ВСТУП НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА, ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

Здійснюємо підготовку за спеціальностями:

  • «Навігація і управління морськими суднами» — СУДНОВОДІЇ
  • «Управління судновими технічними системами та комплексами» — СУДНОВІ МЕХАНІКІ
  •  «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту» — МЕНЕДЖЕР морської галузі
  • «Транспортні технології на морському та внутрішньому водному транспорті» — ПОРТОВИКИ, МИТНИКИ

  Етапи вступної кампанії

Строки/Форма здобуття освіти

Перший набір

Другий набір

Третій набір

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів через вебсторінку https://vstup.edbo.gov.ua/

з 01 липня

Реєстрація заяв вступників

з 19 липня до 18:00

31 липня.

02 вересня – 18:00 20 вересня

01 жовтня – 18:00 21 жовтня

Оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 05 серпня

 

 

Виконання вимог до зарахування рекомендованими на місця державного (регіонального) замовлення

до 18:00 08 серпня

 

 

Зарахування вступників на місця державного (регіонального) замовлення

09 серпня

 

 

Оприлюднення списку рекомендованих для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 09  серпня

23 вересня

23 жовтня

Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

протягом одного робочого дня після отримання рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

18:00 26 вересня

18:00 28 жовтня

Зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

ДЕННА ФОРМА

Перша хвиля

14  серпня

Друга хвиля

29  серпня

ЗАОЧНА ФОРМА

30  серпня

30 вересня

30 жовтня

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення

не пізніше 17 серпня

 

 

 

* Другий, третій етап прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра проводяться при наявності вакантних місць в межах ліцензійного обсягу.

 

Більш детальну інформацію можна дізнатися в Правилах прийому до Національного університету «Одеська морська академія» або, за номером +38 (096) 722-05-30

Відповідальний секретар відбіркової комісії ДІ НУ«ОМА»  Максимов Сергій Борисович

E-mail: dinuoma@onma.edu.ua; https://dinuoma.com.ua

 

2024-06-06T15:23:34+02:00