ДІ НУ «ОМА» здійснює прийом осіб на старші курси (семестри) в межах вакантних місць ліцензованого обсягу для здобуття другої вищої освіти ступеня бакалавра – для осіб, які здобули вищу освіту за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) бакалавра, спеціаліста, магістра.

 

Зарахування на навчання для здобуття другої вищої освіти здійснюється за рішенням Приймальної комісії за результатами фахового іспиту (форма вступного випробування для вступу на основі НРК6 або НРК7, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей).

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю особи приймаються на перший рік навчання. Курс (семестр), на який може бути зарахована особа для здобуття другої вищої освіти, визначається Приймальною комісією з урахуванням змісту попередньо отриманої вищої освіти та його відповідності обраній освітній програмі.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

 

Перелік документів, які абітурієнт подає  в приймальну комісію на денну та заочну форму навчання:

1.      Оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього (або нотаріально завірена копія);

2.      Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України – 1,2 стор. з пропискою, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);

3.      Чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

4.      При собі ОБОВ’ЯЗКОВО мати оригінали УСІХ зазначених вище документів та військово-обліковий документ.

Строки конкурсного відбору та зарахування на навчання на основі вже здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) при вступі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

 

 

Перша сесія

Друга сесія

реєстрація заяв на участь у фаховому іспиті

розпочинається 01 липня та закінчується о 18:00 дня, що передує останньому дню завершення проведення відповідних вступних випробувань

розпочинається

02 вересня та закінчується о 18:00 дня, що передує останньому дню завершення проведення відповідних вступних випробувань

Проведення фахових іспитів

з 20 по 23 серпня (включно)

З 22 по 25 жовтня (включно)

Реєстрація заяв вступників

з 01 липня до 18.00

22 серпня

з 02 вересня до 18.00

24 жовтня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників

26 серпня

28 жовтня

Виконання вимог до зарахування

28 серпня

30 жовтня

Зарахування вступників

29 серпня

31 жовтня

.

 

2024-06-06T15:24:53+02:00