Наукова діяльність викладачів Дунайського інституту

Чимшир Валентин Іванович (рейтинг – високий)
Доктор технічних наук, професор, директор ДІ НУ «ОМА»
Кваліфікація: 1. Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1998р., квал. «учитель праці та основ інформатики».  2. Одеська національна морська академія, 2009 р. к.т.н. за спеціальністю «Управління проектами і програмами».
3. Одеський національний морський університет 2017 р. Доктор технічних наук за спеціальністю «Управління проектами і програмами»,
Науково-педагогічний стаж: 23 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Суднові допоміжні установки і системи
Список наукових статей:
(Google Scholar)
Scopus
Web of Sience
gerganov Герганов Леонід Дмитрович (рейтинг – високий)
Доктор педагогічних наук, професор
Кваліфікація: 1.Коммунарський гірничо-металургійний інститут,1977 р., спеціальність: Машинобудування;Кваліфікація:Інженер-викладач машинобудівних дисциплін 2. Кандидат педагогічних наук, шифр –13.00.04 спеціальність: Теорія і методика професійної освіти,Тема: «Дидактичні особливості випереджаючого навчання робітників при формуванні комплексних бригад судноремонтних виробництв» 3.Доктор педагогічних наук, шифр –13.00.04 спеціальність: Теорія і методика професійної освіти,Тема: «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників морського профілю на виробництві»
Науково-педагогічний стаж: 12 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Опір матеріалів, Технологія матеріалів і ремонт суднового обладнання
Список наукових статей (Google Scholar)
5 Даниленко Олександр Борисович (рейтинг – високий)
Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою НіУМС
Кваліфікація: Житомирське Вище училище, радіоелектроніки ПВО. Спеціальність: Радіотехнічні засоби. Кваліфікація: радіоінженер. Диплом з відзнакою №КВ 106306. від 22.06.1986р. Національний університет «Одеська морська академія». Спеціальність – 271 «Річковий та морський транспорт», спеціалізація – 271.01 «Судноводіння». Доктор педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, тема: «Система неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах».
Науково-педагогічний стаж: 9 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Електронавігаційні прилади; Радіонавігаційні прилади і системи; Попередження зіткнення суден та використання радіолокаційних станцій і засобів автоматизованої радіолокаційної прокладки; Інтегровані системи судноводіння; Радіообладнання і зв’язок.
Список наукових статей (Google Scholar)
NO PHOTO AVAIABLE Желясков Василь Якович (рейтинг – високий)
Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою ГД
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1995, спеціаліст, спеціальність: іноземні мови, Кваліфікація: учитель французької і англійської мов.
Науково-педагогічний стаж: 19 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Список наукових статей (Google Scholar)
Смирнова Ірина Михайлівна (рейтинг – високий)
Доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-педагогічної роботи
Кваліфікація: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2012 р.Спеціальність:  педагогіка і методика середньої освіти. Фізика; Кваліфікація:  вчитель фізики та астрономії Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2016 р. Спеціальність:  технологічна освіта; спеціалізація: основи підприємництва; Кваліфікація:  вчитель технологій, технічної і комп’ютерної графіки, креслення та основ підприємництва  Державний заклад «Луганський національний університет імені Т.Г. Шевченка», 2018 р. Спеціальність: професійна освіта; Кваліфікація: магістр професійної освіти, інженер-дослідник у галузі транспорту, викладач закладів вищої освіти Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Магістр професійної освіти, інженер-дослідник у галузі транспорту, викладач закладів вищої освіти
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Інформаційні системи та технології
Список наукових статей (Google Scholar)
Суворов Петро Семенович (рейтинг – достатній)
Доктор технічних наук, професор
Кваліфікація: 1. Одеське вище інженерне морське училище 1972 р. кваліфікація інженер-механік. 2. Одеська державна морська академія 1995 р., д.т.н. 3. Одеський державний морський університет 2000 р. кваліфікація економіст.
Науково-педагогічний стаж: 13 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Суднові двигуни внутрішнього згоряння.
Список наукових статей (Google Scholar)
Berezovskaya Березовська  Вікторія Вікторівна (рейтинг – достатній)
Кандидат історичних  наук, доцент
Кваліфікація: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2004, спеціаліст, спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Історія,  Кваліфікація: вчитель історії і правознавства;
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2005, магістр, спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Історія,  Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач історії.
Науково-педагогічний стаж: 13 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Історія та культура України; Суспільство і держава.
Список наукових статей (Google Scholar)
Биковець Наталя Петрівна (рейтинг – високий)
Кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри ЗНД
Кваліфікація: Одеський політехнічний інститут, 1970 р. Спеціальність: інженер-електрик; Кваліфікація: електричний привід і автоматизація промислових установок
Науково-педагогічний стаж: 11р.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Фізика, Теоретична та прикладна механіка, Теоретична механіка
Список наукових статей (Google Scholar)
Дуков Дмитро Федорович
Кандидат державного управління, доцент
Кваліфікація: Вище війсково-морське інженерне ордена Леніна училище ім. Ф. Дзержинського. Спеціальність: суднобудівництво. Кваліфікація: інженер-суднобудівельник.  Севастопольський військово-морський ордена Червоної Зірки інститут ім. П.С. Нахімова. Спеціальність: організація бойового застосування, експлуатації та ремонту кораблів, техніки і озброєння Військово-Морських Сил. Кваліфікація: магістр військового управління, офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня. Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Спеціальність: державне управління. Кваліфікація: магістр державного управління. Кандидат наук з державного управління  25.00.02 – механізм державного управління.
Науково-педагогічний стаж: 3 роки.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Управління ресурсами навігаційного містка; Експлуатація спеціалізованих суден (курсова робота).
Список наукових статей (Google Scholar)
zaloz Залож Віталій Іванович (рейтинг – високий)
Кандидат технічних наук, доцент
Кваліфікація: 1.Одеський національний політехнічний університет, 2009 р., спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами; Кваліфікація: Магістр з автоматизованих систем управління технологічними процесами 2.Національний університет «Одеська морська академія», 2017 р., спеціальність: Експлуатація суднових енергетичних установок; Кваліфікація: Бакалавр з експлуатації суднових енергетичних установок  3. Національний університет «Одеська морська академія», 2021 р., Спеціалізація: Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики; 4. Кандидат технічних наук, шифр –05.22.20 спеціальність: Експлуатація та ремонт засобів транспорту,Тема: «Підвищення ефективності контролю технічного стану транспортних дизелів шляхом використання методу аналітичної синхронізації даних моніторингу»
Науково-педагогічний стаж: 6 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Радіотехніка та електроніка, Електроніка та електронні засоби управління, Основи електротехніки
Список наукових статей (Google Scholar)
Житомирська Тетяна Михайлівна (рейтинг – достатній)
Кандидат педагогічних  наук, доцент
Кваліфікація: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2002, спеціаліст, спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література, Кваліфікація: вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та зарубіжної літератури; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2019, магістр, спеціальність: транспортні технології, спеціалізація: транспортні технології, Кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр.
Науково-педагогічний стаж: 7 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Філософія; Психологія.
Список наукових статей (Google Scholar)
Кірсанова Валентина Василівна (рейтинг – достатній)
Кандидат біологічних наук, доцент
Кваліфікація: Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова 1981р. Спеціальність: біологія, Кваліфікація: біолог, викладач біології та хімії.
Науково-педагогічний стаж: 19р.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Технічна хімія, Безпека людини та ОНС,  Запобігання забруднення морського середовища
Список наукових статей (Google Scholar)
Колмикова Олена Олександрівна (рейтинг – достатній)
Кандидат філологічних наук, доцент
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1996, спеціаліст, спеціальність: іноземні мови, Кваліфікація: учитель англійської і німецької мов.
Науково-педагогічний стаж: 15 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Список наукових статей (Google Scholar)
Лещев Володимир Олександрович (рейтинг – достатній)
Кандидат технічних наук, доцент
Кваліфікація: 1. Одеський політехнічний інститут, 1970 р., спеціалізація «Електричний привід і автоматизація промислових установок» інженер-електрик. 2. Одеський національний політехнічний університет, 1980 р.
Захист дисертації за спеціальністю05.13.06-Інформаційні технології.
Науково-педагогічний стаж: 16 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Автоматизація суднових енергетичних установок
Список наукових статей (Google Scholar)
Маслов Ігор Захарович (рейтинг – достатній)
Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри СЕУіС
Кваліфікація:1. Одеське вище інженерне морське училище, 1988р.
спеціалізація. «Експлуатація суднових силових установок» кваліфікація «інженер- судомеханік». 2. Київська державна академія водного транспорту імені Петра Конашевича – Сагайдачного 2016 р. 3. Захист дисертації за спеціалізацією 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.
