Наша адреса: 68607, м. Ізмаїл, Одеська обл., вул. Фанагорийська 9 Телефони (048) 711-61-01 (04841) 6-11-66

1 КУРС СВ
111-СВ 112-СВ
Числ. підгрупа 1 підгрупа 2 підгрупа 1 підгрупа 2
Знам.
ПОНЕДІЛОК І Економічна теорія,
лекція,  Коваленко С.І.,
ауд. лек. 2
ІІ Історія та культура України,
лекція,  Березовська В.В.,
ауд. лек. 2
ІІІ Англійська мова,
практика,  Романовська О.Р.,
ауд. 405
Фізика, лаб.,
Федоренко А.В.,
ауд. 101
Фізичне виховання,
практика, Бондаренко І.В.,
с.з.
ІV
ВІВТОРОК І Вища математика,
лекція,  Чумаченко М.М.,
ауд. лек.  2
 

ІІ

Фізичне виховання,

практика, Бондаренко І.В.,

с.з.

Історія та культура України,

практика,  Березовська В.В.,

ауд. лек.  2

ІІІ Історія та культура України,

практика,  Березовська В.В.,

ауд. лек.  2

Англійська мова,

практика, Колмикова

О.О., ауд. 122

Англійська мова,

практика,  Романовська О.Р.,

ауд. 405

ІV
СЕРЕДА І Фізика,

лекція,  Яремчук С.О.,

ауд. лек. 2

ІІ Ділова українська мова,

лекція, Турлак Л.П.,

ауд. лек. 2

ІІІ Теорія та будова судна,

лекція,  Вертинський В.В.,

ауд. лек. 2

ІV
ЧЕТВЕР І Англійська мова,

практика,  Романовська О.Р.,

ауд. 405

Англійська мова,

практика, Тихонова І.Ю.,

ауд.106

Англійська мова,

практика, Колмикова О.О.,

ауд. лек.3

Фізика,

лаб., Іванов О.Д.,

ауд. 101

ІІ Фізика, лаб.,

Федоренко А.В., ауд. 101

Англійська мова, практика, Тихонова І.Ю., ауд.106 Вища математика, практика, Чумаченко М.М.,  ауд. лек. 2
ІІІ Вища математика,

практика, Чумаченко М.М.,

ауд. лек. 2

Фізика,

лаб., Іванов О.Д.,

ауд. 101

Англійська мова,

практика,  Романовська О.Р.,

ауд. 405

ІV
П’ЯТНИЦЯ І Суспільство і держава,

лекція,  Березовська В.В.,

ауд. лек. 2

ІІ Економічна теорія,

практика,  Коваленко С.І.,

ауд. лек. 2

Теорія та будова судна,

практика,Вертинський В.В.,

ауд. 306

ІІІ Теорія та будова судна,

практика,Вертинський В.В.,

ауд. 306

Економічна теорія,

практика,  Коваленко С.І.,

ауд. лек. 2

ІV
2 КУРС СВ
числ. 121-СВ 122-СВ
знам. підгрупа 1 підгрупа 2 підгрупа 1 підгрупа 2
ПОНЕДІЛОК І Основи електротехніки,

лаб., Федоренко А.В.,

ауд.  ел./л..

Англійська мова,

практика,  Романовська О.Р.,

ауд. 405

Фізичне виховання,

практика, Бондаренко І.В.,

с.з.

ІІ Фізичне виховання,

практика, Бондаренко І.В.,

с.з.

Англійська мова

(факульт.), практика, Тихонова І.Ю.,

ауд.106

Англійська мова,

практика,  Романовська О.Р.,

ауд. 405

ІІІ Теоретична механіка,

лекція,  Биковець Н.П.,

ауд. 411

ІV
ВІВТОРОК І Теоретична механіка,

лекція,  Биковець Н.П.,

ауд. 411

ІІ Математичні основи судноводіння,

лекція,   Черкас О.А.,

ауд. 411

ІІІ Основи електротехніки,

лекція,  Радюков Є.М.,

ауд. ел./лаб.

ІV
СЕРЕДА І Основи електротехніки,

лекція,  Радюков Є.М.,

 ауд. ел./лаб.

ІІ Основи електротехніки,

лаб., Федоренко А.В.,

ауд.  ел./л..

Англійська мова,

практика,  Романовська О.Р.,

ауд. 405

Математичні основи судноводіння,

практика,  Черкас О.А.,

ауд.  411

ІІІ Математичні основи судноводіння,

практика,  Черкас О.А.,

ауд.  411

Основи електротехніки,

лаб., Федоренко А.В.,

ауд.  ел./л..

Англійська мова,

практика,  Романовська О.Р.,

ауд. 405

IV Основи електротехніки,

лаб., Федоренко А.В.,

ауд.  ел./л..

ЧЕТВЕР І Навігація та лоція,

лекція,  Варюшкін В.І.,

ауд. 411

ІІ Теоретична механіка,

практика,  Горєлова О.В.,

ауд. 411

Навігація та лоція,

лаб., Варюшкін В.І ,

ауд. 108

Англійська мова

(факульт.), практика, Романовська О.Р.,

ауд. 405

ІІІ Англійська мова,

практика, Тихонова І.Ю.,

ауд.122

Основи електротехніки,

лаб., Федоренко А.В.,

ауд.  ел./л..

Теоретична механіка,

практика,  Горєлова О.В.,

ауд. 411

ІV Англійська мова

(факульт.), практика, Тихонова І.Ю.,

ауд.122

Основи електротехніки,

лаб., Федоренко А.В.,

ауд.  ел./л..

 
П’ЯТНИЦЯ І Англійська мова,

практика, Тихонова І.Ю.,

ауд.122

Навігація та лоція,

лаб., Варюшкін В.І ,

ауд. 108

Теоретична механіка,

практика,  Горєлова О.В.,

ауд. 411

ІІ Теоретична механіка,

практика,  Горєлова О.В.,

ауд. 411

Англійська мова,

практика, Тихонова І.Ю.,

ауд.106

Навігація та лоція,

лаб., Варюшкін В.І ,

ауд. 108

ІІІ Навігація та лоція,

лаб., Варюшкін В.І ,

ауд. 108

Англійська мова

 (факульт.), практика, Романовська О.Р.,

ауд. 405

Англійська мова,

практика, Тихонова І.Ю.,

ауд.122

Основи електротехніки,

лаб., Федоренко А.В.,

ауд.  ел./л..

ІV   Основи електротехніки,

лаб., Федоренко А.В.,

ауд.  ел./л..

3 КУРС СВ
числ. 131-СВ 132-СВ
знам. підгрупа 1 підгрупа 2 підгрупа 1 підгрупа 2
ПОНЕДІЛОК І Навігація та лоція,

лекція, Коротченков М.П.,

 ауд. 408

ІІ Метеорологія,

лекція, Ковальчук Ю.П., 

ауд. 408

ІІІ Електронавігаційні прилади,

лекція, Даниленко О.Б., 

ауд. 408

ІV
ВІВТОРОК І Теорія та будова судна,

лекція, Тарасенко Т.В., 

ауд. 408

ІІ Електронавігаційні прилади,

лекція, Даниленко О.Б.,

 ауд. 408

ІІІ Менеджмент морських ресурсів,

лекція, Сорока О.М., 

ауд. 408

ІV
СЕРЕДА І Англійська мова,

практика, Желясков В.Я.,

ауд.106

Англійська мова,

практика, Тихонова І.Ю.,

ауд.122

Теорія та будова судна,

практика,Вертинський В.В.,

ауд. 306

ІІ Теорія та будова судна,

практика,Вертинський В.В.,

ауд. 306

Англійська мова,

практика, Желясков В.Я.,

ауд.106

Англійська мова,

практика, Тихонова І.Ю.,

ауд.122

ІІІ Електронавігаційні прилади,

лекція, Даниленко О.Б., 

ауд. 408

IV
ЧЕТВЕР І Навігація та лоція,

лекція, Коротченков М.П., 

ауд. 408

ІІ Теорія та будова судна,

лекція, Тарасенко Т.В., 

ауд. 408

ІІІ Метеорологія,

лекція, Ковальчук Ю.П., 

ауд. 408

ІV  
П’ЯТНИЦЯ І Теорія та будова судна,

лекція, Тарасенко Т.В.,

 ауд. 408

ІІ Електронавігаційні прилади,

лекція, Даниленко О.Б.,

 ауд. 408

ІІІ Метеорологія,

лекція, Ковальчук Ю.П.,

 ауд. 408

ІV

ЕСЕУ

1 КУРС
211-СМ 212-СМ
Числ. підгрупа 1 підгрупа 2 підгрупа 1
Знам.
ПОНЕДІЛОК І Вища математика,

лекція, Черкас О.А.,

ауд. 412

ІІ Безпека та охорона на морі,

лекція,  Мазур Т.М.,

ауд. 412

ІІІ Історія та культура України,

лекція,  Татарко І.І.,

ауд. 412

ІV
ВІВТОРОК І Нарисна геометрія та інженерна графіка,

лекція,  Ракитська Н.М.,

ауд. 412

ІІ Фізика,

лекція,  Биковець Н.П.,

ауд.  412

ІІІ Вища математика,

практика,  Черкас О.А.,

ауд.  412

Фізичне виховання,

практика, Бондаренко І.В.,

с.з.

ІV
СЕРЕДА І Безпека та охорона на морі,

лекція,  Мазур Т.М.,

ауд. 412

ІІ Англійська мова,

практика,  Тимофєєва О.Я.,

ауд. 101

Англійська мова,

практика, Колмикова О.О.,

ауд. лек. 3

Фізичне виховання,

практика, Бондаренко І.В.,

с.з.

ІІІ Фізичне виховання,

практика, Бондаренко І.В.,

с.з.

Англійська мова,

практика, Колмикова О.О.,

ауд. лек. 3

ІV
ЧЕТВЕР І Безпека та охорона на морі,

лекція,  Мазур Т.М.,

ауд. лек.2

ІІ Фізика,

лекція,  Биковець Н.П.,

ауд.  412

ІІІ Фізичне виховання,

практика, Бондаренко І.В.,

с.з.

Англійська мова,

практика, Колмикова О.О.,

ауд. лек. 3

ІV
П’ЯТНИЦЯ І Англійська мова,

практика,  Тимофєєва О.Я.,

ауд.  405

Фізика,

лаб.,

Федоренко А.В.,

ауд. 106

Фізика,

лаб., Іванов О.Д.,

ауд. 101

ІІ Фізика, лаб.,

Федоренко А.В.,

ауд. 101

Англійська мова,

практика, Колмикова О.О.,

ауд. лек. 3

Вища математика,

практика, Дрожжина А.В.,

ауд.  413

ІІІ Безпека та охорона на морі,

лекція,  Мазур Т.М ,

ауд. 411

ІV
2 КУРС
числ. 221-СМ 222-СМ
знам. підгрупа 1 підгрупа 2 підгрупа 1
ПОНЕДІЛОК І Теоретична та прикладна механіка,

лекція,   Биковець Н.П.,

ауд. 413

ІІ Опір матеріалів та основи надійності,

лекція,  Ковтун О.М.,

ауд. 413

ІІІ Запобігання забрудненню морського середовища,

лекція,  Кірсанова В.В ,

ауд.  413

ІV
ВІВТОРОК І Інформаційні технології,

лекція,  Яремчук С.О.,

ауд. 413

ІІ Англійська мова,

практика,  Константинова Т.М,

ауд. 106

Англійська мова,

практика,  Колмикова О.О.,

ауд. лек.3

Запобігання забрудненню морського середовища,

практика, Кірсанова В.В.,

ауд.  413

ІІІ Запобігання забрудненню морського середовища,

практика, Кірсанова В.В.,

ауд.  413

Англійська мова,

практика,  Тимофєєва О.Я.,

ауд. 106

ІV
СЕРЕДА І Термогідродинамічні процеси,

лекція,   Биковець Н.П.,

ауд. 413

ІІ Теоретична та прикладна механіка,

практика, Горєлова О.В.,

ауд. 412

Термогідродинамічні процеси,

практика, Ракитська Н.М..,

ауд. 413 

ІІІ Термогідродинамічні процеси,

практика, Ярмакі А.Х.,

ауд. 413

Англійська мова,

практика,  Тимофєєва О.Я.,

ауд. 106

IV
ЧЕТВЕР І Безпека людини та навколишнього середовища,

практика,   Кірсанова В.В.,

ауд. 412

Теоретична та прикладна механіка,

практика, Биковець Н.П.,

ауд. 413

ІІ Інформаційні технології, лаб.,

Делі І.І., ауд. 313

Англійська мова,

практика, Колмикова О.О.,

ауд. лек. 3

Безпека людини та навколишнього середовища,

практика,   Кірсанова В.В.,

ауд. 413

ІІІ Безпека людини та навколишнього середовища,

лекція,   Кірсанова В.В.,

ауд. 413

ІV  
П’ЯТНИЦЯ І Англійська мова,

практика,  Константинова Т.М,

ауд.  лек.3

Інформаційні технології,

лаб., Делі І.І.,

ауд. 313

Опір матеріалів та основи надійності,

практика, Ковтун О.М.,

 ауд.  413

ІІ Опір матеріалів та основи надійності,

практика,  Ковтун О.М.,

ауд.  412

Інформаційні технології,

лаб., Делі І.І.,

ауд. 313

ІІІ Теоретична та прикладна механіка,

практика, Горєлова О.В.,

ауд. 412

Теоретична та прикладна механіка,

практика, Биковець Н.П.,

ауд. 413

ІV

 

Автор |2018-10-04T21:53:56+00:00Октябрь 1st, 2018|Розклад|Немає коментарів

Про автора:

Залишити коментар