РЕЄСТР

кодів освітніх компонентів освітньо-професійної програми

«Управління судновим технічними системами і комплексами»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Код н/д Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові роботи, практики, кваліфікаційна робота) Обсяг у кредитах

ЄКТС

Денна форма Заочна форма
Фізичне виховання 9
ОК 01 Англійська мова 9
ОК 02 Ділова Українська мова 4
ОК 03 Економічна теорія 3
ОК 04 Історія та культура України 4
ОК 05 Організація колективної діяльності та лідерство 2
ОК 06 Суспільство і держава 3
ОК 07 Філософія 4
ОК 08 Вища математика 10
ОК 09 Запобігання забрудненню морського середовища з суден 3
ОК 10 Інформаційні технології 4
ОК 11 Нарисна геометрія та інженерна графіка 3
ОК 12 Опір матеріалів 3
ОК 13 Теоретична та прикладна механіка 5
ОК 14 Технічна хімія 2
ОК 15 Фізика 10
ОК 16 Автоматизація суднових енергетичних установок 3
ОК 17 Англійська мова за професійним спрямуванням 8
ОК 18 Безпека людини та охорона навколишнього середовища 3
ОК 19 Безпека та охорона на морі 5
ОК 20 Безпечне управління судновими енергетичними установками 3
ОК 21 Електроніка та електронні засоби управління 3
ОК 22 Електрообладнання суден 4
ОК 23 Електротехніка та електричні машини 3
ОК 24 Застосування міжнародних Конвенцій та стандартів  на суднах 2
ОК 25 Менеджмент морських ресурсів 2
ОК 26 Метрологія та теплотехнічні вимірювання 2
ОК 27 Морська інженерна практика 3
ОК 28 Морське право 3
ОК 29 Радіообладнання та зв’язок 2
ОК 30 Суднова холодильна техніка 2
ОК 31 Суднові двигуни внутрішнього згоряння 6
ОК 32 Суднові допоміжні установки і системи 8
ОК 33 Суднові турбінні та котельні установки 6 (1к)⏬(2к)
ОК 34 Теорія та засоби управління судновими енергетичними установками 3
ОК 35 Термогідродинамічні процеси 8
ОК 36 Технічне обслуговування, діагностика і ремонт суднових технічних засобів 4
ОК 37 Технологічна практика 10
ОК 38 Технологія використання робочих речовин 2
ОК 39 Технологія матеріалів і ремонт суднового обладнання 4
ОК 40 Управління роботою механізмів суднової енергетичної установки та безпечне несення вахти 3
ОК 41 Устрій судна та морехідні якості 3
ОК 42 Виконання дипломної роботи 6
By |2022-12-20T17:04:49+02:0013 Січня, 2022|страницы|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment