ДІ НУ «ОМА» здійснює прийом осіб на старші курси (семестри) в межах вакантних місць ліцензованого обсягу для здобуття другої вищої освіти ступеня бакалавра – для осіб, які здобули вищу освіту за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) бакалавра, спеціаліста, магістра.

Зарахування на навчання для здобуття другої вищої освіти здійснюється за рішенням Приймальної комісії за результатами співбесіди з предметів НМТ згідно зі встановленим регламентом вступу відповідно до Правил прийому в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за якими здійснювався прийом на курс відповідного року набору.

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю особи приймаються на перший рік навчання. Курс (семестр), на який може бути зарахована особа для здобуття другої вищої освіти, визначається Приймальною комісією з урахуванням змісту попередньо отриманої вищої освіти та його відповідності обраній освітній програмі.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

Перелік документів, які абітурієнт подає ОСОБИСТО в приймальну комісію на заочну форму навчання:

  1. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього (з пред’явленням оригіналу);
  2. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство(паспорт громадянина України – 1, 2 стор. та стор. з пропискою або  ID картки з довідкою про реєстрацію місця проживання, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
  3. Чотирикольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.
  4. При собі ОБОВ’ЯЗКОВО мати оригінали УСІХ зазначених вище документів та військово-обліковий документ.

Регламент вступу на навчання для здобуття ОКР бакалавра (друга вища освіта) за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Хвилі зарахування Прийом заяв Оголошення списку рекомендованих Дата зарахування*
початок завершення
Перша 01 квітня 18 квітня 19 квітня 20 квітня
Друга 01 червня 24 червня 28 червня 29 червня
Третя 01 серпня 29 серпня 30 серпня 31 серпня
Четверта 01 вересня 27 вересня 28 вересня 29 вересня
П’ята 03 жовтня 25 жовтня 26 жовтня 27 жовтня
Шоста 01 листопада 28 листопада 29 листопада 30 листопада

*Зарахування певного вступника може бути перенесено рішенням Приймальної комісії Університету на одну з наступних сесій за письмовою вимогою вступника

2023-05-16T10:23:33+02:00