Запрошуємо Вас на день відкритих дверерй який відбудеться 19 жовтня 2019 о 10.00!!! Наша адресса: м. Ізмаїл вул. Фанагорійська 9.  

ДІ НУ “ОМА” здійснює прийом осіб на старші курси (семестри) в межах вакантних місць ліцензованого обсягу для здобуття другої вищої освіти ступеня бакалавра – для осіб, які здобули вищу освіту за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) бакалавра, спеціаліста, магістра.

Курс (семестр), на який може бути зарахована особа для здобуття другої вищої освіти, визначається відбірковою комісією з урахуванням змісту попередньо отриманої вищої освіти та його відповідності обраній освітній програмі. Зарахування на навчання для здобуття другої вищої освіти здійснюється протягом року за рішенням відбірковою комісії, як правило, до початку навчальних занять на відповідному курсі (семестрі).
Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.
Для здобуття другої вищої освіти осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), конкурсний відбір здійснюється за середнім балом додатка до диплому про вищу освіту, на основі якого здійснюється вступ.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

Перелік документів, які абітурієнт подає ОСОБИСТО в приймальну комісію на заочну форму навчання:

I) копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України – 1,2 стор. з пропискою, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);

II) копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього;

III) медична довідка за формою 086-о (оригінал);

IV)  шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

 При собі ОБОВ’ЯЗКОВО мати оригінали УСІХ зазначених вище документів та військовий квиток або посвідчення про приписку 

2019-02-18T23:21:06+00:00