Увага New! XIV  Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ»  07-08 грудня 2023 року  (Інформаційний лист) Реєстрація
Увага!!!  Реєстрація на курси довузівської підготовки “ДІНУОМА” за посиланням –>

Кафедра суднових енергетичних установок і систем

Завідувач кафедрой
Маслов  Ігор Захарович
кандидат технічних наук,доцент
механік 1 розряду

     
     

О кафедре

Кафедра Суднових енергетичних установок і систем була створена на Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія», 25 серпня 2016 року, в результаті реструктуризації кафедри «Судноводіння та енергетики суден». Очолює кафедру доцент, кандидат технічних наук, механік І разряду Маслов Ігор Захарович.

Навчально-лабораторна база кафедри безперервно розвивається. Вона включає в себе п’ять поточних аудиторних приміщень, навчальні лабораторії по двигунах внутрішнього згоряння, судновим допоміжним механізмам, безпеки життєдіяльності та виживання в екстрених умовах, діючий навчальний дизель-генератор, сучасні тренажери і спеціалізоване програмне забезпечення. Функціонують спеціалізовані навчальні кабінети: «Лабораторія суднових допоміжних установок і систем», «Інтерактивна лабораторія суднових енергетичних установок», «Тренажерний кабінет “ERS Simulator TechSim5000 TRANSAS”», лабораторія «Розробки інноваційної технології знезараження і очищення водного баласту морських суден», «Інтерактивний кабінет конвенцій ІМО та безпеки на морі», «Інтерактивний кабінет суднових допоміжних установок і систем» «Інтерактивний кабінет суднових енергетичних установок» та ін.

Штатні працівники кафедри

Сьогодні кафедра динамічно розвивається. На кафедрі працюють 13 викладачів (доктори, кандидати наук, старші викладачі, асистенти) такi як: Маслов I.З., Чимшир В.I., , Яремчук С.О., Данилян А.Г., Лихогляд К.А., Лещев В.О., Найдьонов А.I., Власов I.В., Мазур Т.М., Генчев В.В., Палагiн О.М., Журавльов С.В.. Велика частина з них діючі механіки І розряду, працівники ВАТ «УДП», Ізмаїльського торгового порту, судноремонтного заводу. Викладачі мають можливість передавати той багатющий досвід підростаючому поколінню, який був накопичений роками. Наші випускники успішно працюють, займаючи ключові пости, в судноплавних компаніях України, країн СНД, зарубіжних країн.

На кафедрі викладаються  навчальні дисципліни циклу професійної та практичної підготовки бакалавра судномеханiка, а саме:

Інформаційні технології.
Фізика
Автоматизація суднових енергетичних установок.
Безпека та охорона на морі
Безпечне управління судновими енергетичними установками.
Застосування міжнародних Конвенцій та стандартів на суднах.
Менеджмент морських ресурсів
Суднова холодильна техніка
Суднові двигуни внутрішнього згоряння
Суднові допоміжні установки і системи
Суднові турбінні та котельні установки
Теорія та засоби управління судновими енергетичними установками
Технічне обслуговування, діагностика і ремонт суднових технічних засобів
Технологія використання робочих речовин
Управління роботою механізмів суднової енергетичної установки та безпечне несення вахти
Суднові енергетичні установки та електрообладнання суден

Отриманню глибоких знань та  твердих навичок під час проведення навчальних занять сприяє наявна навчально-лабораторна база кафедри, до складу якої входять:

Лабораторія суднових допоміжних установок і систем 122
Інтерактивна лабораторія суднових енергетичних установок 211
Тренажерний кабінет “ERS Simulator TechSim5000 TRANSAS” 311
Лабораторія «Розробки інноваційної технології знезараження і очищення водного баласту морських суден»
Інтерактивний кабінет конвенцій ІМО та безпеки на морі 411
Інтерактивний кабінет суднових допоміжних установок і систем 412
Інтерактивний кабінет суднових енергетичних установок 413

