Матеріально-технічне забезпечення Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»

Лабораторія електротехніки
Інтерактивний кабінет конвенцій ІМО та безпеки на морі
Лабораторія електронавігаційних та радіонавігаційних приладів
Інтерактивний кабінет морехідної астрономії та метеорології
Морська практика
Інтерактивний кабінет нарисної геометрії та інформаційних технологій
Лабораторія радіотехніки та суднової електроніки
Інтерактивна лабораторія суднових енергетичних установок
Лабораторія фізики
Лабораторія технічної хімії та термогідродинаміки
Інтерактивний кабінет менеджменту морського та річкового транспорту
Майстерня
Інтерактивний кабінет планування і проведення переходу та визначення місцезнаходження
Мультифункціональний навігаційний тренажер «Leater Navy 3.7»
Інтерактивний кабінет маневрування судном та несення безпечної навігаційної вахти. Повномасштабний тренажер навігаційного ходового містка «Navi – Trainer 5000»
Тренажерний кабінет «ERS Simulator TechSim 5000 TRANSAS»
Лабораторія суднових двигунів внутрішнього згорання
Лабораторія суднових допоміжних установок і систем
Інтерактивний кабінет англійської мови №107
Інтерактивний кабінет англійської мови №108
Лабораторія технології та опору матеріалів
Лабораторія теорії та будови судна та перевезення вантажів
Інтерактивний кабінет використання РЛС / ЗАРП та ЕКНІС для забезпечення безпеки плавання. Мережевий тренажерний клас «Navi – Trainer 5000»
Інтерактивний кабінет глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ). Тренажер TGS «GMDSS 5000»
Інтерактивний кабінет суднових допоміжних установок
Інтерактивний кабінет суднових енергетичних установок
Лабораторія «Розробки інноваційної технології знезараження і очищення водного баласту морських суден»

2021-04-25T22:20:08+02:00