Науково-педагогічний стаж: 6 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Безпечне управління суднових енергетичних установок; Управління роботою механізмів суднової енергетичної установки; Технічна експлуатація суднових енергетичних установок; Менеджмент морських ресурсів.
Список наукових статей (Google Scholar)
Мусоріна Марина Олександрівна  (рейтинг – достатній)
Кандидат педагогічних  наук
Кваліфікація: 1. Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2003 р. спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література»
2. Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2016 р., спеціальність «Технологічна освіта» 3. Захист дисертації за спеціалізацією 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни). 4. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, 2019 р. спеціальність «Транспортні технології»  5. Курси підвищення кваліфікаціі, 2021 р. Херсонська державна морська академія
Науково-педагогічний стаж: 10 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Застосування міжнародних конвенції
Список наукових статей (Google Scholar)
Палагін Олександр Миколайович (рейтинг – достатній)
Кандидат технічних наук, доцент
Кваліфікація: 1.Одеське вище інженерне морське училище 1988р.спеціальність «Експлуатація суднових силових установок»,квал. «інженер- судомеханік». 2.Національний університет «Одеська морська академія», 2019 р. Захист дисертації за спеціалізацією «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
Науково-педагогічний стаж: 1 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Суднові допоміжні установки і системи
Список наукових статей (Google Scholar)
Разінкін Роман Олександрович (рейтинг – достатній)
Старший викладач
Кваліфікація: Одеська національна морська академія, 2014р.спец. «Експлуатація суднових енергетичних установок», квал. «магістр суднової енергетики»
Науково-педагогічний стаж: 5 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Суднові допоміжні установки і системи
Список наукових статей (Google Scholar)
Сорока Олена Михайлівна (рейтинг – високий)
Кандидат психологічних наук, доцент, секретар кафедри
Кваліфікація: ПІзмаїльський державний гуманітарний університет. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література. Кваліфікація: вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, практичний психолог у закладах освіти. Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Спеціальність – психологія. Кваліфікація – психолог, викладач вищого навчального закладу Товариство з обмеженою відповідальністю, м. Черкаси «Центр іноземних мов «ЙЕС». Сертифікат № 20-366 від 07.02.2019 р. (120 годин «Загальної англійської мови» рівня В2.). Кандидат психологічних наук 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах Доцент по кафедрі навігації і управління судном Дунайського інституту НУ «ОМА»
Науково-педагогічний стаж: 11 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Організація колективної діяльності та лідерство; Менеджмент морських ресурсів.
Список наукових статей (Google Scholar)
kovalenko Тарасенко Тетяна Владиславівна (рейтинг – високий)
Кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри ІД
Кваліфікація: 1.Одеський інститут інженерів морського флоту,  1992 р., спеціальність: Суднобудування та судноремонт; Кваліфікація: Інженер-суднобудівник 2. Кандидат технічних наук, шифр – 05.22.20 спеціальність: Експлуатація та ремонт засобів транспорту; Тема: «Підвищення енергоефективності суден при роботі на коротких морських лініях на прикладі суден з гвинтом регульованого кроку»
Науково-педагогічний стаж: 16 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Теорія та будова судна, Морехідні якості судна, Устрій судна та морехідні якості
Список наукових статей (Google Scholar)
Tatarko Татарко Ірина Іванівна (рейтинг – достатній)
Кандидат історичних  наук, доцент
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 2000, спеціаліст, спеціальність: українська мова і література, зарубіжна література та історія, Кваліфікація: вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та історії.
Науково-педагогічний стаж: 7 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Історія та культура України.
Список наукових статей (Google Scholar)
Тимофєєва Оксана Ярославівна (рейтинг – достатній)
Кандидат педагогічних  наук, доцент
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 2000, спеціаліст, спеціальність: англійська мова та зарубіжна література,  Кваліфікація: вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури
Науково-педагогічний стаж: 12 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Список наукових статей (Google Scholar)
Тірон-Воробйова Наталія Борисівна (рейтинг – високий)
Кандидат технічних наук, доцент
Кваліфікація: Одеська національна академія харчових технологій, 2005р. Спеціальність: технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчо концентратів, Кваліфікація: магістр з технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчо-концентратів.
Науково-педагогічний стаж: 4р.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Охорона праці та ЦЗ, Безпека людини та ОПГ, Фізика
Список наукових статей (Google Scholar)
Черкас Олена Анатоліївна (рейтинг – достатній)
Кандидат фізико-математичних наук, доцент
Кваліфікація: Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка1985р. Спеціальність:математика,Кваліфікація: математик, викладач.
