Кафедра інженерних дисциплін

Тарасенко Тетяна Владиславівна
Завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Про кафедру

Кафедра інженерних дисциплін створена 1 червня 2013 року в результаті реструктуризації кафедр факультету. Кафедра здійснює підготовку курсантів і студентів за всіма напрямами підготовки та спеціалізаціями Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія».

Кафедра укомплектована висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом. Всі викладачі мають повну вищу освіту відповідно до профілю дисциплін кафедри, яки викладають. До навчального процесу залучені також провідні фахівці морегосподарської галузі міста Ізмаїл – ПрАТ «УДП», Ізмаїльський морський торговельний порт, Ізмаїльський судноремонтний завод, які мають багаторічний досвід роботи на водному транспорті та досвід з підготовки морських фахівців.

Склад кафедри “Інженерних дисциплін”

Викладач
Тарасенко Тетяна Владиславівна
Завідувач кафедри ІД, кандидат технічних наук, доцент
Кваліфікація: 1.Одеський інститут інженерів морського флоту,  1992 р., спеціальність: Суднобудування та судноремонт; кваліфікація: Інженер-суднобудівник
2. Кандидат технічних наук, шифр – 05.22.20 спеціальність: Експлуатація та ремонт засобів транспорту; Тема: «Підвищення енергоефективності суден при роботі на коротких морських лініях на прикладі суден з гвинтом регульованого кроку»
Науково-педагогічний стаж: 16 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Теорія та будова судна, Морехідні якості судна, Устрій судна та морехідні якості
Індивідуальні консультації: п’ятниця 14:00
https://orcid.org/ https://scholar.google.com.ua/ https://www.scopus.com/ https://www.webofscience.com/
Залож Віталій Іванович
Кандидат технічних наук, доцент
Кваліфікація: 1.Одеський національний політехнічний університет, 2009 р., спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами; кваліфікація: Магістр з автоматизованих систем управління технологічними процесами;
2.Національний університет «Одеська морська академія», 2017 р., спеціальність: Експлуатація суднових енергетичних установок; кваліфікація: Бакалавр з експлуатації суднових енергетичних установок;
3. Національний університет «Одеська морська академія», 2021 р., Спеціалізація: Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики;
4. Кандидат технічних наук, шифр – 05.22.20 спеціальність: Експлуатація та ремонт засобів транспорту, Тема: «Підвищення ефективності контролю технічного стану транспортних дизелів шляхом використання методу аналітичної синхронізації даних моніторингу».
Науково-педагогічний стаж: 10 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Основи електротехніки та радіоелектроніки, Електроніка та електронні засоби управління, Електрообладнання суден, Електротехніка та електричні машини.
Індивідуальні консультації: Середа 13-40
https://orcid.org/ https://scholar.google.com.ua/ https://www.scopus.com/ https://www.webofscience.com/
Максімов Сергій Борисович
Старший викладач
Кваліфікація: 1.Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 2006 р.;спеціальність: Менеджмент; кваліфікація: Бакалавр з  менеджменту
2.ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 2015 р.,спеціальність: Адміністративний менеджмент; кваліфікація: Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності
Науково-педагогічний стаж: 3 роки
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Технологія перевезення вантажів, Комерційна експлуатація судна, Управління сервісними послугами на морському транспорті,  Системи технологій та морські транспортні засоби
Індивідуальні консультації: Середа 13-00
https://orcid.org/ https://scholar.google.ru/ https://www.scopus.com/
Герганов Леонід Дмитрович
Професор, доктор педагогічних наук
Кваліфікація: 1.Коммунарський гірничо-металургійний інститут,1977 р., спеціальність: Машинобудування;кваліфікація:Інженер-викладач машинобудівних дисциплін
2. Кандидат педагогічних наук, шифр –13.00.04 спеціальність: Теорія і методика професійної освіти,Тема: «Дидактичні особливості випереджаючого навчання робітників при формуванні комплексних бригад судноремонтних виробництв»
