ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Для подання заяв в електронній формі вступник реєструє особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua  Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

  • адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника; пароль для входу до особистого електронного кабінету;
  • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);
  • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі – сертифікат ЗНО) / сертифіката НМТ. У разі наявності даних різних років та іспитів вказується будь-який з передбачених до використання на відповідній основі вступу, визначений Правилами прийому;
  • тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО / сертифіката НМТ / екзаменаційного листка ЄВІ / ЄФВВ);
  • реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

Особа, яка має підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, у разі недоступності в державних реєстрах відповідних документів до подання першої заяви має звернутись до одного із закладів вищої освіти та надати документи, що підтверджують указане право, для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та завантаження сканованих копій цих документів.

При відбірковій комісії Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія” працює консультаційний центр для надання допомоги вступникам.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

Особи, яким надійшло повідомлення в особистому електронному кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (які отримали інформацію з офіційного вебсайту Інституту), у строк, визначений для виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення в розділі 5 Правил прийому, мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в інституті та подати до відбіркової комісії Дунайськоого інституту НУ «ОМА» особисто або дистанційно з накладанням кваліфікованого електронного підпису:

Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору про навчання в закладі вищої освіти між закладом освіти та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін.

Більш детальну інформацію можна дізнатися в Правилах прийому до Національного університету «Одеська морська академія» або, за номером +38 (096) 722-05-30

Відповідальний секретар відбіркової комісії ДІ НУ«ОМА»  Максимов Сергій Борисович

E-mail: dinuoma@onma.edu.ua; https://dinuoma.com.ua

 

при вступі на основі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Код та назва спеціальності Спеціалізація (освітня програма) Критерії конкурсного відбору
Бюджет (денна форма) Контракт (денна і заочна форми навчання)
271 – Морський та внутрішній водний транспорт

271.01 – Навігація і управління морськими суднами

(СУДНОВОДІЇ)

1) Бали національного мультипредметного тесту 2022-2023 років.

або бали зовнішнього незалежного оцінювання

2020-2021 років з трьох конкурсних предметів:

– української мови;

– математики;

– іноземної мови, історії України або з фізики, біології, хімії.

2) Мотиваційний лист.

1) Бали національного мультипредметного тесту 2022-2023 років.

або бали зовнішнього незалежного оцінювання

2020-2021 років з трьох конкурсних предметів:

– української мови;

– математики;

– іноземної мови, історії України або з фізики, біології, хімії.

2) Мотиваційний лист.

271 – Морський та внутрішній водний транспорт

272.02 – Управління судновими технічними системами і комплексами

(СУДНОВІ МЕХАНІКИ)

1) Бали національного мультипредметного тесту 2022-2023 років.

або бали зовнішнього незалежного оцінювання

2020-2021 років з трьох конкурсних предметів:

– української мови;

– математики;

– іноземної мови, історії України або з фізики, біології, хімії.

2) Мотиваційний лист.

1) Бали національного мультипредметного тесту 2022-2023 років.

або бали зовнішнього незалежного оцінювання

2020-2021 років з трьох конкурсних предметів:

– української мови;

– математики;

– іноземної мови, історії України або з фізики, біології, хімії.

2) Мотиваційний лист.

Або мотиваційний лист.

при вступі на основі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Код та назва спеціальності Спеціалізація (освітня програма) Критерії конкурсного відбору
Контракт (денна форма навчання)
073 – Менеджмент

Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту

(МЕНЕДЖЕР морської галузі)

1) Бали національного мультипредметного тесту 2022-2023 років.

або бали зовнішнього незалежного оцінювання

2020-2021 років з трьох конкурсних предметів:

– української мови;

– математики;

– іноземної мови, або історії України або з фізики, або біології, або хімії, або географії.

2) Мотиваційний лист.

при вступі на основі НРК 5 (МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА)

Код та назва спеціальності Спеціалізація (освітня програма) Критерії конкурсного відбору
Контракт (денна і заочна форми навчання)
Для вступу на ІІ курс
271 – Морський та внутрішній водний транспорт

271.01 – Навігація і управління морськими суднами

(СУДНОВОДІЇ)

1) Бали національного мультипредметного тесту 2022-2023 років.

або бали зовнішнього незалежного оцінювання

2020-2021 років з двохх конкурсних предметів:

– української мови / української мови і літератури;

– математики або іноземної мови, або історії України або з фізики, або біології, або хімії, або географії.

2) Мотиваційний лист.

272.02 – Управління судновими технічними системами і комплексами

(СУДНОВІ МЕХАНІКИ)

1) Бали національного мультипредметного тесту 2022-2023 років.

або бали зовнішнього незалежного оцінювання

2020-2021 років з двохх конкурсних предметів:

– української мови / української мови і літератури;

– математики або іноземної мови, або історії України або з фізики, або біології, або хімії, або географії.

2) Мотиваційний лист.

Мотиваційний лист.

при вступі на основі НРК 5 (МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА)

Код та назва спеціальності Спеціалізація (освітня програма) Критерії конкурсного відбору
Контракт (денна форма навчання)
073 – Менеджмент

Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту

(МЕНЕДЖЕР морської галузі)

1) Бали національного мультипредметного тесту 2022-2023 років.

або бали зовнішнього незалежного оцінювання

2020-2021 років з трьох конкурсних предметів:

– української мови;

– математики;

– іноземної мови, або історії України або з фізики, або біології, або хімії, або географії.

2) Мотиваційний лист.

2023-05-16T10:13:36+02:00