Науково-педагогічний стаж: 28р.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Вища математика, Математичні основи СВ
Список наукових статей (Google Scholar)
Чиж світлана Георгіївна (рейтинг – достатній)
Кандидат педагогічних  наук, доцент
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1998, спеціаліст, спеціальність: українська  мова і література та англійська мова,  Кваліфікація: учитель української мови і  літератури та англійської мови.
Науково-педагогічний стаж: 19 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Список наукових статей (Google Scholar)
Яремчук Світлана Олександрівна  (рейтинг – достатній)
Кандидат технічних наук, доцент
Кваліфікація: 1. Львівський орден Леніна  політехнічного інституту імені Ленінського комсомолу, 1986р.Спеціальність «Автоматизовані системи управління» квал. «інженер-системотехнік». 2. Одеський національний політехнічний університет, 2015 р. Захист дисертації за спеціальністю 05.13.06-Інформаційні технології
Науково-педагогічний стаж: 18 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Інформаційні технології, Фізика
Список наукових статей (Google Scholar)
Лихогляд Костянтин Андрійович (рейтинг – достатній)
Доцент
Кваліфікація: Одеське вище інженерне морське училище, 1972р. кваліфікація «інженер- механік»
Науково-педагогічний стаж: 12 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Суднові турбінні та котельні установки; Суднова холодильна техніка.
Список наукових статей (Google Scholar)
Bondarenko Бондаренко Інга В`ячеславівна (рейтинг – достатній)
Старший викладач
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1998, спеціаліст, спеціальність: початкове навчання та фізичне виховання, Кваліфікація: учитель початкових класів та фізичного виховання. Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2002, магістр, спеціальність: початкове навчання, Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки початкового навчання.
Науково-педагогічний стаж: 19 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Фізичне виховання
Список наукових статей (Google Scholar)
Генчев Валентин Володимирович (рейтинг – достатній)
Старший викладач
Кваліфікація: Севастопольський природо-будівельний інститут, 1981р.спец. «Суднові силові установки»,квал. «інженер- механік»
Науково-педагогічний стаж: 2 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Технічне обслуговування і ремонт суднових технічних засобів, технічна експлуатація суднових енергетичних установок
Список наукових статей (Google Scholar)
Данилян Анатолій Григорович (рейтинг – достатній)
Старший викладач
Кваліфікація: Одеське вище інженерне морське училище, 1976р.спеціалізація «Експлуатація суднові силові установки»,квал. «інженер- судномеханік».
Науково-педагогічний стаж: 10 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Суднові двигуни внутрішнього згоряння, суднові енергетичні установки та електрообладнання суден, теорія та засоби управління суднових енергетичних установок
Список наукових статей (Google Scholar)
deli Делі Іван Іванович (рейтинг – достатній)
старший викладач, аспірант, помічник директора з ІТ,
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 2001р. Спеціальність: трудове навчання та основи інформатики; Кваліфікація: вчитель праці та основи інформатики, креслення та безпеки життєдіяльності. Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2002 р. Спеціальність: педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання, Кваліфікація: магістр середньої освіти
Науково-педагогічний стаж: 6р.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Інформаційні технології
Список наукових статей (Google Scholar)
Ковальчук Юрій Петрович (рейтинг – достатній)
Старший викладач
Кваліфікація: Одеське вище інженерне морське училище ім. Ленінського комсомолу. Спеціальність: судноводіння на морських шляхах, Кваліфікація: інженер-судноводій.
Науково-педагогічний стаж: 6 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Метеорологія; Попередження зіткнення суден та використання радіолокаційних станцій і засобів автоматизованої радіолокаційної прокладки; Навігація і лоція (курсова робота); Електронавігаційні прилади; Консультування РЛС-ЗАРП.
Код ORCID
Список наукових статей (Google Scholar)
Коротченков Микола Павлович (рейтинг – достатній)
Старший викладач
Кваліфікація: Одеське вище інженерне морське училище ім. Ленінського комсомолу. Спеціальність: судноводіння на морських шляхах. Кваліфікація: Інженер-судноводій
Науково-педагогічний стаж: 6 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Навігація та лоція; Дії під час аварій, пошук і рятування; Експлуатація спеціалізованих суден; Консультування практики.