3.Доктор педагогічних наук, шифр –13.00.04 спеціальність: Теорія і методика професійної освіти,Тема: «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників морського профілю на виробництві»
Науково-педагогічний стаж: 12 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Опір матеріалів, Технологія матеріалів і ремонт суднового обладнання
Індивідуальні консультації: П’ятниця 13-30
https://orcid.org/ https://scholar.google.ru/ https://www.scopus.com/ https://www.webofscience.com/
Бажак Ольга Валеріївна
асистент кафедри «Інженержних дисциплін»
Кваліфікація: Дунайський Інститут Національний університет «Одеська морська академія», 2017 р. Спеціальність “Судноводіння”; кваліфікація: бакалавр судноводіння. Одеський національний морській університет, 2018 р. Спеціальність “Суднобудування”, магістр суднобудування.
Науково-педагогічний стаж: 4 роки.  Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Нарисна геометрія та інженерна графіка, Морехідні якості судна, Дослідження операцій в транспортній галузі  Індивідуальні консультації: Вівторок, 14.00 
https://orcid.org/ https://scholar.google.com.ua/
ДІМОГЛОВА Ольга Володимірівна
доктор філософії.
Кваліфікація: 1.Ізмаїльський інститут водного транспорту,  2016 р., спеціальність “Переклад”, кваліфікація – Спеціаліст філології, перекладач з англійської та німецької мов 2. Міжрегіональна академія управління персоналом “Придунайська філія” – магістр з менеджменту, 2023 р. 3. Ізмаїльський державний гуманітарний  університет, 2023 р., доктор філософії, галузь знань Освіта/Педагогіка, спеціальність – Освітні, педагогічні науки, номер диплому Н23 000363, тема дисертації “Педагогічні умови формування професійного іміджу майбутніх суднових механіків морського транспорту”.  Науково-педагогічний стаж – 7 років.  Дисципліни – Англійська мова (підготовчі курси), Глобальний транспортний ринок (практичні), Системи технологій та морські транспортні засоби (практичні), Управління сервісними послугами на морському транспорті (практичні), Загальний курс транспорту (лекції, практичні)
https://orcid.org/ https://scholar.google.com.ua/ https://www.scopus.com/
Ярмакі Анатолій Христофорович
Старший викладач
Кваліфікація: Одеське вище інженерне морське училище, 1971 р., спеціальність: Експлуатація суднових силових установок; кваліфікація:  Інженер-механік
Науково-педагогічний стаж: 14 років
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Термогідродинамічні процеси
Індивідуальні консультації: Вівторок 14-00
https://scholar.google.com.ua/
Ліпенков Ігор Вікторович
Старший викладач
Кваліфікація: Одеський інститут інженерів морського флоту, 1983 р., спеціальність: Холодильні і компресорні установки; кваліфікація: Інженер-механік
Науково-педагогічний стаж: 4 роки
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Морська інженерна практика, Технологічна практика
Індивідуальні консультації: П’ятниця 14-00
https://scholar.google.com.ua/
Денісова Анна Спиридонівна
асистент
Кваліфікація: Одеський орден Трудового Червоного Прапору політехнічного інституту, 1981 р., спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти; кваліфікація:  Інженер-механік
Науково-педагогічний стаж: 2 роки
Найменування навчальних дисциплін, що викладає: Теорія та будова судна
Індивідуальні консультації: Вівторок 14-00

На кафедрі викладаються  навчальні дисципліни циклу професійної та практичної підготовки бакалавра:

Глобальний транспортний ринок
Електроніка та електронні засоби управління
Електрообладнання суден
Електротехніка та електричні машини
Комерційна експлуатація морського та річкового транспорту
Комерційна експлуатація судна
Метрологія та теплотехнічні вимірювання
Морехідні якості судна
Морська інженерна практика
Нарисна геометрія та інженерна графіка
Опір матеріалів
Основи електротехніки та радіоелектроніки
Системи технологій та морські транспортні засоби
Теорія та будова судна
Термогідродинамічні процеси
Технологія матеріалів і ремонт суднового обладнання
Технологічна практика
Технологія і опір матеріалів
Технологія перевезення вантажів
Устрій судна та морехідні якості

