ВСТУП НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Здійснюємо підготовку за спеціальностями:

  • «Навігація і управління морськими суднами» — СУДНОВОДІЇ
  • «Управління судновими технічними системами та комплексами» — СУДНОВІ МЕХАНІКІ
  • «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту» — МЕНЕДЖЕР морської галузі
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
на загальних умовах  на основі повної загальної середньої освіти
Етапи вступної кампанії Строки/Форма здобуття освіти
Денна Заочна
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів через вебсторінку https://vstup.edbo.gov.ua з 01 липня
Реєстрація заяв вступників з 19 липня до 18:00  31 липня. Перша хвиля з 19 липня  до 8 серпня

Друга хвиля* з 11 вересня

до 10 жовтня Третя хвиля* з 28 жовтня  до 24 листопада

Оприлюднення рейтингового списку не пізніше 05 серпня
Виконання вимог до зарахування рекомендованими на місця державного (регіонального) замовлення до 18:00 08 серпня
Зарахування вступників на місця державного (регіонального) замовлення не пізніше 10 серпня
Оприлюднення списку рекомендованих для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 09  серпня Перша хвиля

10 серпня

Друга хвиля* 11 жовтня Третя хвиля* 27 листопада

Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб Перша хвиля

14  серпня Друга хвиля*

29  серпня

Перша хвиля до 25 серпня Друга хвиля* до 19 жовтня Третя хвиля* до 28 листопада
Зарахування вступників на місця за кошти

фізичних та/або юридичних осіб

Перша хвиля

15  серпня Друга хвиля*

30  серпня

Перша хвиля

28 серпня

Друга хвиля* 20 жовтня Третя хвиля* 29 листопада

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення не пізніше 18 серпня

* Друга, третя хвилі прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра проводяться при наявності вакантних місць в межах ліцензійного обсягу.

 

 

Більш детальну інформацію можна дізнатися в Правилах прийому до Національного університету «Одеська морська академія» або, за номером +38 (096) 722-05-30

Відповідальний секретар відбіркової комісії ДІ НУ«ОМА»  Максимов Сергій Борисович

E-mail: dinuoma@onma.edu.ua; https://dinuoma.com.ua

 

Конкурсні предмети при вступі на основі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Код та назва спеціальності Спеціалізація (освітня програма) Критерії конкурсного відбору
Бюджет (денна форма) Контракт (денна і заочна форми навчання)
271 – Морський та внутрішній водний транспорт 271.01 – Навігація і управління морськими суднами

(СУДНОВОДІЇ)

1) Бали національного мультипредметного тесту 2022-2023 років.

або бали зовнішнього незалежного оцінювання

2020-2021 років з трьох конкурсних предметів:

– української мови;

– математики;

– іноземної мови, історії України або з фізики, біології, хімії.

2) Мотиваційний лист.

1) Бали національного мультипредметного тесту 2022-2023 років.

або бали зовнішнього незалежного оцінювання

2020-2021 років з трьох конкурсних предметів:

– української мови;

– математики;

– іноземної мови, історії України або з фізики, біології, хімії.

2) Мотиваційний лист.

271 – Морський та внутрішній водний транспорт 272.02 – Управління судновими технічними системами і комплексами

(СУДНОВІ МЕХАНІКИ)

1) Бали національного мультипредметного тесту 2022-2023 років.

або бали зовнішнього незалежного оцінювання

2020-2021 років з трьох конкурсних предметів:

– української мови;

– математики;

– іноземної мови, історії України або з фізики, біології, хімії.

2) Мотиваційний лист.

1) Бали національного мультипредметного тесту 2022-2023 років.

або бали зовнішнього незалежного оцінювання

2020-2021 років з трьох конкурсних предметів:

– української мови;

– математики;

– іноземної мови, історії України або з фізики, біології, хімії.

2) Мотиваційний лист.

Або мотиваційний лист.

 

Код та назва спеціальності Спеціалізація (освітня програма) Критерії конкурсного відбору
Контракт (денна форма навчання)
073 – Менеджмент Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту

(МЕНЕДЖЕР морської галузі)

1) Бали національного мультипредметного тесту 2022-2023 років.

або бали зовнішнього незалежного оцінювання

2020-2021 років з трьох конкурсних предметів:

– української мови;

– математики;

– іноземної мови, історії України або з фізики, біології, хімії.

2) Мотиваційний лист.

2023-05-16T11:00:57+02:00