Список наукових статей (Google Scholar)
Константинова Тетяна Миколаївна Константинова Тетяна Миколаївна (рейтинг – достатній)
Старший викладач
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 2001, спеціаліст, спеціальність: англійська і німецька  мова та зарубіжна література,  Кваліфікація: вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури
Науково-педагогічний стаж: 13років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Список наукових статей (Google Scholar)
Крамаренко Вікторія Вікторівна (рейтинг – достатній)
Старший викладач
Кваліфікація: Одеська національна морська академія. Спеціальність: судноводіння. Кваліфікація: спеціаліст судноводіння. Диплом СК № 41987232 від 24.02.2012 р. Товариство з обмеженою відповідальністю, м. Черкаси «Центр іноземних мов «ЙЕС». Сертифікат № 20-377 від 13.03.2019 р. (120 годин «Загальної англійської мови» рівня В2.).
Науково-педагогічний стаж: 7 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Навігаційно-інформаційні системи; Океанські шляхи світу; Експлуатація спеціалізованих суден (курсова робота).
Список наукових статей (Google Scholar)
radyukov Ліпенков Ігор Вікторович
Старший викладач
Кваліфікація: Одеський інститут інженерів морського флоту, 1983 р., спеціальність: Холодильні і компресорні установки; Кваліфікація: Інженер-механік
Науково-педагогічний стаж: 4 роки
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Морська інженерна практика, Технологічна практика
Список наукових статей (Google Scholar)
gerganov Максімов Сергій Борисович (рейтинг – достатній)
Старший викладач
Кваліфікація: 1.Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 2006 р.;спеціальність: Менеджмент; Кваліфікація: Бакалавр з  менеджменту 2.ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 2015 р.,спеціальність: Адміністративний менеджмент; Кваліфікація: Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності
Науково-педагогічний стаж: 3 роки
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Технологія перевезення вантажів, Комерційна експлуатація судна, Управління сервісними послугами на морському транспорті,  Системи технологій та морські транспортні засоби
Список наукових статей (Google Scholar)
Мазур Тетяна Миколаївна
Старший викладач
Кваліфікація: Одеський інститут інженерів морського флоту, 1992р.спец. «Суднобудівництво і судноремонт»,квал. «інженер — суднобудівник».
Науково-педагогічний стаж: 10 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Безпека та охорона на морі. Застосування міжнародних конвенцій, менеджмент морських ресурсів
Список наукових статей (Google Scholar)
Мітін Юрій Олександрович
Старший викладач
Кваліфікація: Одеське вище інженерне морське училище ім. Ленінського комсомолу. Спеціальність: судноводіння на морських шляхах. Кваліфікація: інженер судноводій
Науково-педагогічний стаж: 3 роки.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Маневрування і управління судном; Правила попередження зіткнення суден та використання радіолокаційних станцій і ЗАРП; Експлуатація спеціалізованих суден (курсова робота); Консультування практики.
Список наукових статей (Google Scholar)
Найдьонов Андрій Ігорович
Старший викладач
Кваліфікація: Одеська національна морська академія, 2013р. спец. «Експлуатація суднових енергетичних установок», квал. «інженер- механік»
Науково-педагогічний стаж: 5 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Автоматизація суднових енергетичних установок, суднові допоміжні установки і системи, суднові енергетичні установки та електрообладнання суден
Список наукових статей (Google Scholar)
radyukov Радюков Євген Миколайович
Старший викладач
Кваліфікація: Одеське вище інженерне морське училище, 1967 р.,спеціальність: Експлуатація суднових силових установок; Кваліфікація: Інженер – механік з автоматизації
Науково-педагогічний стаж: 25 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Електротехніка та електричні машини, Електрообладнання суден
Список наукових статей (Google Scholar)
Parfenova Романовська Ольга Романівна
Старший викладач
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1998, спеціаліст, спеціальність: англійська та німецька мова, Кваліфікація: вчитель англійської та  німецької мов.
Науково-педагогічний стаж: 18 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Список наукових статей (Google Scholar)
Рижков Юрій Васильович
Старший викладач
Кваліфікація: Одеський технологічний інститут холодильної промисловості. Севастопольський приладо-будівний інститут. Спеціальність: радіотехніка. Кваліфікація: Радіоінженер.
Науково-педагогічний стаж: 2 роки.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Радіонавігаційні прилади та системи; Глобальний морський зв’язок для пошуку та рятування; Радіообладнання і зв’язок; Керівник практики.
Код ORCID
Список наукових статей (Google Schoolar)
Слюсаренко Анатолій Іванович
Старший викладач
Кваліфікація: Одеське вище інженерне морське училище. Спеціальність: судноводіння на морських шляхах. Кваліфікація: інженер-судноводій.