Отриманню глибоких знань та  твердих навичок під час проведення навчальних занять сприяє наявна навчально-лабораторна база кафедри, до складу якої входять: 

Лабораторія технології та опору матеріалів
Лабораторія теорії та будови судна та перевезення вантажів
Лабораторія  електрообладнання судна   
Інтерактивний кабінет нарисної геометрії та інформаційних технологій 
Лабораторія електротехніки та електричних машин   
Лабораторія радіотехніки та суднової електроніки
Майстерня

Викладачі кафедри приймають активну участь у наукових дослідженнях. Основні напрямки досліджень:

  • Дослідження шляхів підвищення енергоефективності у морському та річковому перевезенні вантажів
  • Проблеми морської професійної освіти
  • Дослідження шляхів поліпшення складу та/або експлуатаційних характеристик окремих складових ергатичної системи
  • Розробка математичної моделі функціонування окремих складових ергатичних систем судна

Підвищення кваліфікації(стажування) викладачів кафедри ІД:

На кафедрі “Інженерних дисциплін” щомісячно проводиться міжкафедральний семінар  «Дослідження шляхів підвищення енергоефективності у морському та річковому перевезенні вантажів» в якому приймають участь усі викладачі кафедри, курсанти  та бажаючі наукові співробітники з інших кафедр інституту. >>

На базі кафедри ІД діють наукові гуртки:

Науковий гурток “Технологія зварювання” (ст викладач Липенков І.В.)

На базі кафедри працює курсантський науковий  гурток “Технологія зварювання”. Створення гуртка з технології зварювальних робіт викликане необхідністю придбання у майбутніх інженерів-механіків навичок, по-перше, уміння виконувати зварювальні роботи в умовах плавання й обмеженого постачання матеріалами й інструментом, по-друге – відпрацювання навичок у ліквідації аварійних ситуацій (прориви трубопроводів, тріщини й деформації суднових конструкцій, ушкодження при вантажно-розвантажувальних операціях, виготовлення й ремонт технологічного оснащення та ін.).

Крім вивчення основних питань зварювальної технології й термічної обробки металів планується приділяти особливу увагу відпрацьованою навичок виконання основних зварювальних робіт  і ремонтних операцій із застосуванням зварювання з якими будуть зустрічатися суднові інженери-механіки у своїй повсякденній роботі безпосередньо на судні.

Звіт 
План роботи гуртка на 2023-2024 н.р.

Науковий гурток «Графічне моделювання» (асистент Бажак О. В.)

Діяльність курсантського наукового гуртка “Графічне моделювання” зумовлена практичною потребою у підвищенні рівня теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи з сучасними графічними технологіями. Ці знання забезпечать реалізацію вимог щодо володіння інформаційними технологіями відповідно до спеціалізації за програмами підготовки фахівців морських спеціальностей.

Гурток сформує навички розв’язання складних творчих завдань, що передбачає збір та аналіз інформації, вибір методів та інструментів, застосування інноваційних підходів у сфері графічного дизайну та моделювання.

На заняттях гуртка вивчатимуться програми для 3D-моделювання, такі як AutoCAD, SolidWorks, 3Ds Max.

Звіт
План роботи гуртка  2023-2024 н.р.

Науковий гурток «Моделювання та дослідження схем електронних пристроїв» (к.т.н., доцент Залож В. І.)

Робота курсантського наукового гуртка «Моделювання та дослідження схем електронних пристроїв» викликана практичною необхідністю підвищення рівня теоретичних знань і практичних навичок необхідних для експлуатації електронної апаратури, яка використовується в системах автоматизації суднових енергетичних установок, пристроях контролю, керування і вимірювання електроенергетичних комплексів.

Гурток формує навички з розв’язування складних непередбачуваних задач і проблем, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів у спеціалізованих сферах професійної діяльності.

На заняттях в гуртку  будуть вивчатися основи роботи з моделювання  в  програмах: Multisim-14, S-plan.

Звіт
План роботи гуртка 2023-2024 н.р.

2024-04-25T14:14:27+02:00