Увага New! XIV  Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ»  07-08 грудня 2023 року  (Інформаційний лист) Реєстрація
Увага!!!  Реєстрація на курси довузівської підготовки “ДІНУОМА” за посиланням –>

Кафедра управління в транспортній галузі

     
   Завідувач кафедри,
   кандидат технічних наук, доцент

   Биковець 
   Наталя
   Петрівна
Історія кафедри

Кафедра загальнонаукових та технічних дисциплін була створена в 2004 році, очолив кафедру професор, доктор технічних наук Суворов П.С. – президент ВАТ «УДП». Перші роки діяльності кафедри були спрямовані на організацію навчального процесу, рішення методичних завдань і створення лабораторної бази.

Наукові дослідження проводилися в областях:

– Контролю і обмеження викидів вихлопних газів;

– Оптимізації роботи суднових енергетичних установок для суден ВАТ «УДП»;

– Теорії та практики судноводіння на морському і річковому водному шляхах;

– Розвитку в Придунайському регіоні річкових і інформаційних систем.

Розвиток кафедри

У 2007 році почала працювати електротехнічна лабораторія під керівництвом старшого викладача Радюкова Є.М. У 2008 році була налагоджена робота лабораторії інженерної комп’ютерної графіки. Великий внесок у її створення внесли старший викладач кафедри Колесник О.П. і лаборант Топал Д.Д. У 2008 році кафедру очолила кандидат фізико-математичних наук Черкас О.А. У зв’язку зі збільшенням на Ізмаїльському факультеті терміну навчання (до трьох років), робочий план факультету був розширений рядом нових дисциплін: «Метеорологія», «Технологія використання масел і палива» та ін.

Крім аудиторних занять, які складаються з лекційних занять, лабораторних і практичних робіт, велику роль у підготовці судноводіїв і механіків відіграє плавальна практика. Неоціненну роль у створенні нормативних документів, організації та проведенні плавпрактики внесли механіки першого розряду доцент Лихогляд К.А., старші викладачі Мельников Б.П., Антоненко Н.А., капітани далекого плавання Досковський Г.К., Колесніков А.Ю.

У 2009 році створення мультимедійної лабораторії сприяло викладанню на істотно новому рівні таких дисциплін як метеорологія, теорія будови судна, фізика, вища математика та ін. дисциплін. Успіхам кафедри в підготовці фахівців і науковій діяльності сприяла беззавітна праця її колективу: вчених і співробітників.

1 лютого 2010 року на Ізмаїльському факультеті Одеської національної морської академії в результаті реструктуризації кафедри загальнонаукових та технічних дисциплін було створено дві кафедри: кафедра загальнонаукових дисциплін і кафедра судноводіння та енергетики суден. Очолила кафедру загальнонаукових дисциплін доцент, кандидат педагогічних наук Смирнова-Тонконогова І.М.

З 2013 року завідувачем кафедри загальнонаукових дисциплін призначено доцента, кандидата технічних наук Биковець Н.П.

Підбір кадрів професорсько-викладацького складу кафедри здійснюється на конкурсній основі у межах діючої системи якості. Базовий перелік кваліфікаційних вимог до претендентів на зайняття посад науково-педагогічних працівників включає: академічну та професійну кваліфікації відповідно освітньої компоненти; науковий ступінь, вчене звання (за наявності) відповідно до профілю кафедри; досвід і здобутки у навчальній, методичній, науковій роботі та організаційній діяльності. При цьому враховуються особисті результати викладача за рейтингом викладацької діяльності, результати підвищення кваліфікації, дотримання претендентом засад академічної доброчесності.

Науково-педагогічний склад кафедри це – доктори наук, професори; кандидати наук, доценти; старші викладачі та асистенти.

На кафедрі виконується робота з аналізу та адоптації роботи обчислювальної техніки в умовах експлуатації судна, аналізу та перспектив використання альтернативних джерел енергії на суднах. Викладачі кафедри активно задіяні у науково-дослідній роботі кафедри за темою: «Розробка методів збереження біоресурсів та покращення їх якості в процесі функціонування судна» (державний реєстраційний номер 0118U007605 з 01.19 по 12.22 рр.); широко сприяють участі курсантів у науково-дослідній та творчо-пошуковій роботі, всеукраїнських конкурсах, університетських та міжнародних наукових конференціях, семінарах. Завідувачку кафедри загальнонаукових дисциплін призначено відповідальною за організацію, проведення та підготовку курсантів Дунайського інституту до участі у всеукраїнському конкурсі «Морська справа». Крім наукової роботи викладачі кафедри приймають участь у регіональних та всеукраїнських заходах, є активними організаторами та постановниками святкової концертної програми до Дня Дунайського інституту. За свою плідну педагогічну працю, значний особистий внесок у забезпечення розвитку та реформування вітчизняної освіти, високу професійну майстерність викладачі кафедри відзначені почесними грамотами облдержадміністрації, мера міста, ректора НУ «ОМА», директора ДІ НУ «ОМА».

