Увага New! XIV  Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ»  08-09 грудня 2023 року  (Інформаційний лист) Реєстрація
Увага!!!  Реєстрація на курси довузівської підготовки “ДІНУОМА” за посиланням –>

РЕЄСТР

кодів освітніх компонентів освітньо-професійної програми

«Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Введено з 2019-2020 н.р.

 

Код

Назва освітнього компоненту/навчальної дисципліни Обсяг у

кредитах ЄКТС

Сілабус/робоча програма
Обов’язкові освітні компоненти/навчальні дисципліни  
B05001D Історія та культура України 4 ?
B05002D Інформаційні системи та технології 3 ?
B05003D Вища та прикладна математика 7 ?
B05004D Англійська мова за професійним спрямуванням 21 ?
B05005D Українська мова за професійним спрямуванням 3 ?
B05006D Філософія 4 ?
B05007D Статистика 4 ?
B05008D Економічна теорія 6 ?
B05009D Курсова робота «Сучасна економіка» 3 ?
B05010D Фінанси, гроші та кредит 5 ?
B05011D Економіка і фінанси підприємства 5 ?
B05012D Курсова робота «Економіка і адміністрування підприємства» 3 ?
B05013D Державне та регіональне управління 4 ?
B05014D Міжнародні економічні відносини (макро- та мікрорівень) 5 ?
B05015D Контролінг та адміністрування економіки 4 ?
B05016D Інноваційний менеджмент 3 ?
B05017D Менеджмент організацій 6 ?
B05018D Управління персоналом 5 ?
B05019D Маркетинг 5 ?
B05020D Облік і аудит 4 ?
B05021D Курсова робота «Менеджмент та адміністрування» 3 ?
B05022D Адміністративний менеджмент 5 ?
B05023D Операційний менеджмент 5 ?
B05024D Фінансовий менеджмент 5 ?
B05025D Управління інвестиціями 5 ?
B05026D Логістика 5 ?
B05027D Курсова робота «Управління підприємствами морського та річкового транспорту» 3 ?
B05028D Менеджмент і адміністрування на підприємствах морського та річкового транспорту 6 ?
B05029D Управління проектами 4 ?
B05030D Виробнича практика 19 ?
B05031D Виконання кваліфікаційної роботи 15 ?
вибіркові освітні компоненти/навчальні дисципліни  
B05501D Безпека людини та охорона праці в галузі 3 ?
B05502D Суспільство та держава 3 ?
B05503D Психологія 3 ?
B05504D Логіка 3 ?
B05505D Глобальний транспортний ринок 5 ?
B05506D Системи технологій та морські транспортні засоби 4 ?
B05507D Технологія перевезення вантажів 3 ?
B05508D Економіка морського та річкового транспорту 6 ?
B05509D Теорія економічного аналізу 4 ?
B05510D Правове регулювання трудових відносин в морегосподарському комплексу 6 ?
B05511D Управління сервісними послугами на морському транспорті 5 ?
B05512D Управління діяльністю судноплавних компаній 4 ?
B05513D Комерційна експлуатація морського та річкового транспорту 4 ?
B05514D Морське право (публічне, приватне) 4 ?
B05515D Демократія: від теорії до практики 4 ?

РЕЄСТР

кодів освітніх компонентів освітньо-професійної програми

«Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Введено з 2020-2021 н.р.

 

Код

Назва освітнього компоненту/навчальної дисципліни Обсяг у

кредитах ЄКТС

Сілабус/робоча програма
Обов’язкові освітні компоненти/навчальні дисципліни  
B05032D Інформаційні системи та технології 4 ?
B05033D Вища та прикладна математика 6 ?

 

РЕЄСТР

кодів освітніх компонентів освітньо-професійної програми

«Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Введено з 2021-2022 н.р.

 

Код

Назва освітнього компоненту/навчальної дисципліни Обсяг у

кредитах ЄКТС

Сілабус/робоча програма
Обов’язкові освітні компоненти/навчальні дисципліни  
B05034D Культурологія 3 ?
B05035D Вища математика для менеджерів 6 ?
B05036D Ділова українська мова 3 ?
B05037D Демократія: від теорії до практики 4 ?
B05038D Філософія 3 ?
B05039D Економічна теорія (макро-та мікрорівень) 9 ?
B05040D Введення в менеджмент 3 ?
B05041D Географія морських перевезень 3 ?
B05042D Системи технологій та морські транспортні засоби 4 ?
B05043D Глобальний транспортний ринок 3 ?
B05044D Економіка підприємства 5 ?
B05045D Облік і аудит 5 ?
B05046D Теорія ігор в бізнесі 4 ?
B05047D Контролінг 4 ?
B05048D Організація підприємництва 4 ?
B05049D Курсова робота «Економіка і фінанси підприємства» 2 ?
B05050D Фінансовий менеджмент 3 ?
B05051D Управління персоналом 4 ?
B05052D Менеджмент 6 ?
B05053D Логістика 4 ?
B05054D Адміністративний менеджмент 3 ?
B05055D Операційний менеджмент 3 ?
B05056D Курсова робота «Менеджмент та адміністрування» 2 ?
B05057D Менеджмент на підприємствах морського та річкового транспорту 4 ?
B05058D Курсова робота «Управління підприємствами морського та річкового транспорту» 2 ?
B05059D Управління проектами 3 ?
B05060D Виконання кваліфікаційної роботи 10 ?
Вибіркові освітні компоненти/навчальні дисципліни  
B05516D Актуальні проблеми української історії 3 ?
B05517D Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємств водного транспорту 4 ?
B05518D Безпека життєдіяльності та основи медичних знань 3 ?
B05519D Бізнес планування 4 ?
B05520D Ділова риторика 3 ?
B05521D Екологічний менеджмент 3 ?
B05522D Економіка морського та річкового транспорту 5 ?
B05523D Експлуатація спеціалізованих суден 4 ?
B05524D Зовнішньоекономічна діяльність підприємств морського та річкового транспорту 5 ?
B05525D Комунікаційний менеджмент 3 ?
B05526D Менеджмент морських ресурсів 4 ?
B05527D Морське право (публічне, приватне) 3 ?
B05528D Мультимодальні перевезення 4 ?
B05529D Організаційно-правове забезпечення діяльності морського транспорту 3 ?
B05530D Організація морських перевезень 3 ?
B05531D Основи екології 3 ?
B05532D Підприємництво і бізнес-культура 3 ?
B05533D Правове регулювання трудових відносин в морегосподарському комплексу 3 ?
B05534D Регуляторна політика морських організацій 3 ?
B05535D Самоменеджмент 3 ?
B05536D Сервісні послуги на морському транспорті 3 ?
B05537D Соціально-політичні процеси в сучасному світі 3 ?
B05538D Стійкість судноплавних компаній 4 ?
B05539D Стратегічне управління 3 ?
B05540D Стратегічний менеджмент 3 ?
B05541D Суспільство та держава 3 ?
B05542D Теорія організацій 3 ?
B05543D Технологія транспортного процесу в судноплавстві 3 ?
B05544D Транспортно-експедиторська діяльність 4 ?
B05545D Фрахтування та ціноутворення в судноплавстві 4 ?

Керівник  робочої (проектної) групи, гарант освітньо-професійної програми

«Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

к.т.н., доцент Н.П.Биковець

By |2023-03-11T14:56:54+02:009 Березня, 2020|Новини|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment