ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДУНАЙСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ»

Провідним морським вузом Подунав’я є Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія». Уже 19 років динамічно розвивається цей  вищий морський навчальний заклад, один із вузів Бессарабії, який зумів наполегливою роботою заслужити повагу, репутацію і престиж як в Україні, так і за кордоном . 

     Дунайський інститут Національного університету “Одеська морська академія”  – вищий морський навчальний заклад, що є відокремленим структурним підрозділом Національного університету “Одеська морська академія”  та діє згідно з ліцензією на продовження освітньої діяльності за різними ступенями вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти. 

Його історія розпочалася ще в лютому 1960 р. Так, за сприянням керівництва «УДП» в м. Ізмаїлі був відкритий консультаційний пункт Одеського вищого інженерного морського училища (ОВІМУ). Наприкінці 1964 р. консультаційний пункт реорганізований у заочний факультет ОВІМУ. У зв’язку з реорганізацією сітки вищих учбових закладів у 1988 р. факультет припинив діяльність. Через 10 років у 1998 р. Міністерство освіти України прийняло рішення про відкриття Ізмаїльського заочного факультету Одеської національної морської академії (ОНМА). У подальшому, 12 липня 2002 р. наказом Міністерства освіти України № 398 Ізмаїльський заочний факультет ОНМА перейменовано в Ізмаїльський факультет ОНМА і розпочата підготовка освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на денну форму навчання. З 1 вересня 2002 р. 36 курсантів розпочали навчання на денній формі за спеціальностями «Судноводіння» та «Експлуатація суднових  енергетичних установок».

Відродження Ізмаїльського факультету – це знакова подія для всього Дунайського регіону. Відбулася вона в більшості завдяки сприянню екс-президента ПАТ «УДП», доктора технічних наук, професора П.С.Суворова. Для Ізмаїльського факультету пароплавство  надало приміщення, навчальні лабораторії, учбово-тренувальне судно, на якому курсанти мали можливість проходити практику. За досить короткий термін були створені необхідні побутові умови для навчання  курсантів, збільшений літературно-бібліотечний фонд до шести тисяч екземплярів, відремонтовані учбові приміщення, спортзал, аудиторії та лабораторії факультету.

Першим деканом факультету став Д.Д.Вратенков. У 2003 р. деканом факультету став кандидат технічних наук П.В.Бойко – випускник судномеханічного факультету ОВІМУ, який після закінчення навчання, почав  працювати в ОВІМУ: спочатку асистентом на кафедрі «СДВС», а згодом став заступником декана судномеханічного факультету. 

У 2003 р. на першому курсі стаціонарного відділення Ізмаїльського факультету ОНМА  навчалося 60 курсантів за спеціальністю «Судноводіння», 35 курсантів – за спеціальністю «Експлуатація суднових і енергетичних ». На другому курсі денного відділення  факультету навчалося 38 курсантів, на заочному відділенні – 68 студентів.

У 2004 р. рішенням Вченої Ради були створені дві кафедри: кафедра  гуманітарних дисциплін та кафедра загальнонаукових і технічних дисциплін.  Завідуючою кафедри гуманітарних дисциплін стала кандидат історичних наук, доцент М.І.Ярмоленко. Провідними  дисциплінами кафедри гуманітарних дисциплін були: англійська мова, історія України, культурологія, політологія, філософія, психологія, правознавство, економічна теорія. Для більш якісного викладання англійської мови у 2007 р. на факультеті була створена сучасна мультимедійна лабораторія.

Кафедру загальнонаукових та технічних дисциплін очолив  професор, доктор технічних наук П.С.Суворов, який багато зусиль направляв  на  створення лабораторної бази факультету. Почали працювати  комп’ютерний клас, лабораторії з фізики та хімії. Пізніше, кафедру очолив кандидат фізико-математичних наук О.А.Черкас. За кафедрою було закріплено шість лабораторій: фізики, хімії, електротехніки, лабораторія комп’ютерної графіки, мультимедійна та комп’ютерна лабораторії. 

Велику увагу керівництво Ізмаїльського факультету ОНМА  приділяло укомплектуванню кафедр кваліфікованими кадрами. До професорсько-викладацького складу кафедр залучалися кандидати наук, доценти  та викладачі, які активно займалися науковою співпрацею з ведучими спеціалістами України та регулярно підвищували свій освітній рівень у вищих учбових закладах країни.

До навчального процесу також запрошували спеціалістів-виробниників морської індустрії міста (ПАТ «УДП», Ізмаїльського торговельного порту, Ізмаїльського судноремонтного заводу, морських класифікаційних організацій), які мали багаторічний досвід роботи на морському транспорті та досвід з підготовки морських спеціалістів, такі як: віце-президент ПАТ «УДП», д.т.н., професор П.С.Суворов; капітан Ізмаїльського порту, капітан далекого плавання А.І. Колесников, віце-президент ПАТ «УДП» капітан далекого плавання О.М.Дрожжин, директор регіонального філіалу Регістра судноплавства України механік 1-го розряду В.І.Козлов, доцент, механік 1-го розряду К.А.Лихогляд та ін. До навчального процесу запрошувався професорсько-викладацький склад ОНМА. 

У вересні 2007 року деканом Ізмаїльського факультету Одеської національної морської академії  була призначена   кандидат історичних наук, доцент М.І.Ярмоленко, яка у 2011 році захистила докторську дисертацію, а у 2013 році отримала диплом професора.  Завдяки її педагогічним, науковим та організаційним здібностям на ІФ ОНМА вже у 2007 р. були створені  чотири кафедри та електротехнічна лабораторія під керівництвом старшого викладача  Є.М. Радюкова. 

У 2009 г. створена мультимедійна лабораторія, що дозволяло на новому рівні викладати такі дисципліни як метеорологія, теорія будови судна, фізика, вища математика тощо.

Ізмаїльський факультет динамічно розвивався, набір курсантів з кожним роком збільшувався. Так, станом на 01.10.10 р контингент на денній формі навчання складає 390 курсантів, на заочній – 229 студентів. Навчання на стаціонарі доведено до трьох років з  подальшим переведенням  до   ОНМА для закінчення навчання з отримання диплома бакалавра за обраною спеціальністю і на відповідні факультети. Підготовка бакалаврів ведеться за напрямками: «Морський та річковий транспорт» за професійним спрямуванням «Судноводіння» та «Експлуатація суднових енергетичних установок». З 2008 року факультет  здійснив перший набір за скороченою формою навчання (2,5 р.) на заочну форму навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 

З 2009 року відкрита мережа бюджетного фінансування Ізмаїльського факультету  Міністерством освіти та науки України. 

У 2010 р. у результаті реструктуризації кафедри Загальнонаукових та технічних дисциплін створені 2 кафедри: Судноводіння та суднової енергетики (очолив к.т.н, доцент В.І. Чимшир) та загальнонаукових дисциплін (очолила кафедру доцент, кандидат педагогічних наук І.М.Смирнова-Тонконогова) . 

У 2013 р. була створена кафедра Інженерних дисциплін Ізмаїльського факультету (очолив к.п.н, доцент О.Б. Даниленко).

У 2013 році на ІФ ОНМА був організований повний курс підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Це дало можливість жителям Подунав’я отримати якісну вищу освіту та збільшити кадровий потенціал морегосподарського комплексу регіону. Курсанти ІФ ОНМА протягом всього навчання забезпечувалися якісною плавпрактикою на суднах базового виробничого підприємства ПАТ «Українське Дунайське пароплавство» та інших судноплавних компаній.  У 2015 році контингент курсантів/студентів складав біля 1000 осіб.

У 2015 році створені 2 нові кафедри:  суднових енергетичних установок (очолив  к.т.н.,  доцент В.І. Чимшир) та судноводіння (очолив к.п.н, доцент О.Б. Даниленко).  

Відповідно до наказу Кабінету Міністрів України від 5 червня 2015 р. №623 та Наказу Президента України від 25 серпня 2015 р. №500 з 1 січня 2016 р. Одеська національна морська академія отримує статус Національного університету «Одеська морська академія», а Ізмаїльський факультет був реорганізований в Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»(ДІ НУ «ОМА»). Директором інституту призначена д.і.н., професор М.І. Ярмоленко.

У 2016 р. дипломи «бакалавра» отримали 67 майбутніх судноводіїв та судномеханіків, які навчалися на денній формі навчання, а також 76 випускників-заочників. Це був третій випуск бакалаврів, але перший випуск саме Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія». 

З вересня 2016 р. Директором Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» став к.т.н, доцент В.І.Чимшир, який у 2016 році захистив докторську дисертацію, а в 2017 році отримав диплом професора. 

З 2018 року в Дунайському інституті працюють п’ять кафедр: кафедра навігації і управління судном (завідувач кафедри доктор педагогічних наук Даниленко О. Б), на якій працюють три кандидата наук, п’ять  капітанів далекого плавання, два штурмани далекого плавання з великим досвідом практичної та викладацької роботи та три аспіранти;  кафедра суднових енергетичних установок (завідувач кафедри доцент, кандидат технічних наук, механік І розряду Маслов І. З.), на якій працюють 11 викладачів: доктори, кандидати наук, старші викладачі, асистенти; кафедра інженерних дисциплін ( завідувач кафедри доцент,  кандидат технічних наук  Тарасенко  Т.В.), на якій працюють 13 викладачів: доктори, кандидати наук, старші викладачі); кафедра гуманітарних дисциплін (завідувач кафедри доктор педагогічних наук, доцент  Желясков В.Я.), на якій працюють 16 викладачів: 1 професор, 2 доктор педагогічних наук, 7 кандидатів наук, 6 старших викладачів; кафедра загальнонаукових та технічних дисциплін (завідувач кафедри   кандидат технічних наук, доцент Биковець Н.П.), на якій працюють 16 викладачів: 2 професори, 8 кандидатів наук, 5 старших викладачів. 

Працюють та розвиваються курси  підвищення кваліфікації командного плавскладу флоту. Проводиться набір слухачів на курси довузівської підготовки абітурієнтів до зовнішнього незалежного тестування для вступу до вищих навчальних закладів України. 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська  академія» має міцну матеріально-технічну та лабораторну базу, які постійно поповнюється сучасними приладами, комп’ютерами та тренажерними комплексами. Заняття проводяться в інтерактивних кабінетах та мультимедійних лабораторіях. Бібліотечний фонд інституту систематично поповнюється та налічує більше 12000 екземплярів спеціалізованої літератури. Курсанти протягом всього періоду навчання забезпечуються якісною виробничою практикою на базі Ізмаїльського морського торговельного порту та судноремонтних підприємствах міста Ізмаїл, плавпрактикою на суднах ПАТ «Українське дунайське пароплавство» та інших суднохідних кампаній.

Сьогодні Дунайський інститут по праву вважається кузнею високопрофесійних кадрів. В ДІ НУ “ОМА” навчається  1408 курсантів та студентів, які стануть майбутніми судноводіями і судновими механіками.

By |2021-01-17T12:56:12+02:0014 Грудня, 2016|страницы|Коментарі Вимкнено до Про інститут

About the Author: