Кафедра загальнонаукових дисциплін

     
   Завідувач кафедри,
   кандидат технічних наук

   Биковець 
   Наталя
   Петрівна


Історія кафедри

Кафедра загальнонаукових та технічних дисциплін була створена в 2004 році, очолив кафедру професор, доктор технічних наук Суворов П.С. – президент ВАТ «УДП». Перші роки діяльності кафедри були спрямовані на організацію навчального процесу, рішення методичних завдань і створення лабораторної бази.

Наукові дослідження проводилися в областях:

— Контролю і обмеження викидів вихлопних газів;

— Оптимізації роботи суднових енергетичних установок для суден ВАТ «УДП»;

— Теорії та практики судноводіння на морському і річковому водному шляхах;

— Розвитку в Придунайському регіоні річкових і інформаційних систем.

Розвиток кафедри

У 2007 році почала працювати електротехнічна лабораторія під керівництвом старшого викладача Радюкова Є.М. У 2008 році була налагоджена робота лабораторії інженерної комп’ютерної графіки. Великий внесок у її створенні внесли старший викладач кафедри Колесник О.П. і лаборант Топал Д.Д. У 2008 році кафедру очолила кандидат фізико-математичних наук Черкас О.А. У зв’язку зі збільшенням на Ізмаїльському факультеті терміну навчання (до трьох років), робочий план факультету був розширений рядом нових дисциплін: «Метеорологія», «Технологія використання масел і палива» та ін.

Крім аудиторних занять, які складаються з лекцій, лабораторних робіт і практичних занять, велику роль у підготовці судноводіїв і механіків відіграє плавальна практика. Неоціненну роль у створенні нормативних документів, організації та проведенні плавпрактики внесли механіки першого розряду доцент Лихогляд К.А., старші викладачі Мельников Б.П., Антоненко Н.А., капітани далекого плавання Досковський Г.К., Колесніков А.Ю.

У 2009 році створення мультимедійної лабораторії сприяло викладанню на істотно новому рівні таких дисциплін як метеорологія, теорія будови судна, фізика, вища математика та ін. дисциплін. Успіхам кафедри в підготовці фахівців і науковій діяльності сприяла беззавітна праця її колективу: вчених і співробітників.

1 лютого 2010 року на Ізмаїльському факультеті Одеської національної морської академії в результаті реструктуризації кафедри загальнонаукових та технічних дисциплін було створено дві кафедри: кафедра загальнонаукових дисциплін і кафедра судноводіння та енергетики суден. Очолила кафедру загальнонаукових дисциплін доцент, кандидат педагогічних наук Смирнова-Тонконогова І.М.

З 2013 року завідувачем кафедри загальнонаукових дисциплін призначено доцента, кандидата технічних наук Биковець Н.П.

На кафедрі виконується робота з аналізу та адоптації роботи обчислювальної техніки в умовах експлуатації судна, аналізу та перспектив використання альтернативних джерел енергії на судах. Підбор кадрів професорсько-викладацького складу кафедри здійснюється на конкурсній основі у межах діючої системи якості. Викладачі кафедри мають базову освіту, відповідно до профілю дисциплін, що ними викладаються.

У складі науково-педагогічних кадрів кафедри працюють: 4 – кандидати наук, 4 – доценти, 3 – старших викладачів, 3 – асистенти, 1 – аспірант.

Викладачи кафедри

cherkas
kirsanova yaremchuгk
 fedorenko  chumachenko  deli
Черкас
Олена
Анатоліївна
к.ф.-м.н, доцент
Кірсанова
Валентина
Василівна
к.б.н.,доцент
Яремчук
Світлана
Олександрівна
к.т.н, доцент
Федоренко
Анна
Вікторівна
старший викладач
Чумаченко
Марія
Миколаївна
старший викладач
Делі
Іван
Іванович
асистент
mamukov8a
Мамукова
Людмила
Олексіївна
зав. лабораторією
By | 2017-01-24T16:27:55+00:00 Январь 24th, 2017|страницы|0 Comments