УВАГА!! Запрошуємо здобувачів закладів вищої морської освіти України виконати свій індивідуальний навчальний план на базі Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» — приєднатися до освітнього процесу нашого закладу — http://dinuoma.com.ua/addtodinuoma/
Запрошуємо Вас взяти участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції  «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ» 21 квітня 2022 року (Інформаційний лист реєстрація https://forms.gle/tvgDAhZEgqcqJn5WA 

Запрошуємо до публікації матеріалів у колективній монографії «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ» Том 2  — реєстрація —> https://cutt.ly/monografia2021

ДІ НУ «ОМА» здійснює прийом осіб на старші курси (семестри) в межах вакантних місць ліцензованого обсягу для здобуття другої вищої освіти ступеня бакалавра – для осіб, які здобули вищу освіту за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) бакалавра, спеціаліста, магістра.

Курс (семестр), на який може бути зарахована особа для здобуття другої вищої освіти, визначається відбірковою комісією з урахуванням змісту попередньо отриманої вищої освіти та його відповідності обраній освітній програмі. Зарахування на навчання для здобуття другої вищої освіти здійснюється протягом року за рішенням відбірковою комісії, як правило, до початку навчальних занять на відповідному курсі (семестрі).
Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.
Для здобуття другої вищої освіти осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), конкурсний відбір здійснюється за середнім балом додатка до диплому про вищу освіту та результату співбесіди, на основі якого здійснюється вступ.

ПРОГРАМА СПIВБЕСIДИ З МАТЕМАТИКИ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

Перелік документів, які абітурієнт подає ОСОБИСТО в приймальну комісію на заочну форму навчання:

1) копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України – 1,2 стор. з пропискою, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);

2) копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього;

3) медична довідка за формою 086-о (оригінал) та довідка від наркологу та психіатру;

4)  шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

При собі ОБОВ’ЯЗКОВО мати оригінали УСІХ зазначених вище документів та військовий квиток або посвідчення про приписку 

 

Регламент вступу на навчання для здобуття ОС бакалавра (друга вища освіта)

Регламент вступу на навчання для здобуття ОКР бакалавра (друга вища освіта) за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

Сесії

Прийом заяв

Оголошення списку рекомендованих

Дата зарахування*

початок

завершення

І

04.01.2021

25.01.2021

26.01.2021

27.01.2021

ІІ

01.02.2021

24.02.2021

25.02.2021

26.02.2021

ІІІ

01.03.2021

24.03.2021

25.03.2021

26.03.2021

ІV

01.04.2021

14.04.2021

15.04.2021

16.04.2021

V

01.06.2021

25.06.2021

29.06.2021

30.06.2021

01.07.2021

28.07.2021

29.07.2021

30.07.2021

VІІ

02.08.2021

25.08.2021

26.08.2021

27.08.2021

VІІІ

27.08.2021

22.09.2021

23.09.2021

24.09.2021

IX

01.10.2021

25.10.2021

27.10.2021

28.10.2021

X

01.11.2021

24.11.2021

25.11.2021

26.11.2021

*Зарахування певного вступника може бути перенесено рішенням Відбіркової комісії ДІНУ «ОМА» на одну з наступних сесій за вимогою вступника у формі відповідного рапорту.

2021-04-03T03:27:17+00:00