Працивніки кафедри СЕУіС

Маслов Ігор Захарович , Завідувач кафедри СЕУ і С, к.т.н. доцент
Кваліфікація:1. Одеське вище інженерне морське училище, 1988р.
спеціалізація. «Експлуатація суднових силових установок» кваліфікація «інженер- судомеханік».
2. Київська державна академія водного транспорту імені Петра Конашевича – Сагайдачного 2016 р.
3. Захист дисертації за спеціалізацією 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.
Науково-педагогічний стаж: 6 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Безпечне управління суднових енергетичних установок; Управління роботою механізмів суднової енергетичної установки; Технічна експлуатація суднових енергетичних установок; Менеджмент морських ресурсів.
Індивідуальні консультації: Вівторок, 14.00
Список наукових статей (Google Scholar)
Чимшир Валентин Іванович, професор, доктор технічних наук
Кваліфікація: 1. Одеська національна морська академія, кваліфікація механік судновий.
2. Одеський національний морський університет 2007 р., кандидат технічних наук за спеціальністю «Управління проектами і програмами».
3. Одеський національний морський університет 2017 р. Доктор технічних наук за спеціальністю «Управління проектами і програмами»,
Науково-педагогічний стаж: 23 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Суднові допоміжні установки і системи
Список наукових статей (Google Scholar).
Суворов Петро Семенович , Професор, доктор технічних наук
Кваліфікація: 1. Одеське вище інженерне морське училище 1972 р. кваліфікація інженер-механік.
2. Одеська державна морська академія 1995 р., д.т.н.
3. Одеський державний морський університет 2000 р. кваліфікація економіст.
Науково-педагогічний стаж: 13 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Суднові двигуни внутрішнього згоряння.
Список наукових статей (Google Scholar).
Лихогляд Костянтин Андрійович , Доцент
Кваліфікація: Одеське вище інженерне морське училище, 1972р. кваліфікація «інженер- механік»
Науково-педагогічний стаж: 12 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Суднові турбінні та котельні установки; Суднова холодильна техніка.
Індивідуальні консультації: Вівторок,14.00
Список наукових статей (Google Scholar)
Лещев Володимир Олександрович , к.т.н., доцент
Кваліфікація: 1. Одеський політехнічний інститут, 1970 р., спеціалізація «Електричний привід і автоматизація промислових установок» інженер-електрик.
2. Одеський національний політехнічний університет, 1980 р.
Захист дисертації за спеціальністю05.13.06-Інформаційні технології.
Науково-педагогічний стаж: 16 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Автоматизація суднових енергетичних установок
Індивідуальні консультації: Середа,14.00
Список наукових статей (Google Scholar)
Яремчук Світлана Олександрівна , К.т.н., доцент
Кваліфікація: 1. Львівський орден Леніна  політехнічного інституту імені Ленінського комсомолу, 1986р.Спеціальність «Автоматизовані системи управління»
квал. «інженер-системотехнік».
2. Одеський національний політехнічний університет,
2015 р. Захист дисертації за спеціальністю 05.13.06-Інформаційні технології
Науково-педагогічний стаж: 18 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Інформаційні технології, Фізика
Індивідуальні консультації: Вівторок 13.30
Список наукових статей (Google Scholar)
Палагін Олександр Миколайович , К.т.н., доцент
Кваліфікація: 1.Одеське вище інженерне морське училище 1988р.спеціальність «Експлуатація суднових силових установок»,квал. «інженер- судомеханік».
2.Національний університет «Одеська морська академія», 2019 р. Захист дисертації за спеціалізацією «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
Науково-педагогічний стаж: 1 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Суднові допоміжні установки і системи
Індивідуальні консультації: Понеділок, 14:00
Список наукових статей (Google Scholar)
Данилян Анатолій Григорович , Старший викладач
Кваліфікація: Одеське вище інженерне морське училище, 1976р.спеціалізація «Експлуатація суднові силові установки»,квал. «інженер- судномеханік».
Науково-педагогічний стаж: 10 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Суднові двигуни внутрішнього згоряння, суднові енергетичні установки та електрообладнання суден, теорія та засоби управління суднових енергетичних установок
Індивідуальні консультації: Середа, 13.30
Список наукових статей (Google Scholar)
Мазур Тетяна Миколаївна , Старший викладач
Кваліфікація: Одеський інститут інженерів морського флоту, 1992р.спец. «Суднобудівництво і судноремонт»,квал. «інженер – суднобудівник».
Науково-педагогічний стаж: 10 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Безпека та охорона на морі. Застосування міжнародних конвенцій, менеджмент морських ресурсів
Індивідуальні консультації: П’ятниця 13.30
Список наукових статей (Google Scholar)
Найдьонов Андрій Ігорович , Старший викладач
Кваліфікація: Одеська національна морська академія, 2013р. спец. «Експлуатація суднових енергетичних установок», квал. «інженер- механік»
Науково-педагогічний стаж: 5 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Автоматизація суднових енергетичних установок, суднові допоміжні установки і системи, суднові енергетичні установки та електрообладнання суден
Індивідуальні консультації: Вівторок13.30
Список наукових статей (Google Scholar)
Власов Ігор Валерійович , Старший викладач`
Кваліфікація: Одеська національна морська академія, 2013р.спец. «Експлуатація суднових енергетичних установок»,квал. «магістр суднової енергетики»
Науково-педагогічний стаж: 7 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Технологія використання робочих речовин, суднові допоміжні установки і системи
Індивідуальні консультації: Середа 13.30
Список наукових статей (Google Scholar)
Генчев Валентин Володимирович , Старший викладач
Кваліфікація: Севастопольський природо-будівельний інститут, 1981р.спец. «Суднові силові установки»,квал. «інженер- механік»
Науково-педагогічний стаж: 2 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Технічне обслуговування і ремонт суднових технічних засобів, технічна експлуатація суднових енергетичних установок
Індивідуальні консультації: Понеділок 14:00
Список наукових статей (Google Scholar)
Терзі Ганна Анатоліївна
фахівець

Дипломні роботи випускників 2020 року:

 Довідка про проведення експертизи дипломної роботи на академічну доброчесність

Презентації дипломних робіт денна форма

Презентації дипломних робіт заочна форма

Наукова робота на кафедрі:

Невід’ємною частиною життя кафедри є наукова робота викладачів і курсантів. На кафедрі виконуються дослідження в напрямку оптимізації процесів експлуатації і технічного обслуговування судна, а також інші актуальні для морського транспорту теми. Систематично проводяться науково-технічні семінари та конференції, що носять більшою мірою науково-практичний характер. Функціонує наукове товариство курсантів, до складу якого входять провідні викладачі кафедри і закріплені за ними курсанти. Наукові розробки курсантів мають практичну спрямованість і відправляються на міжвузівські конкурси. Отримано два патенти такi як: «Патент на корисну модель «Спосіб знезараження і очищення баластної води» № 142319 зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.05.2020», та «Патент на винахід «Спосіб знезараження і очищення баластної води й установка для його здійснення» зареєстровано в Державному реєстрі України винаходів 12.10.2020 р.»

Підвищення кваліфікації(стажування) викладачів кафедри СЕУіС:

By |2023-03-14T13:21:56+02:001 Листопада, 2016|страницы|Коментарі Вимкнено до Кафедра суднових енергетичних установок і систем

About the Author: