РЕЄСТР

кодів освітніх компонентів освітньо-професійної програми

«Навігація і управління морськими суднами»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Введено з 2019-2020 н.р.

Схвалено рішенням вченої ради ДІ НУ «ОМА» протокол № 10(15) від  24 травня 2022 р.

 

Код

Назва освітнього компоненту/навчальної дисципліни Обсяг у

кредитах ЄКТС

Посилання на робочу програму
Обов’язкові освітні компоненти/навчальні дисципліни  
B01001D Історія та культура України 4 B01001D.pdf
B01002D Ділова українська мова 4 B01002D.pdf
B01003D Філософія 4 B01003D.pdf
B01004D Економічна теорія 3 B01004D.pdf
B01005D Організація колективної діяльності та лідерство 3 B01005D.pdf
B01006D Суспільство і держава 3 B01006D.pdf
B01007D Англійська мова 7  
B01008D Вища математика 10 B01008D.pdf
B01009D Фізика 8 B01009D.pdf
B01010D Теоретична механіка 4 B01010D.pdf
B01011D Технологія і опір матеріалів 3 B01011D.pdf
B01012D Нарисна геометрія та інженерна графіка 3 B01012D.pdf
B01013D Інформаційні технології 5 B01013D.pdf
B01014D Охорона праці та цивільний захист 2 B01014D.pdf
B01015D Основи електротехніки 3 B01015D.pdf
B01016D Радіотехніка та електроніка 2 B01016D.pdf
B01017D Англійська мова (за професійним спрямуванням) 16 B01017D.pdf
B01018D Безпека та охорона на морі 6  
B01019D Менеджмент морських ресурсів 2 B01019D.pdf
B01020D Морське право 4 B01020D.pdf
B01021D Теорія та будова судна 7  
B01022D Морехідні якості судна 3 B01022D.pdf
B01023D Математичні основи судноводіння 3 B01023D.pdf
B01024D Навігація та лоція 9 B01024D.pdf
B01025D Практика несення штурманської вахти 2 B01025D.pdf
B01026D Морехідна астрономія 3 B01026D.pdf
B01027D Попередження зіткнення суден та використання радіолокаційних станцій і засобів автоматизованої радіолокаційної прокладки 6 B01027D.pdf
B01028D Маневрування і управління судном 6 B01028D.pdf
B01029D Дії під час аварій, пошук і рятування на морі 3 B01029D.pdf
B01030D Морська практика 2  
B01031D Управління ресурсами навігаційного містка 2 B01031D.pdf
B01032D Радіонавігаційні прилади та системи 4 B01032D.pdf
B01033D Навігаційні інформаційні системи (ECDIS) 3 B01033D.pdf
B01034D Інтегровані системи судноводіння 3 B01034D.pdf
B01035D Електронавігаційні прилади 4 B01035D.pdf
B01036D Технологія перевезення вантажів 3 B01036D.pdf
B01037D Комерційна експлуатація судна 3 B01037D.pdf
B01038D Експлуатація спеціалізованих суден 4 B01038D.pdf
B01039D Океанські шляхи світу 2 B01039D.pdf
B01040D Метеорологія 5 B01040D.pdf
B01041D Суднові енергетичні установки та електрообладнання

суден

3  
B01042D Глобальний морський зв’язок для пошуку та рятування

(GMDSS)

4 B01042D.pdf
вибіркові освітні компоненти/навчальні дисципліни  
B01501D Плавальна практика 60

 

РЕЄСТР

кодів освітніх компонентів освітньо-професійної програми

«Навігація і управління морськими суднами»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Введено з 2020-2021 н.р.

Схвалено рішенням вченої ради ДІ НУ «ОМА» протокол № 10(15) від  24 травня 2022 р.

 

 

