Запрошуємо Вас на день відкритих дверерй який відбудеться 19 жовтня 2019 о 10.00!!! Наша адресса: м. Ізмаїл вул. Фанагорійська 9.  

dsc_7328

   Завідувач кафедри
   Даниленко  
   Олександр Борисович

 

 

 

 

О кафедре
Кафедра навігації і управління судном є провідною кафедрою  Дунайського інституті Національного університету «Одеська морська академія». Вона завершує цикл підготовки «Бакалавр» в галузі знань «Транспорт», спеціальності «Річковий та морський транспорт», спеціалізації «Судноводіння» в стінах нашого інституту. Колектив кафедри продовжує науково-педагогічні традиції кафедри судноводіння та енергетики суден Ізмаїльського факультету ОНМА, в результаті реструктуризації якої в червні 2016 року  була створена кафедра навігації і управління судном.

Кафедра укомплектована висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом. Всі викладачі кафедри мають вищу освіту відповідно до профілю кафедри. На постійній основі на кафедрі працюють три кандидата наук, п’ять  капітанів далекого плавання, два штурмани далекого плавання з великим досвідом практичної та викладацької роботи та три аспиранти.  Крім того, до навчального процесу залучаються  діючи капітани та штурмани які працюють на сучасних суднах різних суднохідних компаній світу.

Штатні працівники кафедри:
Доцент,  кандидат технічних наук Бабаян Петро Дмитрович
Доцент,  кандидат географічних наук Черой Олександр Іванович
Старший викладач, капітан далекого плавання Сошніков Сергій Григорович
Старший викладач, капітан далекого плавання Коротченков Микола Павлович
Старший викладач, капітан далекого плавання Малюга Володимир Іванович
Старший викладач, капітан далекого плавання Слюсаренко Олег Іванович
Старший викладач, штурман внутрішнього плавання Ковальчук Юрій Петрович
Старший викладач, штурман далекого плавання Колесник Олександр Петрович
Асистент, капітан далекого плавання Сапожніков Василь Леонідович
Асистент Крамаренко Вікторія Вікторівна
Асистент Чимшир Анна Володимирівна
Асистент Черой Людмила Іванівна
Завідувач лабораторією Квасніков Павло Костянтинович
Лаборант кафедри Данильченко Алла Кирилівна
Лаборант Веліксар Сергій Ілліч

Фото працівників

 5  4  3  2  6  6  6  6
Даниленко
Олександр Борисович
Завидувач кафедри
Сошніков
Сергій Григорович
Старший викладач, капітан далекого плавання
Малюга
Володимир Іванович
Старший викладач, капітан далекого плавання
Крамаренко
Вікторія Вікторівна
Асистент
Кратко В.М.

Старший викладач

Слюсаренко
Олег Іванович
Старший викладач, капітан далекого плавання
Ковальчук
Юрій Петрович
Старший викладач, штурман внутрішнього плавання
Сапожніков
Василь Леонідович
Асистент, капітан далекого плавання
 6  6  6  6  6  6  6  6
Коротченков
Микола Павлович
Старший викладач, капітан далекого плавання
Квасніков
Павло Костянтинович
Завідувач лабораторією
 Черой
Людмила Іванівна
Асистент
Бердинських Б.В.

кандидат техничних наук, доцент

Варюшкін В.І.

Старший викладач

Мітін Ю.О.

Асистент

 Досковський Г.К.

Старший викладач

 Алексєєв О.А.
 6  6  6
 Пономарьов А.І.  Рижков Ю.В. Данильченко
Алла Кирилівна
Лаборант кафедри

На кафедрі викладаються  навчальні дисципліни циклу професійної та практичної підготовки бакалавра судноводіння, а саме:

Автоматизовані  комплекси судноводіння,
Аварійна навігація,
Експлуатація спеціалізованих  суден,
Електронавігаційні прилади,
Забезпечення навігаційної безпеки плавання,
Лоція внутрішніх  водних шлях,
Морехідна астрономія,
Метеорологія і океанографія,
Морська практика,
Міжнародні правила попередження зіткнення суден та використання радіолокаційних станцій і засобів автоматизованої радіолокаційної прокладки при розходженні суден, Навігація та лоція,
Навігаційно-гідрографічне обладнання водних шляхів та акваторій,
Навігаційно-інформаційні системи,
Океанські шляхи світу,
Практика несення  штурманської вахти,
Радіонавігаційні прилади та системи,
Технологія перевезення вантажів,
Управління судном,
Управління  ресурсами навігаційного містка.
Глобальний морський зв’язок

Отриманню глибоких знань та  твердих навичок під час проведення навчальних занять сприяє наявна навчально-лабораторна база кафедри, до складу якої входять:

Кабінет метеорології і океанографії та морехідної астрономії

Тренажер GMDSS TGS5100

Мультіфункціональний навігаційний тренажер «Leater Navy”

Кабінет електронавігаційних приладів

Викладачі кафедри приймають активну участь у наукових дослідженнях, що проводяться в стінах інституту та університету в загалі. Основними напрямками досліджень є такі ,як

 • Проблеми морської професійної освіти
 • Проблеми гідрометеорологічного забезпечення безпеки плавання
 • Гідрологічні проблеми внутрішніх водних шляхів
 • Шляхи оптимізації методів оцінки точності навігації та підвищення безпеки при судноводінні.
 • Перспективні напрямки оптимізації перевезень вантажів на морських та внутрішніх водних шляхах.

Результатами цієї роботи є велика кількість наукових праць  викладачів кафедри. Так тільки  у  2015 році були опубліковані та підготовленні до друку наступні статті та тези доповідей на міжнародні та загальноукраїнські науково-практичні конференції:

 1. Бабаян П.Д. Данілян А.Г., Перспектива создания нового уровня грузоперевозок и увеличения объемов переработки грузов в Днепровских и Дунайских портах Украины././// Транспорт  № 4 (859) 2015. С.42-45
 2. Даниленко О.Б. Особливості професійної підготовки морських фахівців правоохоронних органів в навчальних закладах провідних країн НАТО..// Вісник Національної академії державної прикордонної служби України. Серія:педагогіка. Електронне наукове фахове видання. Випуск 5.2015.
 3. Даниленко О.Б. Застосування інформаційно-комунікаційних технології навчання у підготовці фахівців морської галузі в умовах вищого навчального закладу. Тези доповідей VI Всеукр. наук. – практ. конф., 10 грудня 2015р. – Ізмаїл: ІФ ОНМА, 2015.
 4. Даниленко О.Б Тенденції розвитку електронавігаційного обладнання сучасних суден Тези доповідей VI Всеукр. наук. – практ. конф., 10 грудня 2015р. – Ізмаїл: ІФ ОНМА, 2015.
 5. Досковський Г.К. Учет влияния дрейфа от течения и его использование при швартовке судов././Sea Review № 1 2015//С.5
 6. Досковський Г.К. Учет влияния дрейфа от ветра при швартовке судов/ Досковський Г.К./ Sea Review № 4 (60) 2015// С.4
 7. Ковальчук Ю.П. ..Использование каналов и фарватеров внутренних водных путей для производства девиационных работ. Тези доповідей VI Всеукр. наук. – практ. конф., 10 грудня 2015р. – Ізмаїл: ІФ ОНМА, 2015.
 8. Cheroy A.I. Stepanov V. N.. Stepanova K. V. Flood management and mitigation practicies for coastal regions of ukraine // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: збірник наук. праць..
 9. Cheroy A.I., Ecological state of the marine edge of the Kilia Delta of the Danube in 2011–2012 Revue Roumaine de Géographie [Электронный ресурс]
 10. Черой А.И.Гидрологические исследования на трансграничном украинско-румынском участке реки Дунай. Тезисы международного научно-практического семинара «Актуальные проблемы наук о земле. Геологические и географические исследования трансграничных регионов». Брест, Республика Беларусь.21-25сентября 2015 г.С.12-13.

 

Ссылки для скачивания:

Перелік питань щодо підготовки до комплексного кваліфікаційного екзамену 

 

Завдання для студентів заочної форми навчання 17-18.12.2017

By |2018-02-12T22:33:04+00:00Вересень 27th, 2016|страницы|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment