РЕЄСТР

кодів освітніх компонентів освітньо-професійної програми

«Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Введено з 2019-2020 н.р.

 

Схвалено рішенням вченої ради ДІ НУ «ОМА» протокол №         від                   20     р

 

 

Код

Назва освітнього компоненту/навчальної дисципліни

Обсяг у кредитах ЄКТС

Опис ОК

Обов’язкові освітні компоненти/навчальні дисципліни

 

B05001D

Історія та культура України

4

Змінено код на – B05062D.pdf

B05002D

Інформаційні системи та технології

3

Змінено код на – B05032D.pdf

B05003D

Вища та прикладна математика

7

Змінено код на – B05033D.pdf

B05004D

Англійська мова за професійним спрямуванням

21

B05004D.pdf

B05005D

Українська мова за професійним спрямуванням

3

– B05005D.pdf

B05006D

Філософія

4

Змінено код на – B05038D.pdf

B05007D

Статистика

4

B05007D.pdf

B05008D

Економічна теорія

6

– B05008D.pdf

B05009D

Курсова робота «Сучасна економіка»

3

– B05009D.pdf

B05010D

Фінанси, гроші та кредит

5

B05010D.pdf

B05011D

Економіка і фінанси підприємства

5

– B05011D.pdf

B05012D

Курсова робота «Економіка і адміністрування підприємства»

3

– B05012D.pdf

B05013D

Державне та регіональне управління

4

B05013D.pdf

B05014D

Міжнародні економічні відносини (макро- та мікрорівень)

5

B05014D.pdf

B05015D

Контролінг та адміністрування економіки

4

– B05015D.pdf

B05016D

Інноваційний менеджмент

3

B05016D.pdf

B05017D

Менеджмент організацій

6

– B05017D.pdf

B05018D

Управління персоналом

5

Змінено код на – B05051D.pdf

B05019D

Маркетинг

5

B05019D.pdf

B05020D

Облік і аудит

4

– B05020D.pdf

B05021D

Курсова робота «Менеджмент та адміністрування»

3

– B05021D.pdf

B05022D

Адміністративний менеджмент

5

Змінено код на – B05054D.pdf

B05023D

Операційний менеджмент

5

– B05023D.pdf

B05024D

Фінансовий менеджмент

5

Змінено код на – B05050D.pdf

B05025D

Управління інвестиціями

5

– B05025D.pdf

B05026D

Логістика

5

Змінено код на – B05053D.pdf

B05027D

Курсова робота «Управління підприємствами морського та річкового транспорту»

3

Змінено код на – B05058D.pdf

B05028D

Менеджмент і адміністрування на підприємствах морського та річкового транспорту

6

– B05028D.pdf

B05029D

Управління проектами

4

– B05029D.pdf

B05030D

Виробнича практика

19

– B05030D.pdf

B05031D

Виконання кваліфікаційної роботи

15

Змінено код на – B05060D.pdf

вибіркові освітні компоненти/навчальні дисципліни

0

B05501D

Безпека людини та охорона праці в галузі

3

B05501D.pdf

B05502D

Суспільство та держава

3

Змінено код на – B05541D.pdf

B05503D

Психологія

3

– B05503D.pdf

B05504D

Логіка

3

B05504D.pdf

B05505D

Глобальний транспортний ринок

5

– B05505D.pdf

B05506D

Системи технологій та морські транспортні засоби

4

– B05506D.pdf

B05507D

Технологія перевезення вантажів

3

B05507D.pdf

B05508D

Економіка морського та річкового транспорту

6

Змінено код на – B05522D.pdf

B05509D

Теорія економічного аналізу

4

B05509D.pdf

B05510D

Правове регулювання трудових відносин в морегосподарському комплексу

6

– B05510D.pdf

B05511D

Управління сервісними послугами на морському транспорті

5

– B05511D.pdf

B05512D

Управління діяльністю судноплавних компаній

4

B05512D.pdf

B05513D

Комерційна експлуатація морського та річкового транспорту

4

B05513D.pdf

B05514D

Морське право (публічне, приватне)

4

Змінено код на – B05527D.pdf

B05515D

Демократія: від теорії до практики

4

– B05515D.pdf

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                  

Керівник  робочої (проєктної) групи, гарант освітньо-професійної програми                                         

                                                                                                                                                                                                                                  

«Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»                                                                     

к.т.н., доцент                                                                                                                                                                             Н.П.Биковець

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                         

РЕЄСТР

 

кодів освітніх компонентів освітньо-професійної програми

 

«Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

 

 

Введено з 2020-2021 н.р.