Науково-педагогічний стаж: 9 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Управління ресурсами навігаційного містка; Практика несення штурманської вахти; Навігація і лоція (курсова робота); Маневрування і управління судном (курсова робота).
Список наукових статей (Google Scholar)
Сошніков Сергій Григорович
Старший викладач
Кваліфікація: Каспійське вище військово-морське Краснознаменне  училище ім. С.М. Кірова. Спеціальність: штурман військово-морського флоту. Кваліфікація: офіцер з вищою військово-спеціальною освітою інженер-штурман.
Науково-педагогічний стаж: 7 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Навігація і лоція; Маневрування і управління судном; Експлуатація спеціалізованих суден, Морська практика.
Список наукових статей (Google Scholar)
Tikhonova Тихонова Ілона Юріївна
Старший викладач
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1995, спеціаліст, спеціальність: іноземні мови, Кваліфікація: учитель англійської і німецької мов.
Науково-педагогічний стаж: 16 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Список наукових статей (Google Scholar)
Турлак Людмила Петрівна
Старший викладач, секретар
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1973, спеціаліст, спеціальність: французька мова, Кваліфікація: вчитель  французької мови середньої школи; Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1989, спеціаліст, спеціальність: українська  мова і література, Кваліфікація: учитель української мови і літератури.
Науково-педагогічний стаж: 5 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Українська мова; Українська мова за професійним спрямуванням
Список наукових статей (Google Scholar)
Черой Людмила Іванівна
Старший викладач
Кваліфікація:Одеський державний екологічний університет. Спеціальність: Гідрографія. Кваліфікація: Інженер-гідрограф. Товариство з обмеженою відповідальністю, м. Черкаси «Центр іноземних мов «ЙЕС». Сертифікат № 20-376 від 13.03.2019 р. (120 годин «Загальної англійської мови» рівня В2.).
Науково-педагогічний стаж: 4 роки.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Метеорологія; Морехідна астрономія.
Список наукових статей (Google Scholar)
Чумаченко Марія Миколаївна
Старший викладач
Кваліфікація: Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д.Ушинського,1981р. Спеціальність: математика, Кваліфікація: вчитель математики.
Науково-педагогічний стаж: 17р.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Вища математика
Список наукових статей (Google Scholar)
Федоренко Анна Вікторівна
Старший викладач
Кваліфікація: Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, 2012 р.Спеціальність: фізикаКваліфікація: магістр з фізики
Науково-педагогічний стаж: 6р.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Фізика, вища математика, статистика
Список наукових статей (Google Scholar)
yarmaki Ярмакі Анатолій Христофорович
Старший викладач
Кваліфікація: Одеське вище інженерне морське училище, 1971 р., спеціальність: Експлуатація суднових силових установок; Кваліфікація:  Інженер-механік
Науково-педагогічний стаж: 14 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Термогідродинамічні процеси
Список наукових статей (Google Scholar)
Старцев Олексій Миколайович
Асистент
Кваліфікація: Чорноморське вище військово-морське училище імені П.С. Нахімова. Професійне спрямування: судноводіння та енергетика суден. Кваліфікація: Бакалавр судноводіння та енергетики суден Севастопольський військово-морський інститут. Спеціальність: кораблеводіння військових надводних кораблів та підводних човнів. Кваліфікація: інженер-штурман Кваліфікація: бакалавр судноводіння та енергетики суден.
Науково-педагогічний стаж:років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Навігація та лоція; Морехідна астрономія; Інтегровані системи судноводіння; Консультування навігаційної прокладки.
Код ORCID
Список наукових статей (Google Scholar)
Червоний Олександр Дмитрович
Асистент
Кваліфікація: Одеське вище інженерне морське училище імені Ленінського комсомолу. Спеціальність: судноводіння на морських шляхах. Кваліфікація: інженер-судноводій.
Науково-педагогічний стаж:років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Експлуатація спеціалізованих суден; Маневрування і управління судном; Консультування практики.
Список наукових статей (Google Scholar)
Квасніков Павло Костянтинович
Асистент
Кваліфікація: Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова.  Спеціальність:  радіозв’язок і радіомовлення. Кваліфікація: інженер  радіозв’язку та радіомовлення.
Науково-педагогічний стаж: 4 роки.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Глобальний морський зв’язок для пошуку; Радіообладнання і зв’язок; Інтегровані системи судноводіння; Електронавігаційні прилади; Практика.
Список наукових статей (Google Scholar)
2024-03-05T10:44:39+02:00