клікніть по зображенню!

 

271.01 Навігація і управління морськими суднами

 

        

271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами

           

Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту

 

About the Author:

Leave A Comment