Викладачі кафедри:

Штатні:
Биковець Наталя Петрівна
завідувачка кафедри, кандидат технічних наук, доцент
Кваліфікація: Одеська державна академія холоду, 1999 р. Спеціальність:інженер-хімік-технолог; кваліфікація: промислова екологія та охорона навколишнього природного середовища
Науково-педагогічний стаж: 11р.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Фізика, Теоретична та прикладна механіка, Теоретична механіка
Індивідуальні консультації: Понеділок 13:30
Список наукових статей (Google Scholar)
Черкас Олена Анатоліївна
доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук
Кваліфікація: Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка1985р. Спеціальність:математика,кваліфікація: математик, викладач.
Науково-педагогічний стаж: 28р.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Вища математика, Математичні основи СВ
Індивідуальні консультації: Среда 13:30
Список наукових статей (Google Scholar)
Кірсанова Валентина Василівна
доцент кафедри, кандидат біологічних наук
Кваліфікація: Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова 1981р. Спеціальність: біологія, кваліфікація: біолог, викладач біології та хімії.
Науково-педагогічний стаж: 19р.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Технічна хімія, Безпека людини та ОНС,  Запобігання забруднення морського середовища
Індивідуальні консультації: Вівторок 13:30
Список наукових статей (Google Scholar)
Тірон-Воробйова Наталія Борисівна
доцент кафедри, кандидат технічних наук з 2012 року – за фахом «Біотехнологія». Дисертацію захистила 04 квітня 2012 року на засіданні cпеціалізованої вченої ради Д41.088.01 (Наказ МОН України № 1604 від 22.02.2020 року) в Одеській національній академії харчових технологій (ОНАХТ), номер диплома ДК №009007 (рішення Атестаційної колегії від 26 вересня 2012 року).
Кваліфікація:
базова вища освіта –  інженер-технолог, ОНАХТ, 2000-2004 рр.
повна вища освіта  – за спеціальністю: ТХКМВіХ, кваліфікація: магістр з ТХКМВіХ, ОНАХТ, 2005 р.
Загальний стаж роботи: 6 років 4 місяці.
Науково-педагогічний стаж: 3 роки 8 місяців.
На посаді молодшого наукового співробітника:у Проблемній науково-дослідній лабораторії ОНАХТ: 3 роки (2009-2012 рр.).
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Охорона праці та цивільний захист, Безпека людини та охорона праці в галузі, Технічна хімія, Технологія перевезення вантажів, Фізика.
Індивідуальні консультації: Понеділок 13:30
Список наукових статей (Google Scholar)
Чумаченко Марія Миколаївна
старший викладач кафедри
Кваліфікація: Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д.Ушинського,1981р. Спеціальність: математика, кваліфікація: вчитель математики.
Науково-педагогічний стаж: 17р.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Вища математика
Індивідуальні консультації: Четверг 13:30
Список наукових статей (Google Scholar)
deli Делі Іван Іванович
старший викладач кафедри, помічник директора з ІТ, аспірант
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 2001р. Спеціальність: трудове навчання та основи інформатики; кваліфікація: вчитель праці та основи інформатики, креслення та безпеки життєдіяльності. Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2002 р. Спеціальність: педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання, кваліфікація: магістр середньої освіти
Науково-педагогічний стаж: 6р.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Інформаційні технології
Індивідуальні консультації: Вівторок 13:30
Список наукових статей (Google Scholar)
Федоренко Анна Вікторівна
старший викладач кафедри
Кваліфікація: Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, 2012 р.Спеціальність: фізикакваліфікація: магістр з фізики
Науково-педагогічний стаж: 6р.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Фізика, вища математика, статистика
Індивідуальні консультації: Среда 13:30
Список наукових статей (Google Scholar)
Сумісники:
Гилка Уляна Леонідівна
старший викладач кафедри, кандидат економічних наук
Кваліфікація: Державний  університет інформаційно-комунікаційних технологій, 2007 р.;спеціальність –  менеджмент організацій; кваліфікація –  магістр з менеджменту організацій
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Економічна теорія, Економіка та фінанси підприємства, Теорія економічного аналізу
Індивідуальні консультації: Четверг 13:30
Житомирська Тетяна Михайлівна
старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук
Горєлова Оксана Володимирівна
старший викладач кафедри
Кваліфікація: Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, (1988р., Спеціальність – математика, Кваліфікація – математик, викладач.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Теоретична механіка, Теоретична та прикладна механіка, Вища математика
Індивідуальні консультації: Среда 13:30
Щоголева Тетяна Миколаївна
старший викладач кафедри
Погодинники:
Козицький Сергій Васильович
професор кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор
Смирнова Ірина Михайлівна
професор кафедри, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-педагогічної роботи
Кваліфікація: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2012 р.Спеціальність:  педагогіка і методика середньої освіти. Фізика; кваліфікація:  вчитель фізики та астрономії Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2016 р. Спеціальність:  технологічна освіта; спеціалізація: основи підприємництва; кваліфікація:  вчитель технологій, технічної і комп’ютерної графіки, креслення та основ підприємництва  Державний заклад «Луганський національний університет імені Т.Г. Шевченка», 2018 р. Спеціальність: професійна освіта; кваліфікація: магістр професійної освіти, інженер-дослідник у галузі транспорту, викладач закладів вищої освіти Державний заклад “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” Магістр професійної освіти, інженер-дослідник у галузі транспорту, викладач закладів вищої освіти
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Інформаційні системи та технології
Індивідуальні консультації: Понеділок 13:30
Список наукових статей (Google Scholar)
Баришнікова Віра Вячеславівна
доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Ковальжи Наталія Григорівна
старший викладач кафедри
Кваліфікація: Казанская Государственная академия культурі и искусств (1998 г. квалификация организатор-экономист социально-культурной сферы Одеський національний морський університет Кваліфікація магістр Спеціальгність «Економіка»
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Економічна теорія, Економіка морського та річкового транспорту
Індивідуальні консультації: Среда 13:30
Лапоног Сергій Іванович
старший викладач кафедри, начальник Ізмаїльської філії державного підприємства «Адміністрація Морських Портів України»
Середа Катерина Василівна
асистент
Іванов Олег Дмитрович
асистент кафедри, зав. лабораторією
Допоміжний персонал:
mamukov8a Мамукова Людмила Олексіївна
старший лаборант кафедри
Пушкіна Катерина Олександрівна
лаборант кафедри

Лабораторії кафедри:

Лабораторія фізики №101
Лабораторія технічної хімії та термогідродинаміки №106
Інтерактивний кабінет менеджменту морського та річкового транспорту №307

На базі кафедри ЗНД діють наукові гуртки:

  • Курсантський науковий гурток «Нові Інформаційні технології» (ст. викладач Делі І.І.)

Метою гуртка є формування компетентностей особистості у процесі опанування новими інформаційними технологіями. Основні завдання гуртка полягають у формуванні знань про нові інформаційні технології: 3D друк, реінжиніринг, 3D сканування, робототехніка тощо; знайомство з програмними засобами, що реалізують нові технології; у розвитку творчих здібностей, творчого мислення курсантів, інтелекту, набуття досвіду власної творчої діяльності, оволодіння новими навичками та здібностями; формування в курсантів здатності до самостійної активної діяльності в усіх проявах життя, ініціативи та самореалізації.

Підвищення кваліфікації(стажування) викладачів кафедри УТГ:

Наукові заходи за участі курсантів ОПП «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

Відеоматеріали кафедри:

Вітальне слово до абітурієнтів зав. кафедрою ЗНД Биковець Н.П.

Презентація нового обладнання лабораторії хімії

Презентація винаходу ДІ НУ “ОМА” знезараження суднових вод

Демонстрація 3D Друку інструменту на міжнародній конференції ДІНУ”ОМА”

Переможці конкурсу “Морська справа 2018” в Афінах

Переможці конкурсу “Морська справа 2019” в Роттердамі

Курсанти Дунайського інституту на прогульці по Роттердаму

Гурток “Нові ІТ” кафедри ЗНД приєднався то челенджу “3D друк лікарю”

2023-10-16T14:09:04+02:00