 

Схвалено рішенням вченої ради ДІ НУ «ОМА» протокол №         від                   20     р

 

Код

Назва освітнього компоненту/навчальної дисципліни

Обсяг у кредитах ЄКТС

Опис ОК

Обов’язкові освітні компоненти/навчальні дисципліни

 

B05032D

Інформаційні системи та технології

4

B05032D.pdf

B05033D

Вища та прикладна математика

6

– B05033D.pdf

                                                                                                                                                                                                                       

Керівник  робочої (проєктної) групи, гарант освітньо-професійної програми                                         

                                                                                                                                                                                                                                  

«Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»                                                                     

к.т.н., доцент                                                                                                                                                                             Н.П.Биковець

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                  

РЕЄСТР

 

кодів освітніх компонентів освітньо-професійної програми

 

«Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Введено з 2021-2022 н.р.

 

Схвалено рішенням вченої ради ДІ НУ «ОМА» протокол №         від                   20     р

 

Код

Назва освітнього компоненту/навчальної дисципліни

Обсяг у кредитах ЄКТС

Опис ОК

Обов’язкові освітні компоненти/навчальні дисципліни

 

B05034D

Культурологія

3

Змінено код на – B05547D.pdf

B05035D

Вища математика для менеджерів

6

B05035D.pdf

B05036D

Ділова українська мова

3

B05036D.pdf

B05037D

Демократія: від теорії до практики

4

B05037D.pdf

B05038D

Філософія

3

B05038D.pdf

B05039D

Економічна теорія (макро-та мікрорівень)

9

B05039D.pdf

B05040D

Введення в менеджмент

3

– B05040D.pdf

B05041D

Географія морських перевезень

3

B05041D.pdf

B05042D

Системи технологій та морські транспортні засоби

4

B05042D.pdf

B05043D

Глобальний транспортний ринок

3

B05043D.pdf

B05044D

Економіка підприємства

5

B05044D.pdf

B05045D

Облік і аудит

5

B05045D.pdf

B05046D

Теорія ігор в бізнесі

4

B05046D.pdf

B05047D

Контролінг

4

B05047D.pdf

B05048D

Організація підприємництва

4

B05048D.pdf

B05049D

Курсова робота «Економіка і фінанси підприємства»

2

B05049D.pdf

B05050D

Фінансовий менеджмент

3

B05050D.pdf

B05051D

Управління персоналом

4

B05051D.pdf

B05052D

Менеджмент

6

B05052D.pdf

B05053D

Логістика

4

B05053D.pdf

B05054D

Адміністративний менеджмент

3

B05054D.pdf

B05055D

Операційний менеджмент

3

B05055D.pdf

B05056D

Курсова робота «Менеджмент та адміністрування»

2

B05056D.pdf

B05057D

Менеджмент на підприємствах морського та річкового транспорту

4

B05057D.pdf

B05058D

Курсова робота «Управління підприємствами морського та річкового транспорту»

2

B05058D.pdf

B05059D

Управління проектами

3

B05059D.pdf

B05060D

Виконання кваліфікаційної роботи

10

B05060D.pdf

Вибіркові освітні компоненти/навчальні дисципліни

 

B05516D

Актуальні проблеми української історії

3

B05516D.pdf

B05517D

Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємств водного транспорту

4

B05517D.pdf

B05518D

Безпека життєдіяльності та основи медичних знань

3

B05518D.pdf

B05519D

Бізнес планування

4

– B05519D.pdf

B05520D

Ділова риторика

3

B05520D.pdf

B05521D

Екологічний менеджмент

3

B05521D.pdf

B05522D

Економіка морського та річкового транспорту

5

B05522D.pdf

B05523D

Експлуатація спеціалізованих суден

4

B05523D.pdf

B05524D

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств морського та річкового транспорту

