Навчальний план (2017-2018н.р.)

Експлуатація суднових енергетичних установок – Нормативний термин (4,5р.)  

1 курс нормативний
” ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ”     (2017-2018н.рік) НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Кількість годин Залік/ іспит Контр. роботи Практичних (годин) Лабораторних (годин) Лекції Викладач
Англійська мова 120 З АКР 30 Желясков В.Я. (зима)
Історія та культура України 120 І Реф 12 12 Ярмоленко М.І., – іспит; Березовська В.В.- пр.
Морське право 120 І АКР 8 16 Ярмоленко М.І.
Вища математика 150 І РГР 18 12 Горєлова О.В.
Фізика 150 І АКР 6 12 14 Федоренко А.В. – л., АКР, іспит; Іванов О.Д. – лаб, пр.
Безпека та охорона на морі 180 І АКР 8 16 14 Кузьменко Н.Л. – л., лаб., АКР,іспит; Денисова А.С. – пр.
Нарисна геометрія та інженерна графіка 90 І РГР 10 12 Коваленко С.І. – л, РГР, іспит; Ракитьська Н.М.-пр.
Технологія матеріалів і ремонту деталей СТЗ 120 І РГР 4 12 10 Ковтун О.М.
2 курс нормативний
” ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ”     (2017-2018н.рік) НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Кількість годин Залік/ іспит Контр. роботи Практичних (годин) Лабораторних (годин) Лекції Викладач
Англійська мова 150 І 30 Желясков В.Я. (зима)
Фізика 150 І РГР 4 14 12 Федоренко А.В.
Теоретична та прикладна механіка 150 І РГР 20 10 Горєлова О.В.
Інформаційні технології 150 І РГР 14 18 Делі І.І.
Вища математика 150 І РГР 18 12 Черкас О.А.
Опір матеріалів та основи надійності 90 І РГР 8 4 8 Ковтун О.М.
Безпека людини та охорона навколишнього середовища 90 І АКР 6 6 10 Кірсанова В.В.
Морська інженерна практика 90 І АКР 6 12 Ліпенков І.В.
Технічна хімія 60 З АКР 6 8 Кірсанова В.В.
3 курс нормативний
” ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ”     (2017-2018н.рік) НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Кількість годин Залік/ іспит Контр. роботи Практичних (годин) Лабораторних (годин) Лекції Викладач
Англійська мова  (за ПС) 105 З АКР 20 Желясков В.Я.
Політологія 60 І РЕФ 4 8 Ярмоленко М.І.
Соц.-псих.технології менеджменту 60 З АКР 4 6 Сорока О.М.
Економічна теорія 90 З РЕФ 6 10 Гилка У.Л.
Вища математика 120 І 10 14 Черкас О.А.
Теорія автоматичного управління 45 З АКР 4 6 Лещев В.О. – л., АКР, залік; Найдьонов А.І. – лаб.
Програмування та експл. контролерів в системах управління 45 З АКР 4 6 Яремчук С.О.
Основи судноводіння і управління судном 60 З АКР 4 8 Коротченков М.П.
Теорія, будова судна та рушії 90 І РГР 10 10 Тарасенко Т.В.
Технічна термодинаміка 150 І РГР 12 14 Ярмакі А.Х. – л., РГР, іспит; Ракитська Н.М. – лаб.
Теплопередача 90 З РГР 8 10 Ярмакі А.Х. – л., РГР, залік; Ракитська Н.М. – лаб.
Гідромеханіка 90 З РГР 8 10 Ярмакі А.Х.
Електроніка і електронні засоби управління 75 І АКР 6 10 Залож В.І.
Електротехніка 120 І РГР 6 8 12 Радюков Є.М. – л., іспит;  Залож В.І. – пр.,РГР; Будєєв І.П. – лаб.
Теорія машин, механізмів та деталі машин 90 З Курсова 6 10 Герганов Л.Д.
Метрологія та теплотехнічні вимірювання 60 З АКР 4 6 Коваленко С.І.
4 курс нормативний
” ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ”     (2017-2018н.рік) НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Кількість годин Залік/ іспит Контр. роботи Практичних (годин) Лабораторних (годин) Лекції Викладач
Англійська мова (за ПС) 144 І  КР 20 Желясков В.Я.
Етико-релігійна толерантність у багатонаціональних екіпажах 54 З АКР 2 6 Котляр Л.І.
Менеджмент морської галузі 54 З КР 4 6 Коваленко С.І.
Основи охорони праці 54 І АКР 2 8 Кірсанова В.В.
Виживання в екстремальних  умовах 72 З АКР 8 4 Мазур Т.М.
Суднові допоміжні установки і системи 180 І Курсова 12 16 Чимшир В.І. – л., іспит; Разінкін О.Р. – КР, лаб.;
Суднові котельні установки 162 І Курсова 14 20 Лихогляд К.А. – л.,іспит; Маслов І.З. – КР; Найдьонов А.І. – лаб.
Автоматизація суднових енергетичних установок 108 З РГР 6 14 Лещев В.О. – л., РГР, залік; Найдьонов А.І. – лаб.
Технічне викор.суднових технічних  засобів і безпечне несення вахти 108 І АКР 8 8 Маслов І.З. – л., іспит; Власов І.В. – лаб. АКР,
Технологія використання робочих речовин 72 З РР 6 4 Мельников Б.П. – л., залік; Власов І.В. – лаб, РР.
Суднові вантажні та палубні механізми 108 І РГР 6 10 Маслов І.З. – л., іспит; Найдьонов А.І. – лаб. РГР ,
Стандарти Міжнародної морської організації 72 З АКР 4 6 Мазур Т.М.
Безпечне управління СЕУ і менеджмент машинної команди 72 І АКР 6 4 Маслов І.З. – л., іспит; Палагин А.Н. – лаб., АКР
Електрообладнання суден 108 І РГР 8 10 Радюков Є.М. – л., РГР, іспит; Будєєв І.П. – лаб.
Радіообладнання  і зв’язок 36 З АКР 2 4 Кратко В.М. – л.,АКР, залік; Квасніков П.К.-лаб.
5 курс нормативний
” ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ”     (2017-2018н.рік) НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Кількість годин Залік/ іспит Контр. роботи Практичних (годин) Лабораторних (годин) Лекції Викладач
Менеджмент морських ресурсів 54 З КР 4 6 Коваленко С.І.
Суднові двигуни внутрішнього згорання 216 І Курсова 26 32 Данилян А.Г. – л.,  іспит.; Найдьонов А.І. – КР,;  Козюбенко М.Л. – лаб;
Автоматизація суднових енергетичних установок 54 І РГР 4 6 Лещев В.О. – л., РГР, іспит;Найдьонов А.І. – лаб.
Технічне обслуговування і ремонт СТЗ 108 І АКР 8 8 Маслов І.З. – л., іспит; Козюбенко М.Л. – пр;  АКР
Судновий гідропривід 54 З РГР 4 6 Маслов І.З. – л., залік; Разінкін О.Р. – пр. РГР
Суднові турбінні установки 108 І Курсова 6 14 Лихогляд К.А. – л.,іспит; Маслов І.З. – лаб., КР.
Суднова холодильна техніка 72 З КР 4 8 Одеса(Лихогляд К.А.); Найдьонов А.І. – пр., КР.

Експлуатація суднових енергетичних установок – Скорочена форма (3р.)  

1 курс скорочений
” ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ” СКОРОЧЕНА ФОРМА НАВЧАННЯ  НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Кількість годин Залік/ іспит Контр. роботи Практичних (годин) Лабораторних (годин) Лекції Викладач
Англійська мова (за ПС) 90 З АКР 18 Константинова Т.М.
Історія та культура України 120 І РЕФ 12 12 Ярмоленко М.І.
Філософія 120 І АКР 8 16 Котляр Л.І.
Орг.колект. діяльністю та лідерство 90 З АКР 10 8 Сорока О.М.
Суспільство і держава 90 З АКР 10 8 Березовська В.В.
Економічна теорія 90 З АКР 8 10 Ковальжи Н.Г.
Вища математика 150 І РГР 18 12 Чумаченко М.М.
Фізика 120 І АКР 12 12 Биковець Н.П. (зима)/Федоренко А.В. (весна)
Інформаційні  технології 150 І АКР 14 18 Яремчук С.О.
Технічна хімія 60 З АКР 6 8 Кірсанова В.В.
Безпека людини та ОНС 90 І АКР 6 6 10 Кірсанова В.В.
Безпека та охорона на морі 120 І АКР 12 12 Кузьменко Н.Л.
Технологія використання робочих речовин 60 З АКР 2 6 4 Мельников Б.П. – л., АКР, залік; Власов І.В. – пр., лаб.
Устрій судна та морехідні якості 60 З АКР 6 6 Вертинський В.І.
Нарисна геометрія та інженерна графіка 90 І РГР 10 12 Коваленко С.І.-л., РГР, іспит; Ракитська Н.М.-пр.
Технологія матеріалів і ремонту СТЗ 60 З АКР 2 6 4 Коваленко С.І.
2 курс скорочений
” ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ” СКОРОЧЕНА ФОРМА НАВЧАННЯ  НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Кількість годин Залік/ іспит Контр. роботи Практичних (годин) Лабораторних (годин) Лекції Викладач
Англійська мова за ПС 120 З АКР 20 Желясков В.Я.
Ділова українська мова 120 І РЕФ 24 Турлак Л.П.
Запобігання забрудненню морського середовища 90 І АКР 10 10 Кірсанова В.В.
Фізика 120 І РГР 12 12 Яремчук С.О.
Вища математика 150 І РГР 18 12 Чумаченко М.М.
Теоретична та прикладна механіка 150 І РГР 20 10 Биковець Н.П.
Опір матеріалів та основи надійності 90 І РГР 8 4 8 Ковтун О.М.
Термогідродинамічні процеси 180 І Курсова 14 8 14 Ярмакі А.Х.-л.,лаб, КР, іспит; Ракитська Н.М. – лаб., пр., КР.
Суднові двигуни внутрішнього згорання 120 І Курсова 10 6 8 Данилян А.Г. – л, КР, іспит; Власов І.В. – лаб., пр.
Електротехніка 90 І РГР 6 4 8 Радюков Є.М. – л., РГР, іспит; Залож В.І. – пр.,РГР; Будєєв І.П. – лаб.
Метрологія та теплотехнічні вимірювання 60 З АКР 6 6 Коваленко С.І.
3 курс скорочений
” ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ” СКОРОЧЕНА ФОРМА НАВЧАННЯ  НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Кількість годин Залік/ іспит Контр. роботи Практичних (годин) Лабораторних (годин) Лекції Викладач
Соціально-психологічні технології менеджменту 30 З АКР 2 4 Сорока О.М.
Основи медичних знань 60 З АКР 4 4 Волчков В.Д.
Суднові турбінні установки 90 І Курсова 6 14 Лихогляд К.А. – л.,іспит; Маслов І.З. – лаб., КР.
Термогідродинамічні процеси 120 І 10 14 Биковець Н.П. – л., іспит; Ярмакі А.Х.-лаб.
Технічна експлуатація суднових енергетичних установок 165 І АКР 8 8 16 Маслов І.З. – л., АКР, іспит; Власов І.В. – пр, лаб.
Автоматизація суднових енергетичних установок 90 З РГР 8 16 Лещев В.О.; Найдьонов А.І. – лаб.
Енергоспоживальні елементи СЕУ 150 І Курсова 12 16 Чимшир В.І. – л., іспит; Разінкін О.Р. – лаб, КР.
Виживання в екстремальних умовах 60 З АКР 8 4 Мазур Т.М.
Безпечне управління СЕУ та менеджмент машинної команди 45 І АКР 6 4 Маслов І.З. – л., АКР, іспит; Палагин А.Н. – лаб.
Програмування та експлуатація контролерів в системах управління 45 З АКР 4 6 Яремчук С.О.
Охоронні заходи на судні 45 З АКР 4 6 Міщенко В.І.
Суднова холодильна техніка 60 З АКР 4 8 Одеса (Лихогляд К.А.); Найдьонов А.І. – пр., АКР.
Судновий гідропривід 45 З РГР 4 6 Маслов І.З. – л., залік; Разінкін О.Р. – пр., РГР.
Суднові двигуни внутрішнього згорання 180 І Курсова 26 32 Данилян А.Г. – л.,іспит; Найдьонов А.І. – КР.;Власов І.В. – лаб
By |2018-11-09T13:38:46+02:0017 Січня, 2017|страницы, Студенти|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment