Кафедра суднових енергетичних установок і систем

Завідувач кафедрой
Маслов  Ігор Захарович
кандидат технічних наук, доцент
механік 1 розряду

           

Про кафедру

Кафедру «Суднових енергетичних установок і систем» Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» було відкрито 25 серпня 2016 року в результаті реструктуризації кафедри «Судноводіння та енергетики суден». Її очолює кандидат технічних наук, доцент, механік І розряду Маслов Ігор Захарович.

Навчально-лабораторна база кафедри Суднових енергетичних установок і систем включає в себе п’ять поточних аудиторних приміщень, навчальні лабораторії по двигунам внутрішнього згоряння, судновим допоміжним механізмам, безпеки життєдіяльності та виживання в екстрених умовах, діючий навчальний дизель-генератор, сучасні тренажери і спеціалізоване програмне забезпечення. Функціонують спеціалізовані навчальні кабінети: «Лабораторія суднових допоміжних установок і систем», «Інтерактивна лабораторія суднових енергетичних установок», «Тренажерний кабінет “ERS Simulator TechSim5000 TRANSAS”», лабораторія «Розробки інноваційної технології знезараження і очищення водного баласту морських суден», «Інтерактивний кабінет конвенцій ІМО та безпеки на морі», «Інтерактивний кабінет суднових допоміжних установок і систем» «Інтерактивний кабінет суднових енергетичних установок» та ін.

Для всіх освітніх компонентів, викладання яких забезпечує кафедра суднових енергетичних установок і систем, розроблені навчальні плани, робочі програми та силабуси. Методична робота проводиться у відповідності з планом. Постійно оновлюються курси лекцій, удосконалюються методи контролю знань студентів.

Кафедра суднових енергетичних установок і систем є випускаючою за освітньо-професійною програмою 271.02 «Управління судновими технічними системами і комплексами», що у подальшому дає змогу отримати диплом механіка. У 2021 році було акредитовано освітньо-професійну програму напряму підготовки 271.02 «Управління судновими технічними системами і комплексами».

Кафедра забезпечує викладання таких освітніх компонентів циклу професійної та практичної підготовки:

Автоматизація суднових енергетичних установок

Безпека людини та охорона навколишнього середовища

Безпека та охорона на морі

Безпечне управління судновими енергетичними установками

Застосування міжнародних Конвенцій та стандартів на суднах

Менеджмент морських ресурсів

Суднова холодильна техніка

Суднові двигуни внутрішнього згоряння

Суднові допоміжні установки і системи

Суднові турбінні та котельні установки

Теорія та засоби управління судновими енергетичними установками

Технічне обслуговування, діагностика і ремонт суднових технічних засобів

Технологія використання робочих речовин

Управління роботою механізмів суднової енергетичної установки та безпечне несення вахти

Курсова робота «Розрахунок суднової енергетичної установки та суднових систем»

 Штатні працівники кафедри

 Фото
Викладач 
посилання 
на orcid
посилання на 
google scholar
Scopus

Маслов Ігор Захарович, завідувач кафедри СЕУіС, кандидат технічних наук, доцент, механік І розряду.–Кваліфікація: 1. Одеське вище інженерне морське училище, 1988 р., спеціалізація: «Експлуатація суднових силових установок», кваліфікація «інженер- судомеханік».

2. Київська державна академія водного транспорту імені Петра Конашевича – Сагайдачного 2021 р., кваліфікація «управління та адміністрування», спеціальність «менеджмент».

3. Київська державна академія водного транспорту імені Петра Конашевича – Сагайдачного 2016 р., кандидат технічних наук за спеціальністю 05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту.

Науково-педагогічний стаж: 10 років.

Найменування освітніх компонент, що викладає: Безпечне управління судновими енергетичними установками; Менеджмент морських ресурсів; Управління роботою механізмів суднової енергетичної установки та безпечне несення вахти.

Індивідуальні консультації: Вівторок, 14.00.

https://orcid.org/

https://scholar.google.ru/

https://www.scopus.com/

Чимшир Валентин Іванович, доктор технічних наук, професор.

Кваліфікація: 1. Одеська національна морська академія, 2014 р. кваліфікація механік судновий.

2. Одеський національний морський університет, 2007 р., кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.22 Управління проектами та програмами.

3. Одеський національний морський університет, 2017 р., доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.22 Управління проектами і програмами.

Науково-педагогічний стаж: 23 роки.

Найменування освітніх компонент, що викладає: Суднові допоміжні установки і системи.

Індивідуальні консультації: Вівторок, 14.00.

https://orcid.org/

https://scholar.google.ru/

https://www.scopus.com/

Суворов Петро Семенович, доктор технічних наук, професор.

Кваліфікація: 1. Одеське вище інженерне морське училище 1972 р., кваліфікація «інженер-механік», механік І розряду.

2. Одеське вище інженерне морське училище, 1990 р., кандидат технічних наук за спеціальністю 05.08.05 Суднові енергетичні установки та їх елементи.

3. Одеська державна морська академія, 1995 р., доктор технічних наук за спеціальністю 05.08.05 Суднові енергетичні установки та їх елементи.

4. Одеський державний морський університет, 2000 р., кваліфікація «економіст».

Науково-педагогічний стаж: 13 років.

Найменування освітніх компонент, що викладає: Суднові двигуни внутрішнього згоряння.

Індивідуальні консультації: Вівторок, 14.00.

 

‪https://scholar.google.ru/

 

Берестовой Іван Олегович, кандидат технічних наук, доцент.

Кваліфікація: 1. Приазовський державний технічний університет, 2008 р, кваліфікація «магістра-металурга з промислової теплотехніки».

2. Національний університет «Одеська морська академія», 2016 р., кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.03 Двигуни та енергетичні установки.

Науково-педагогічний стаж: 11 років.

Найменування освітніх компонент, що викладає: Теорія та засоби управління судновими енергетичними установками; Технологія використання робочих речовин.

Індивідуальні консультації: Вівторок, 14.00.

https://orcid.org/

https://scholar.google.ru/

https://www.scopus.com/

Палагін Олександр Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, механік І розряду.

Кваліфікація: 1. Одеське вище інженерне морське училище, 1988р., спеціалізація: «Експлуатація суднових силових установок», кваліфікація «інженер- судомеханік».

2. Національний університет «Одеська морська академія», 2019 р., кандидат технічних наук за спеціальністю 05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту.

Науково-педагогічний стаж: 5 років.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Суднові допоміжні установки і системи.

Індивідуальні консультації: Понеділок, 14:00.

https://orcid.org/

https://scholar.google.ru/

https://www.scopus.com/

Найдьонов Андрій Ігорович, кандидат технічних наук, доцент, механік ІІІ розряду.

Кваліфікація: 1. Одеська національна морська академія, 2013р. спеціальність «Експлуатація суднових енергетичних установок», кваліфікація «інженер- механік».

2. Київська державна академія водного транспорту імені Петра Конашевича – Сагайдачного 2021 р., кандидат технічних наук за спеціальністю 05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту.

Науково-педагогічний стаж: 10 років.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Автоматизація суднових енергетичних установок.

Індивідуальні консультації: Вівторок, 13.30.

https://orcid.org/

https://scholar.google.ru/

https://www.scopus.com/

Мусоріна Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук.

Кваліфікація: 1. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2019 р., спеціальність «Транспортні технології».

2. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2018 р., кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02. Теорія та методика навчання (технічні дисципліни).

Науково-педагогічний стаж: 10 років.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Застосування міжнародних Конвенцій та стандартів на суднах.

Індивідуальні консультації: Вівторок, 13.30.

 

https://scholar.google.ru/ https://www.scopus.com/

Лихогляд Костянтин Андрійович, доцент ОНМА, механік І розряду.

Кваліфікація: Одеське вище інженерне морське училище, 1972 р. кваліфікація «інженер- механік».

Науково-педагогічний стаж: 15 років.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Суднові турбінні та котельні установки.

Індивідуальні консультації: Вівторок, 14.00.

 

https://scholar.google.ru/

 

Генчев Валентин Володимирович, старший викладач, механік І розряду.

Кваліфікація: Севастопольський природо-будівельний інститут, 1981р., спеціальність «Суднові силові установки», кваліфікація «інженер- механік».

Науково-педагогічний стаж: 5 років.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Технічне обслуговування і ремонт суднових технічних засобів, технічна експлуатація суднових енергетичних установок

Індивідуальні консультації: Понеділок, 14:00.

https://orcid.org/

 

 

Данилян Анатолій Григорович, старший викладач, механік І розряду.

Кваліфікація: Одеське вище інженерне морське училище, 1976 р., спеціалізація «Експлуатація суднові силові установки», кваліфікація «інженер- судномеханік».

Науково-педагогічний стаж: 13 років.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Суднові двигуни внутрішнього згоряння.

Індивідуальні консультації: Середа, 13.30.

https://orcid.org/

https://scholar.google.ru/

https://www.scopus.com/

Мазур Тетяна Миколаївна, старший викладач.

Кваліфікація: Одеський інститут інженерів морського флоту, 1992 р., спеціальність «Суднобудівництво і судноремонт», кваліфікація «інженер- суднобудівник».

Науково-педагогічний стаж: 13 років.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Безпека та охорона на морі; Менеджмент морських ресурсів.

Індивідуальні консультації: П’ятниця, 13.30.

 

https://scholar.google.ru/

 

Єсєв Андрій Іванович, старший викладач.

Кваліфікація: 1. Херсонське морехідне училище, 1976 р., спеціальність «Експлуатація суднового електрообладнання», кваліфікація «технік-електромеханік».

2. Одеське вище інженерне морське училище, 1985 р., спеціальність «Холодильні та компресорні машини і установки», кваліфікація «інженер-механік».

Науково-педагогічний стаж: 2 роки.

Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Суднова холодильна техніка.

Індивідуальні консультації: П’ятниця, 13.30.

 

 https://scholar.google.ru/

 

Терзі Ганна Анатоліївна, фахівець.

Кваліфікація: 1. Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2016 р., напрям підготовки «Філологія», кваліфікація «Вчитель української мови, російської мова та зарубіжної літератури»;

2. Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2018 р., напрям підготовки «035 Філологія», кваліфікація «магістр філології» за спеціалізацією «Українська мова та література».

Науково-педагогічний стаж: 10 років.

 

 

 

Науково-дослідна робота:

На кафедрі виконується науково-дослідна робота 01.2023 – 12.2026 за темою «Аналіз і розробка методів та підходів до підвищення ефективності управління та експлуатації судновими системами та комплексами» 0123U101514. Науковий керівник – к.т.н., доцент, механік І розряду Маслов І.З. Результати досліджень оприлюднюються в доповідях науково-педагогічних працівників кафедри суднових енергетичних установок і систем, здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, публікуються наукові статті в журналах, індексованих в Scopus та Web of Science, наукові статті в фахових виданнях України кат. «Б».

https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2023/03/0123U101514.pdf

З 01.2019 по 12.2022 виконувалась науково-дослідна робота за темою «Розробка концепції безпечної експлуатації суднових систем та обладнання» 0118U007602

https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%A1%D0%95%D0%A3%D1%96%D0%A1.pdf

 

Функціонує наукове товариство курсантів, до складу якого входять провідні науково-педагогічні працівники кафедри і закріплені за ними курсанти. Наукові розробки курсантів мають практичну спрямованість і відправляються на міжвузівські конкурси.

 

Отримано охоронні документи:

1. Спосіб знезараження і очищення баластної води й установка для його здійснення: пат. 122318 Україна : МКП C02F 9/12, C02F 1/76, C02F 1/32, C02F 1/48, C02F 103/08, B63B 83/40 / Чимшир В.І.; Маслов І.З.; Данилян А.Г.; Тірон-Воробйова Н.Б.; Ракитська Н.М., заявник і патентовласник Чимшир В.І., Маслов І.З., Данилян А.Г., Тірон-Воробйова Н.Б., Ракитська Н.М. – a201912221. заявл. 24.12.2019, опубл. 12.10.2020, Бюл. №19/2020.

2. Спосіб знезараження і очищення баластної води : пат. 142319 Україна: МКП C02F 1/32, C02F 1/36, C02F 9/12 / Чимшир В.І.; Маслов І.З.; Данилян А.Г.; Тірон-Воробйова Н.Б.; Ракитська Н.М., заявник і патентовласник Чимшир В.І.,  Маслов І.З., Данилян А.Г., Тірон-Воробйова Н.Б., Ракитська Н.М. – u201912222. заявл. 24.12.2019, публ. 25.05.2020, Бюл. №10/2020.

3. Стенд для дослідження опору руху моделей транспортних засобів: пат. 143062 Україна : МКП G 01 M 9/02. А.М.Берестовой, О.А. Хлестова, С.Г. Зінченко, І.О. Берестовой, А.А. Черниш, Д.В. Волков, О.В. Янчецкій. Заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад “Приазовський державний технічний університет”. – u202000184. заявл. 11.01.2020, публ. 10.07.2020, Бюл. №13.

4. Стенд для дослідження опору руху моделей транспортних засобів : пат. 127202 Україна : МПК (2006) G01M 17/00, G01M 9/02 (2006.01), G01M 10/00 / А. М. Берестовой, О.А. Хлестова, І. О. Берестовой [та ін.]. – № a202000181 ; заявл. 27.01.2021 ; опубл. 07.06.2023, Бюл. № 23. – 7 с.

 

Наукове консультування підприємств:

Договір на виконання науково-дослідної / науково-консультативної роботи № 13-21н від 07.09.2021 р.

Додаткова угода № 14-21н до договору на виконання науково-дослідної /науково-консультативної роботи від 07.09.2021 р. № 13-21н

              Основні наукові публікації:  

 

By |2024-03-21T12:54:08+02:001 Листопада, 2016|страницы|Коментарі Вимкнено до Кафедра суднових енергетичних установок і систем

About the Author: