Відбулися вибори на посаду ректора НУ “ОМА”
21 листопада 2019 року в Національному університеті «Одеська морська академія» та його відокремлених підрозділах відбулися вибори ректора Університету. На підставі листа Міністерства освіти і науки України, згідно зі статтею 42 Закону України «Про вищу освіту» до закладу вищої освіти було внесено для голосування одну кандидатуру доктора технічних наук, професора Міюсова Михайла Валентиновича.

Право на голосування мали всі штатні науково-педагогічні та педагогічні працівники, а також обрані шляхом таємного голосування представники з числа штатних працівників, які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками, та осіб, які навчаються в Університеті, – усього 1083 особи.

За результатами таємного голосування на виборах щодо кандидатури Міюсова М.В в якості претендента на посаду ректора: «За» – 920, «Проти» – 27, «Недійсних бюлетенів» – 4 , кількість не використаних бюлетенів (виборці не з’явились) – 132. Таким чином, кандидатуру Міюсова М.В. підтримали 84,95 % осіб, які мали право брати участь у виборах. Відповідно до пункту 3 статті 42 Закону України «Про вищу освіту» з особою, яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мали право брати участь у виборах, Міністерство освіти і науки України укладає контракт строком на п’ять років не пізніше одного місяця з дня її обрання.

В основу програми професора Міюсова М.В. покладено Програму діяльності Кабінету Міністрів України, яку схвалено Верховною Радою України. Стратегічною метою діяльності Університету є задоволення зростаючих освітніх та культурних потреб громадян України та приморських регіонів, зокрема в отриманні вищої освіти, яка надає гарантоване працевлаштування, забезпечує високий рівень оплати праці, перспективи кар’єрного зростання впродовж життя та конкурентоспроможності на світовому ринку праці. Передумовами для реалізації поставленої мети є збільшення обсягів морських перевезень у світовому судноплавстві, зростання потреби у висококваліфікованих фахівцях командного складу морських суден та берегових структур морської індустрії.

Ця Програма – це набір пріоритетних цілей та завдань для реалізації стратегічної мети. Серед пріоритетних визначено наступні цілі:

забезпечення конкурентоспроможності випускників Університету на світовому ринку праці;

забезпечення передумов для професійного зростання випускників Університету протягом життя, кадрове забезпечення освітньої діяльності, підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, забезпечення належних умов для проведення досліджень;

забезпечення формування контингенту;

сприяння здоровому способу життя курсантів та формування особистості випускника з урахуванням міжнародних стандартів та традицій підготовки осіб командного складу морських суден;

забезпечення фінансової стабільності та соціального розвитку Університету.

Для реалізації кожної з перелічених цілей у програмі сформульовано відповідні завдання.

До складу Університету входять військові навчальні підрозділи: Інститут Військово-Морських Сил, кафедра військової підготовки, відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту. У зв’язку з цим Університет має ще одну стратегічну мету – забезпечення потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, у висококваліфікованих фахівцях – офіцерах зі ступенем бакалавра і магістра та фахівцях з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста для подальшого проходження військової служби за контрактом на посадах осіб сержантського та старшинського складу. Військові навчальні підрозділи функціонують з метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військових фахівців відповідних рівнів вищої освіти для проходження військової служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях; військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу; організації та проведення наукової, науково-технічної, інноваційної та/або методичної діяльності; підготовки наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників для Збройних Сил України та інших військових формувань; здійснення військово-патріотичного виховання. Завдання ректора Університету полягають у забезпеченні організації та проведенні підготовки військових фахівців, створенні необхідної матеріально-технічної бази, забезпеченні збереження озброєння та військової техніки, забезпеченні захисту інформації, що становить державну таємницю.

Програму кандидата на посаду ректора Національного університету «Одеська морська академія» Міюсова М.В. опубліковано на сайті Університету, з нею можна ознайомитись за посиланням http://www.onma.edu.ua/vybory-rektora.

By |2019-11-23T15:46:08+02:0022 Листопада, 2019|Новини, Оголошення|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment