Кафедра гуманітарних дисциплін

Завідувач кафедри

доктор педагогічних наук, професор

Желясков Василь Якович

 

 

 

 

 

 

Про кафедру

Кафедра гуманітарних дисциплін Дунайського інституту Національного університету “Одеська морська академія” була створена в березні 2004 р. Посаду завідуючого кафедри до 2016 року займала кандидат історичних наук, доцент Ярмоленко М.І.. У вересні 2016 р. завідувачем кафедри призначений кандидат педагогічних наук, доцент Желясков В. Я. На теперішній час на кафедрі працюють: Желясков В.Я. – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор та кандидати наук, доценти: Березовська В.В., Тимофеєва О.Я., Колмикова О.А., Татарко І.І., Чиж С.Г., Житомирська Т.М., Демченко О.М. та старші викладачі: Турлак Л.П. – секретар кафедри, заслужений працівник освіти, відмінник освіти;  Романовська О.Р., Константинова Т.М., Бондаренко І.В. Професорсько-викладацький склад кафедри регулярно підвищує свій освітній рівень у вищих навчальних закладах нашої країни та  за кордоном.

Кафедра забезпечує викладання  дисциплін гуманітарного та професійно-практичного спрямування:

Англійська мова, Англійська мова за професійним спрямуванням, Історія та культура України, Морське право, Морське право (публічне, приватне), Філософія,  Суспільство і держава, Ділова українська мова, Ділова риторика, Психологія, Демократія: від теорії до практики, Фізичне виховання.

Науков-дослідницька робота кафедри –формування системи соціально- лінгвістичних компетентностей фахівців  у процесі підготовки компетентних фахівців морської галузі. Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук: соціальна комунікація, соціально-комунікативна компетентність, іншомовна комунікативна компетентність, історія та розвиток морегосподарського комплексу Придунав`я, питання толерантності особистості, етики та культури міжособистісних відносин, психологічна готовність фахівця морського транспорту в екстремальних ситуаціях професійної діяльності, регіональні особливості етно-національних процесів в Україні, усне й писемне спілкування українською мовою у процесі професійної діяльності.

Штатні працівники кафедри

 Фото

Викладач 

Посилання на orcid Посилання на google scholar Посилання на Scopus Посилання на WoS

Желясков Василь Якович
Завідувач кафедрою, професор кафедри, доктор педагогічних наук, професор.
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1995, спеціаліст, спеціальність: іноземні мови, кваліфікація: учитель англійської і французької мов.
Стаж науково-педагогічний: 2
2 рік.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Індивідуальні консультації: середа 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)

https://orcid.org/

https://scholar.google.com.ua/

https://www.scopus.com/

https://www.webofscience.com/

Турлак Людмила Петрівна
Секретар кафедри
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1973, спеціаліст, спеціальність: французька мова, кваліфікація: вчитель  французької мови середньої школи; Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1989, спеціаліст, спеціальність: українська  мова і література, кваліфікація: учитель української мови і літератури.
Стаж науково-педагогічний: 
9 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Ділова українська мова, Ділова риторика
Індивідуальні консультації: середа 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)

https://orcid.org/

https://scholar.google.com.ua/

https://www.scopus.com/

 

Березовська  Вікторія Вікторівна
Доцент кафедри, кандидат історичних  наук, доцент
Кваліфікація: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2004, спеціаліст, спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Історія,  кваліфікація: вчитель історії і правознавства;
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2005, магістр, спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Історія,  кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач історії.
Стаж науково-педагогічний: 1
6 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Історія та культура України; Суспільство і держава
; Демократія: від теорії до практики
Індивідуальні консультації: понеділок 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)

https://orcid.org/

https://scholar.google.com/

https://www.scopus.com/

 

Тимофєєва Оксана Ярославівна
Доцент   кафедри, кандидат педагогічних  наук, доцент
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 2000, спеціаліст, спеціальність: англійська мова та зарубіжна література,  кваліфікація: вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури
Стаж науково-педагогічний: 15 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Індивідуальні консультації: понеділок 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)

https://orcid.org/

https://scholar.google.com.ua/

https://www.scopus.com/

https://www.webofscience.com/

Татарко Ірина Іванівна
Доцент   кафедри, кандидат історичних  наук.
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 2000, спеціаліст, спеціальність: українська мова і література, зарубіжна література та історія, кваліфікація: вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та історії.
Стаж науково-педагогічний: 
10 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Історія та культура України
. Індивідуальні консультації: вівторок 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)

https://orcid.org/

https://scholar.google.com.ua/

 

https://www.webofscience.com/

Колмикова Олена Олександрівна
Доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1996, спеціаліст, спеціальність: іноземні мови, кваліфікація: учитель англійської і німецької мов.
Стаж науково-педагогічний: 1
8 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Індивідуальні консультації: середа 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)

https://orcid.org/

https://scholar.google.com.ua/

 

https://www.webofscience.com/

Житомирська Тетяна Михайлівна
Доцент   кафедри, кандидат педагогічних  наук, доцент
Кваліфікація: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2002, спеціаліст, спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література, кваліфікація: вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та зарубіжної літератури; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2019, магістр, спеціальність: транспортні технології, спеціалізація: транспортні технології, кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр.
Стаж науково-педагогічний: 
10 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Філософія.
Індивідуальні консультації: вівторок 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)

https://orcid.org/

https://scholar.google.com/

https://www.scopus.com/

https://www.webofscience.com/

Чиж світлана Георгіївна
Доцент   кафедри, кандидат педагогічних  наук, доцент
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1998, спеціаліст, спеціальність: українська  мова і література та англійська мова,  кваліфікація: учитель української мови і  літератури та англійської мови.
Стаж науково-педагогічний: 2
2 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Індивідуальні консультації: вівторок 14.00-15.00
Список наукових статей (Google Scholar)

https://orcid.org/

https://scholar.google.com.ua/

https://www.scopus.com/

 

Демченко Ольга Миколаївна
Доцент кафедри, кандидат педагогічних  наук
Кваліфікація: : Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2005, спеціаліст, спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (французька, англійська), кваліфікація: вчитель французької та англійської мов і зарубіжної літератури;
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2006, магістр, спеціальність: Мова та література (англійська), кваліфікація: викладач англійської мови.
Стаж науково-педагогічний: 18 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Індивідуальні консультації: вівторок 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)

https://orcid.org/

https://scholar.google.com/

 

https://www.webofscience.com/

Романовська Ольга Романівна
Старший викладач кафедри
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1998, спеціаліст, спеціальність: англійська та німецька мова, кваліфікація: вчитель англійської та  німецької мов.
Стаж науковопедагогічний: 21 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Індивідуальні консультації: понеділок 14.00-15.00
Список наукових статей (Google Scholar)

https://orcid.org/

https://scholar.google.com.ua/

https://www.scopus.com/

https://www.webofscience.com/

Константинова Тетяна Миколаївна
Старший викладач кафедри
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 2001, спеціаліст, спеціальність: англійська і німецька  мова та зарубіжна літературакваліфікація: вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури
Стаж науковопедагогічний: 16 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Англійська мова; Англійська мова за професійним спрямуванням
Індивідуальні консультації: понеділок 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)

https://orcid.org/

https://scholar.google.com.ua/

 

 

Бондаренко Інга В`ячеславівна
Старший викладач кафедри
Кваліфікація: Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1998, спеціаліст, спеціальність: початкове навчання та фізичне виховання, кваліфікація: учитель початкових класів та фізичного виховання. Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2002, магістр, спеціальність: початкове навчання, кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки початкового навчання.
Стаж науковопедагогічний: 22 років.
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Фізичне виховання
Індивідуальні консультації: пятниця 13.40-14.40
Список наукових статей (Google Scholar)

https://orsid.org/

https://scholar.google.com/

 

 

Калаянова Марина Дмитрівна
лаборант

 

 

 

 

 

2024-03-21T14:33:20+02:00