5

B05524D.pdf

B05525D

Комунікаційний менеджмент

3

B05525D.pdf

B05526D

Менеджмент морських ресурсів

4

B05526D.pdf

B05527D

Морське право (публічне, приватне)

3

B05527D.pdf

B05528D

Мультимодальні перевезення

4

B05528D.pdf

B05529D

Організаційно-правове забезпечення діяльності морського транспорту

3

B05529D.pdf

B05530D

Організація морських перевезень

3

B05530D.pdf

B05531D

Основи екології

3

B05531D.pdf

B05532D

Підприємництво і бізнес-культура

3

– B05532D.pdf

B05533D

Правове регулювання трудових відносин в морегосподарському комплексу

3

B05533D.pdf

B05534D

Регуляторна політика морських організацій

3

B05534D.pdf

B05535D

Самоменеджмент

3

B05535D.pdf

B05536D

Сервісні послуги на морському транспорті

3

B05536D.pdf

B05537D

Соціально-політичні процеси в сучасному світі

3

– B05537D.pdf

B05538D

Стійкість судноплавних компаній

4

B05538D.pdf

B05539D

Стратегічне управління

3

B05539D.pdf

B05540D

Стратегічний менеджмент

3

B05540D.pdf

B05541D

Суспільство та держава

3

B05541D.pdf

B05542D

Теорія організацій

3

B05542D.pdf

B05543D

Технологія транспортного процесу в судноплавстві

3

B05543D.pdf

B05544D

Транспортно-експедиторська діяльність

4

B05544D.pdf

B05545D

Фрахтування та ціноутворення в судноплавстві

4

B05545D.pdf

 

Керівник  робочої (проєктної) групи, гарант освітньо-професійної програми                                         

                                                                                                                                                                                                                                  

«Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»                                                                     

к.т.н., доцент                                                                                                                                 Н.П.Биковець

 

 

 

РЕЄСТР

 

кодів освітніх компонентів освітньо-професійної програми

 

«Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Введено з 2022-2023 н.р.

 

Схвалено рішенням вченої ради ДІ НУ «ОМА» протокол №         від                   20     р

 

Код

Назва освітнього компоненту/навчальної дисципліни

Обсяг у кредитах ЄКТС

Опис ОК

Вибіркові освітні компоненти/навчальні дисципліни

 

B05546D

Менеджмент морських ресурсів

3

– B05546D.pdf

                                                                                                                                                                                                                             

Керівник  робочої (проєктної) групи, гарант освітньо-професійної програми                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                        

«Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»                                                                                                                                                           

к.т.н., доцент                                                                                                                                 Н.П.Биковець

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

РЕЄСТР

 

кодів освітніх компонентів освітньо-професійної програми

 

«Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Введено з 2023-2024 н.р.

 

Схвалено рішенням вченої ради ДІ НУ «ОМА» протокол №         від                   20     р

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Код

Назва освітнього компоненту/навчальної дисципліни

Обсяг у кредитах ЄКТС

Опис ОК

Обов’язкові освітні компоненти/навчальні дисципліни

 

B05061D

Вступ до менеджменту

3

B05061D.pdf

B05062D

Історія та культура України

3

B05062D.pdf

Вибіркові освітні компоненти/навчальні дисципліни

 

B05547D

Культурологія

3

B05547D.pdf

B05548D

Основи наукових досліджень

3

B05548D.pdf

B05549D

Податковий менеджмент

3

B05549D.pdf

B05550D

Психологія управління

3

B05550D.pdf

B05551D

Транспортний менеджмент

4

B05551D.pdf

B05552D

Етика ділового спілкування

4

B05552D.pdf

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                         

Керівник  робочої (проєктної) групи, гарант освітньо-професійної програми                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                         

«Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»                                                                                                                                                           

к.т.н., доцент                                                                                                                                                                             Н.П.Биковець                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                              

 

By |2024-02-21T17:41:38+02:009 Березня, 2020|Новини|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment