До уваги студентів 3 курсу скороченого терміну навчання! Терміни складання екзаменаційної сесії змінено! За консультацією звертатися за телефонами: спеціалізація “судноводіння”- номер 0677577138; “експлуатація суднових енергетичних установок”-номер 0671481997

 Увага!    ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ –«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ»  23-24 квітня 2020 року  (Інформаційний лист)   Увага!

Оприлюднення інформації

Назва документиів або від інформації

Нормативний акт, який

передбачає оприлюднення

документа або інформації

Посилання на документ або інформацію

1 Положення про інстітут ст. 79 ч. 3 Закону України

«Про вищу  освіту»
ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

1.     Положення про ДІНУОМА

2.     Зміні до положення ДІНУОМА

2 Організація освітнього процесу ст. 79 ч. 3 Закону України

«Про вищу  освіту»

1.       Стандарт вищої освіти України, спеціальність 271 – річковий та морський транспорт

2.       Положення про організацію освітнього процесу

3.       Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

4.       Положення про приймальну комісію

3 Структура інституту ст. 79 ч. 3 Закону України

«Про вищу  освіту»
ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

 Структура інституту
4 Фінансова звітність ст. 79 ч. 4 Закону України

«Про вищу  освіту»

1.    План використання бюджетних коштів

2.    Звіт про рух грошових коштів

5 Штатний розпис ст. 79 ч. 4 Закону України

«Про вищу  освіту»

6 Ліцензії та сертифікати ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

 Ліцензії та сертифікати

 

7 Освітні програми ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»,

п. 2 наказу МОН України
№1432 від 30.10.2017р

1.       Освітньо-професійна програма ЕСЕУ

2.       Освітньо-професійна програма СВ

3.       «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

    3.1.       Освітньо-професійна програма Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів Менеджмент

   3.2.      Профіль освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

    3.3.       План освітнього процесу Менеджмент

  

8 Ліцензійний обсяг ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

1.       Ліцензійний обсяг

2.       Максимальни обсяги

9 Мови освітнього процесу ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

Українська мова та робочі мови міжнародної морської організації
10 Вакансії ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

11 Матеріально-технічне забезпечення ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

Матеріально-технічне забезпечення
12 Наукова робота ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

1. Збірники наукових праць та монографії

2. НДР і ДКР

13 Гуртожиток ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

 Договір екіпаж
14 Моніторинг якості освіти ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

15 Правила прийому ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

 Правила прийому
16 Річні звіти ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

17 Вартість освітніх послуг ст. 30 ч. 2 Закону України

«Про освіту»

 Вартість навчання на 2019 рік
18 Державні закупівлі ст. 79 ч. 4 Закону України

«Про вищу  освіту»

 Державні закупівлі онлайн

 

2020-03-05T17:08:55+00:00