Код

Назва освітнього компоненту/навчальної дисципліни Обсяг у

кредитах ЄКТС

Посилання на робочу програму
Обов’язкові освітні компоненти/навчальні дисципліни  
B01043D Англійська мова 6 B01043D.pdf
B01044D Інформаційні технології 4 B01044D.pdf
B01045D Безпека та охорона на морі 5  
B01046D Теорія та будова судна 6 B01046D.pdf
B01047D Навігаційні інформаційні системи (ЕКНІС) 3
B01048D Навчальна плавальна практика 4
Вибіркові освітні компоненти/навчальні дисципліни  
B01502D Виробнича плавальна практика на суднах валовою місткістю 500 одиниць або більше 60
B01503D Виробнича плавальна практика на суднах валовою місткістю менше 500 одиниць, зайнятих у прибережному плаванні 60
B01504D Фінанси, гроші та кредит 5
B01505D Економіка і фінанси підприємства 5
B01506D Державне та регіональне управління 4
B01507D Інноваційний менеджмент 3
B01508D Менеджмент організацій 6
B01509D Управління персоналом 5
B01510D Маркетинг 5
B01511D Облік і аудит 4
B01512D Адміністративний менеджмент 5
B01513D Операційний менеджмент 5
B01514D Фінансовий менеджмент 5
B01515D Управління діяльністю судноплавних компаній 4
B01516D Управління проектами 4
B01517D Управління інвестиціями 5
B01518D Менеджмент і адміністрування на підприємствах морського та річкового транспорту 6
B01519D Міжнародні економічні відносини 5
B01520D Контролінг та адміністрування економіки 4
B01521D Логістика 5
B01522D Технічна хімія 2
B01523D Термогідродинамічні процеси 8
B01524D Метрологія та теплотехнічні вимірювання 2
B01525D Морська інженерна практика 3
B01526D Суднові допоміжні установки і системи та їх експлуатація 8
B01527D Суднові турбінні та котельні установки 6
B01528D Суднова холодильна техніка 2
B01529D Теорія та засоби управління судновими енергетичними установками 3
B01530D Автоматизація суднових енергетичних установок 3
B01531D Технологічна практика 10
B01532D Технологія використання робочих речовин 2
B01533D Електрообладнання суден 4
B01534D Суднові двигуни внутрішнього згорання 6
B01535D Технічне обслуговування, діагностика і ремонт суднових технічних засобів 4
B01536D Безпечне управління судновими енергетичними установками 3
B01537D Управління роботою механізмів суднової енергетичної установки та безпечне несення вахти 3

 

 

Керівник  робочої (проектної) групи, гарант освітньо-професійної програми

«Навігація і управління морськими суднами»

д.п.н., професор                                                       О. Даниленко

 

 

РЕЄСТР

кодів освітніх компонентів освітньо-професійної програми

«Навігація і управління морськими суднами»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Введено з 2021-2022 н.р.

Схвалено рішенням вченої ради ДІ НУ «ОМА» протокол № 10(15) від  24 травня 2022 р.

 

 

 

 

Код

Назва освітнього компоненту/навчальної дисципліни Обсяг у

кредитах ЄКТС

Посилання на робочу програму
Обов’язкові освітні компоненти/навчальні дисципліни  
B01049D Економічна теорія 2
B01050D Організація колективної діяльності та лідерство 2
B01051D Основи електротехніки та радіоелектроніки 5
B01052D Морське право 3
B01053D Морехідна астрономія 4
B01054D Електро-радіонавігаційні прилади та системи 8
B01055D Навігаційні інформаційні системи 3
B01056D Метеорологія і океанографія 4
B01057D Глобальний морський зв’язок для пошуку та рятування 4
B01058D Застосування Конвенцій міжнародної морської організації 2
B01059D Введення до фаху та морська практика 3 B01059D.pdf
Вибіркові освітні компоненти/навчальні дисципліни  
B01538D Морська  плавальна практика на суднах 8
B01539D Виробнича практика на підприємствах морського та річкового транспорту 12
B01540D Англомовна комунікативна взаємодія у практичній діяльності 20
B01541D Лоція внутрішніх водних шляхів 4
B01542D Навігаційно-гідрографічне обладнання водних шляхів та акваторій 4
B01543D Історія мореплавства 3
B01544D Річкові інформаційні системи 4
B01545D Німецька мова за професійним спрямуванням 5
B01546D Гідротехнічні споруди 2
B01547D Правила плавання по внутрішнім водним шляхам 2
B01548D Судноводіння на морських та внутрішніх водних шляхах 4
B01549D Навігаційна плавальна практика на суднах 23
B01550D Технологічна плавальна практика на суднах 29
B01551D Основи застосування комплексна навігаційних тренажерів 4
B01552D Практична підготовка на повномасштабному тренажері навігаційного містка 6

Керівник  робочої (проектної) групи, гарант освітньо-професійної програми

«Навігація і управління морськими суднами»

д.п.н., професор                                                       О. Даниленко

 

 

РЕЄСТР

кодів освітніх компонентів освітньо-професійної програми

«Навігація і управління морськими суднами»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Введено з 2023-2024 н.р.

Схвалено рішенням вченої ради ДІ НУ «ОМА» протокол № 10(26) від 23 травня 2023 р.

 

 

Код

Назва освітнього компоненту/навчальної дисципліни Обсяг у

кредитах ЄКТС

Посилання на робочу програму
Обов’язкові освітні компоненти/навчальні дисципліни довільного вибору  
B01053D Практична підготовка на повномасштабному тренажері навігаційного містка на рівні експлуатації 5
B01054D Практична підготовка на повномасштабному тренажері навігаційного містка на рівні управління 6
B01055D Аналіз, оцінка та управління ризиками при експлуатації судна 4
B01056D Обробка та аналіз навігаційної інформації 3

 

Керівник  робочої (проектної) групи, гарант освітньо-професійної програми

«Навігація і управління морськими суднами»

д.п.н., професор                                                       О. Даниленко

 

By |2023-06-06T11:56:37+02:0028 Жовтня, 2020|страницы|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment