Увага New! XIV  Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ»  08-09 грудня 2023 року  (Інформаційний лист) Реєстрація
Увага!!!  Реєстрація на курси довузівської підготовки “ДІНУОМА” за посиланням –>

Кафедра гуманітарних дисциплін
dsc_7328

     Завідувач кафедри
     доктор педагогічних наук, доцент
     Желясков 
     Василь Якович

Про кафедру:

Кафедра гуманітарних дисциплін Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія” була створена в березні 2004р., на посаді завідуючого кафедри до 2016 року була кандидат історичних наук, доцент М.І. Ярмоленко. У вересні 2016 р. завідувачем кафедри призначений кандидат педагогічних наук, доцент В. Я. Желясков. У професорсько-викладацькому складі кафедри працюють доктори наук, кандидати наук, доценти, старші викладачі, які регулярно підвищують свій освітній рівень у вищих навчальних закладах нашої країни та  за кордоном. На теперішній час на кафедрі працюють два доктори наук: Желясков В.Я. – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, доцент та Ярмоленко М.І. – доктор історичних наук, професор, віце-президент міжнародної академії наук; кандидати наук, доценти: Березовська В.В., Тимофеєва О.Я., Колмикова О.А., Татарко І.І., Чиж С.Г., Житомирська Т.М., Петров В.С. та старші викладачі: Турлак Л.П. – секретар кафедри, заслужений працівник освіти, відмінник освіти;  Романовська О.Р., Константинова Т.М., Тихонова І.Ю., Бондаренко І.В., Демченко О.М.

Кафедра забезпечує викладання  дисциплин гуманітарного та професійно-практичного спрямування:

Англійська мова, Англійська мова за професійним спрямуванням, Історія та культура України, Морське право,  Філософія,  Суспільство і держава, Ділова українська мова, Українська мова за професійним спрямуванням, Демократія: теорія та практика, Правове регулювання трудових відносин, Культурологія, Фізичне виховання.

Науков-дослідницька робота кафедри –психолого-педагогічні, соціально лінгвістичні дослідження у процесі підготовки компетентних фахівців морської галузі, зокрема фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук: соціальна комунікація, соціально-комунікативна компетентність, іншомовна комунікативна компетентність, історія та розвиток морегосподарського комплексу Придунав`я, питання толерантності особистості, етики та культури міжособистісних відносин, психологічна готовність фахівця морського транспорту в екстремальних ситуаціях професійної діяльності, регіональні особливості етно-національних процесів в Україні,  усне й писемне спілкування українською мовою у процесі професійної діяльності.

Працівники кафедри

NO PHOTO AVAIABLE Желясков Василь Якович
Завідувач кафедрою, професор кафедри, доктор педагогічних наук, професор.
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1995, спеціаліст, спеціальність: іноземні мови, кваліфікація: учитель англійської і французької мов.
Стаж науково-педагогічний: 21 рік.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Індивідуальні консультації: середа 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)
Турлак Людмила Петрівна
Секретар кафедри
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1973, спеціаліст, спеціальність: французька мова, кваліфікація: вчитель  французької мови середньої школи; Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1989, спеціаліст, спеціальність: українська  мова і література, кваліфікація: учитель української мови і літератури.
Стаж науково-педагогічний: 7 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Ділова українська мова, Ділова риторика
Індивідуальні консультації: середа 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)
Berezovskaya Березовська  Вікторія Вікторівна
Доцент кафедри, кандидат історичних  наук, доцент
Кваліфікація: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2004, спеціаліст, спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Історія,  кваліфікація: вчитель історії і правознавства;
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2005, магістр, спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Історія,  кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач історії.
Стаж науково-педагогічний: 15 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Історія та культура України; Суспільство і держава.
Індивідуальні консультації: понеділок 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)
Тимофєєва Оксана Ярославівна
Доцент   кафедри, кандидат педагогічних  наук, доцент
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 2000, спеціаліст, спеціальність: англійська мова та зарубіжна література,  кваліфікація: вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури
Стаж науково-педагогічний: 14 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Індивідуальні консультації: понеділок 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)
Tatarko Татарко Ірина Іванівна
Доцент   кафедри, кандидат історичних  наук.
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 2000, спеціаліст, спеціальність: українська мова і література, зарубіжна література та історія, кваліфікація: вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та історії.
Стаж науково-педагогічний: 9 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Історія та культура України; Культурологія; Філософія.
Індивідуальні консультації: вівторок 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)
Колмикова Олена Олександрівна
Доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1996, спеціаліст, спеціальність: іноземні мови, кваліфікація: учитель англійської і німецької мов.
Стаж науково-педагогічний: 17 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Індивідуальні консультації: середа 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)
Житомирська Тетяна Михайлівна
Доцент   кафедри, кандидат педагогічних  наук, доцент
Кваліфікація: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2002, спеціаліст, спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література, кваліфікація: вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та зарубіжної літератури; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2019, магістр, спеціальність: транспортні технології, спеціалізація: транспортні технології, кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр.
Стаж науково-педагогічний: 9 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Філософія.
Індивідуальні консультації: вівторок 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)
Чиж світлана Георгіївна
Доцент   кафедри, кандидат педагогічних  наук, доцент
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1998, спеціаліст, спеціальність: українська  мова і література та англійська мова,  кваліфікація: учитель української мови і  літератури та англійської мови.
Стаж науково-педагогічний: 20 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Індивідуальні консультації: вівторок 14.00-15.00
Список наукових статей (Google Scholar)
Bondarenko Бондаренко Інга В`ячеславівна
Старший викладач кафедри
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1998, спеціаліст, спеціальність: початкове навчання та фізичне виховання, кваліфікація: учитель початкових класів та фізичного виховання. Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2002, магістр, спеціальність: початкове навчання, кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки початкового навчання.
Стаж науково-педагогічний: 20 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Фізичне виховання
Індивідуальні консультації: п’ятниця 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)
Демченко Ольга Миколаївна
Старший викладач кафедри, кандидат педагогічних  наук
Кваліфікація: : Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2005, спеціаліст, спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (французька, англійська), кваліфікація: вчитель французької та англійської мов і зарубіжної літератури;
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2006, магістр, спеціальність: Мова та література (англійська), кваліфікація: викладач англійської мови.
Стаж науково-педагогічний: 18 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Індивідуальні консультації: вівторок 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)
Parfenova Романовська Ольга Романівна
Старший викладач кафедри
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1998, спеціаліст, спеціальність: англійська та німецька мова, кваліфікація: вчитель англійської та  німецької мов.
Стаж науково-педагогічний: 20 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Індивідуальні консультації: понеділок 14.00-15.00
Список наукових статей (Google Scholar)
Константинова Тетяна Миколаївна Константинова Тетяна Миколаївна
Старший викладач кафедри
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 2001, спеціаліст, спеціальність: англійська і німецька  мова та зарубіжна література,  кваліфікація: вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури
Стаж науково-педагогічний: 15 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Індивідуальні консультації: понеділок 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)
Tikhonova Тихонова Ілона Юріївна
Старший викладач кафедри
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1995, спеціаліст, спеціальність: іноземні мови, кваліфікація: учитель англійської і німецької мов.
Стаж науково-педагогічний: 18 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Індивідуальні консультації: п’ятниця 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)
Петров Володимир Степанович
Доцент   кафедри, кандидат юридичних  наук.
Кваліфікація: Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, 1983, спеціаліст, спеціальність: правознавство, кваліфікація юрист.
Стаж науково-педагогічний: 24 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Демократія: від теорії до практики; Правове регулювання трудових відносин в МГК.
Індивідуальні консультації: п’ятниця  13.40-14.40
Калаянова Марина Дмитрівна
лаборант
Малая Антоніна Василівна
лаборант

Підвищення кваліфікації(стажування) викладачів кафедри ГД:

2023-08-24T11:01:26+02:00