До уваги студентів 3 курсу скороченого терміну навчання! Терміни складання екзаменаційної сесії змінено! За консультацією звертатися за телефонами: спеціалізація “судноводіння”- номер 0677577138; “експлуатація суднових енергетичних установок”-номер 0671481997

 Увага!    ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ –«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ»  23-24 квітня 2020 року  (Інформаційний лист)   Увага!

  111 СВ 112 СВ 311 МН 211  СМ 221 СМ 222 СМ 231 СМ 232 СМ 141 СВ 142 СВ 241 СМ 242 СМ
Понеділок  23.03.2020

ІТ лаб.

Делі

Фізика лаб.   Федоренко

Англ.м  

Колмикова

Фізика лаб.   Іванов

Суспільство і держава  

Перчемлі І.Ф.

Вища математика  

Черкас О.А.

Економічна теорія

практика

Ковальжи Н.Г.

Устрій судна та морехідні якості

практика 

Красноступ О.В.

Англ.м ф

Константинова

СТіКУ лаб.

Потапов

Англ.м

Тимофєєва О.Я

Маневрування і управління судном

Мітін О.Ю.

Технічне обслуговування та ремонт суднових тех. засобів  

Генчев В.В.

Фізика лаб.   Федоренко

ІТ лаб.

Делі

Фізика лаб.   Іванов

Англ.м

Тихонова

Філософія практика

Татарко І.І.

Морська інженерна практика  

Ліпенков І.В.

Устрій судна та морехідні якості

практика 

Красноступ О.В

Англ.м

Колмикова О.О.

Англ.м ф

Константинова

Англ.м ф

Тимофєєва

СТіКУ лаб.

Потапов В.М.

Навігаційні інформаційні системи  

Крамаренко В.В.

Суднова холодильна техніка  

Лихогляд К.А.

Англ.м  

Колмикова

Англ.м. Константинова

ІТ лаб.

Делі

Англ.м

Тихонова

Філософія практика

Татарко І.І.

ТМ і РСО лаб.

Ковтун

Фізика лаб.

Іванов

Устрій судна та морехідні якості

практика 

Красноступ О.В

Економічна теорія

практика

Ковальжи Н.Г.

СТіКУ лаб.

Потапов

Англ.м ф

Тимофєєва

 

Комерційна експлуатація судна

Тарасенко Т.В.

Технічне використання суднових ТЗ і безпечне несення вахти  

Маслов І.З.

                   
Вівторок  24.03.2020

Вища математика  

Чумаченко М.М.

СТ та морські ТЗ   

Коваленко С.І..

Інформаційні технології  

Яремчук С.О.

Устрій судна та морехідні якості

Тарасенко Т.В.

 Англ.м ф

Константинова

СТіКУ

пр. 

Потапов

Англ.м ф

Тимофєєва О.Я

Дії під час аварій, пошук і рятування на морі  

Варюшкін В.І.

Радіообладнання та зв’язок 407

Кратко В.М.

Фізика  

Яремчук С.О.

Глобальний транспортний ринок

Коваленко С.І.

ТМ і РСО лаб.

Ковтун

Фізика лаб.

Іванов

Організація колективної діяльності та лідерство  

Сорока О.М.

Англ.м ф

Константинова

Англ.м

Тимофєєва

 

КЕС практика 

Красноступ О.В.

Дії під час аварій  практика  

Варюшкін В.І.

Застосування міжнародних конвенцій та стандартів на суднах  

Мазур Т.М.

Безпека та охорона на морі  

Мазур Т.М.

Укр. мова за проф.спрямуванням

Турлак Л.П.

Фізика  

Биковець Н.П.

Метрологія та теплотехнічні вимірювання   

Коваленко С.І.

 

Англ.м ф

Тимофєєва

 

Дії під час аварій  практика  

Варюшкін В.І.

КЕС практика 

Красноступ О.В.

Технічне використання суднових ТЗ і безпечне несення вахти  

Маслов І.З.

                 
Середа   25.03.2020

Вища математика  

практика

Чумаченко М.М.

Англ.м  

Колмикова

ІТ лаб.

Делі

Суспільство і держава  практика

Перчемлі І.Ф.

Вища математика практика 

Дрожжина А.В.

Термогідродинамічні процеси  

Биковець Н.П.

СТіКУ

пр. 

Потапов

Англ.м ф

Тимофєєва О.Я

Залік. Організація кол.діяльності

Сорока О.М.

МЯС

лаб.  

Красноступ

Англ..м.

Тихонова

Англ.м

Желясков

МіУС

лаб.  

Червоний

ТО та ремонт СТЗ практика 

Генчев В.В.

Застос. МК та стандартів на суднах пр.  

Мусоріна М.О.

Англ.м  

Колмикова

НГ пр.

Ракитська

ІТ лаб.

Делі

Фізика лаб.   Іванов

Психологія

практика

Котляр Л.І.

Технологія мат-ів і ремонт суднового облад.   

Ковтун О.М.

Електротехніка та електричні машини  

Радюков Є.М.

Англ.м ф

Константинова

Англ.м ф

Тимофєєва

 

НІС лаб.  

Крамаренко

МЯС

лаб.  

Красноступ

Англ.м

Желясков

МіУС

лаб.  

Червоний

СХТ практика 

Лихогляд К.А.

ТО та ремонт СТЗ практика 

Генчев В.В.

НГ пр.

Ракитська

ІТ лаб.

Делі

Вища математика  

практика

Чумаченко М.М.

Глобальний транспортний ринок 

Коваленко С.І.

 Фізика  

Биковець Н.П.

Електроніка та електронні засоби управління  

Залож В.І.

Залік. Англ.мова

Константинова / Тимофєєва

 

Англ.м

Желясков

НІС

лаб.  

Крамаренко

МЯС

лаб.  

Красноступ

 Англ..м.

 Тихонова

Застос. МК та стандартів на суднах пр.  

Мусоріна М.О.

СХТ практика 

Лихогляд К.А.

                       
Четвер   26.03.2020 Фізика лаб.   Федоренко Англ.м. Константинова

Англ.м  

Колмикова

Англ.м

Тихонова

Логіка 

Биковець Н.П.

ІТ пр.

Яремчук С.О.

ТМ і РСО лаб.

Ковтун

Метрологія практика 

Коваленко С.І.

Устрій судна та морехідні якості

практика 

Красноступ О.В.

 

Англ.м ф

Тимофєєва О.Я

Комерційна експлуатація судна

Тарасенко Т.В.

ТВ СТЗ і БНВ лаб.

Палагін

Застос.

МКлаб.

Мусоріна

ТО та РСТЗ лаб.

Генчев

ІТ лаб.

Делі

Фізика лаб.   Федоренко

Безпека та охорона на морі практика

Мазур Т.М.

Укр. мова за проф.спрямуванням пр.  

Турлак Л.П.

Англ.м.   Константинова

ІТ пр.

Яремчук С.О.

Економічна теорія практика 

Ковальжи Н.Г.

Метрологія практика 

Коваленко С.І.

 

Англ.м ф

Тимофєєва О.Я

КЕС практика 

Красноступ О.В.

Дії під час аварій  практика  

Варюшкін В.І.

ТО та РСТЗ лаб.

Генчев

ТВ СТЗ і БНВ лаб.

Палагін

Застос.

МКлаб.

Мусоріна

Безпека та охорона на морі практика

Мазур Т.М.

Фізика лаб.   Іванов

ІТ лаб.

Делі

 

Фізика  

Биковець Н.П.

Англ.м

Тимофєєва

Англ.м

Чиж

Економічна теорія практика 

Ковальжи Н.Г.

     

Дії під час аварій  практика  

Варюшкін В.І.

КЕС практика 

Красноступ О.В.

Застос.

МКлаб.

Мусоріна

ТО та РСТЗ лаб.

Генчев

ТВ СТЗ і БНВ

лаб.

Палагін

                         
П’ятниця  27.03.2020

Англ.м  

Колмикова

Англ.м. Константинова

Безпека та охорона на морі практика

Мазур Т.М.

Демократія: від теорії до практики  

Петров В.С.

Вища математика практика 

Дрожжина А.В.

ТГП

лаб.  

Ярмакі

Англ.м

Чиж

ТГП лаб.  

Ракитська Н.М.

Залік. Організація кол.діяльності

Сорока О.М.

Англ.м ф

Тимофєєва О.Я

Англ.м ф

Желясков

МЯС

лаб.  

Красноступ

МіУС

лаб.  

Червоний

Англ..м ф.

Тихонова

Радіооблад. лаб.

Квасніков

 

ТВ СТЗ і БНВ лаб.

Палагін

ТО та РСТЗ лаб.

Генчев В.В.

Безпека та охорона на морі практика

Мазур Т.М.

Англ.м  

Колмикова

Англ.м

Тихонова

Демократія: від теорії до практики пр. 

Петров В.С.

Фізика лаб.   Федоренко

Фізика лаб.

Іванов

Електроніка

лаб.

Залож

Англ.мф

Чиж

Орг. колективної діяльності практика

Сорока О.М.

   

Англ.м ф

Тимофєєва О.Я

МЯС

лаб.  

Красноступ

МіУС

лаб.  

Червоний

Англ.м ф

Желясков

НІС

лаб.  

Крамаренко

СХТ лаб. 

Лихогляд.

ТВ СТЗ і БНВ пр.

Палагін

Застос.МК

лаб.

Мусоріна М.О.

Інформаційні технології  

Делі І.І.

 

Морська інженерна практика пр.  

Ліпенков І.В.

Орг.колективної діяльності практика

Сорока О.М.

 Англ.м

Колмикова О.О.

   

Залік. Англ.мова

 Тимофєєва

МіУС

лаб.  

Червоний

Англ..м ф.

Тихонова

НІС

лаб.  

Крамаренко

МЯС

лаб.  

Красноступ

ТВ СТЗ і БНВ пр.

Палагін

СХТ лаб. 

Лихогляд

Радіооблад. лаб.

Квасніков

                           
By |2020-03-22T17:43:28+00:00Березень 20th, 2020|Розклад|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment